Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

\ I BEDDGELERT. 'I

CYMDEiTHAS DOIRWiZSTOL MEIRIIOKN.

BWROt) QWARCHEIDWAlO PEN-I…

News
Cite
Share

BWROt) QWARCHEIDWAlO PEN-I rhynoeudrasth. Dydd Mawrth, cynbaliwyd cyfarfod rheolaidd y Bwrdd ucbod, oryd yr oedd yn bresenol Mri Owen Jones (Cadeirydd), R. O. Williams (Is-gadeirydd), Richard Roberts, William Williams, E. M. Owen, Edward J. Hughes, Parch Thomas Griffith, Richard Williams, D. Tegid Jones, John Roberts (frawsfynydd), Griffith B. Jones, Parchn J. Hughes a Coll- wyn Morgan, Capt Morgan Jones, E. Fiowden Jones, John Roberts (Talsarnau), E. R. Owen Richard Parry, W. Thomas, a J. Bennett Jones (Swyddogion Elusenol), Thomas Roberts (Clerc), David Jones (Clerc Cynorthwyol), Dr J. R. Jones (Meddyg y Ty) a D. J. Jones (Meistr y Ty). -1 Eluseneu a'r Tlodion. Talodd Mr. Richard Parry yn Nosbarth Tremadoc ;(Sl is Oc rhwng 273. ar gvfer £79 12s Oc rhwng 279, ac yn gofyn am £ 82 at yr wythnos nesaf. Talodd Mr. William Thomas yn Ncsbarth Ffestiniog £111 is 9c, ar gyfer 357, ar gyfer 4113 4s 7c rhwng 348, ac yn gofyn am ^116. Taiodd Mr. Richard Parry £ 68-4s 9c rhwng 237, ar gyfer 167 8s 0 rhwng 238 ac yn gofyn £71 Talwyd yn yr, oil £ 260 7s 6c, ac yn «cf i?n am £ 269. Dyiedus i r Bane ar ol Medi 20[2132 14s llc. Adroddiad y Meistr. Medi 9, aeth Mary Williams allan o'r Ty daetb ei phriod yno i'w ymofyn. Pasiodd y Bwrdd i godi 6/- yr wythoos am ei He. Yn y Ty, -78 ar gyfer 77. Ymwelwyr. ( Adrodd yr. Ymwelwyr Mn. Owen Evans, a David Pugb, ei bod wedi "mweied a'r ty Medi 15fed, ac wedi caei pob peth yn nrefnus yn y Ty ac o'i gylcli ac yn caomol gwaith y paentiwr svdd yn y Ty, yr hwu sydd yn talu yn dda i'r trethdalwyr am ei'Ie. Yr oedd wedi paentio 50 o ffenestn ac araryw ddrvsnn a phethau ertill, Ac yn gofyn i BwvHgor yr aaeiladau wnyd svlw buan ar y lie sychu dillad y awydriaid, sydd alian o drefo. 1 Gynhadledd, Cafwyd adroddiad. byr gan Mr. R. 0 Wi hams (Is gadeirydd) o'r Gynhadledd fu yn Trallwin i jio-'c.hwyd iddo am eu cynrychioli, ,ac egliiro 'd v Cadeirydd y rheswm nas gallai ef foid yn bressnoc yno. Mam a Merch o flaen y Bwrdd. Ymddangpsai gwraig o Penrbyn ynghyd a' merchoS?en'y Bwrdd. Gofynai am gael e1 mbab aUan o'r Tv, ?f oedd yno er's dros 2 fhMdd, ,;c yn 38 mlwydd oed. Cadeirydd a ofvnodd. betb oedd -y rbeswm oedd ganddi dros gael y mab allaii --Wraig, "Am fod geayf waith iddo. Mae genyf pobtu bricks mawr ac vn crasii ddwy waith bob dydd ond dydd Sadwrn, ac mae genyf bedwar o Ictywyr yn gyson, ? C eisiau y bachgen allan i fy ngynottbwyo." .Cadeirydd, A oes genych le i'w ddejbyn, a sicrwvdd na fydd i chwi ddod ar ofyn y Bwrdd am gynorthwv a gofalu am dano na fydd iddo bel i dim paen na blinder i neb fel o r bltsen," Wroig, Oes mae genyf gartref clyd iddo, ac yr wyf yn cael. bywoiiaeth g--suits "-Un o'r Gwarcbeidwaid a ofvnodd iddi a'i hi fyddai yn dod i Ffestiniog i werthu cocas. Wraig, "le S,¡¡<,i yr ydych wedi prynu ilawr genyf befyd (chwertbio mawr). Cadeirydd, "A fyddwch chwi yn xlloi masur cia iddo ?"Vra:g: "byddaf Svr. a mi fyddaf yriO yn iral3 eto."—Pasiwyd iddi gael y bacbgen aiUn ar brawf. Bscli^en'dail o flacn y Bwrdd.« Ytnddacgosai bacbgen dsll 20 oed. o Ffest- iniog o fiaea y Bwrdd, Mae hwn mewit sefydiiid yn Lerpwi er's 0 miyijedd yu c4el ei gadw gan y Bwrdd, a costhi tua. 5/- yr wythnos i'r Bwrdd ei ga.dw vnc, sc wedi dod adref ar ei wyliau, Y Swyddog WiHiam Thomas a, ddyv-edai fod y bacbgea yn gwrtbod myned yn o), a'i fod wedi myned, ac wedi dod yn oi yr un dydd, ac eisiau i'r Bwdd roddi cynorthwy iddo ddecbreu busnss ei huni, gan y gallai drwsio esgidiau. Darlle'nodd y Clerc lythyr oddiwrth ornch- wyliwr y Sefydliad, yn dweyd nad oedd wedi dysgu digon i gadw busnes ei hun, ac uis galhi o gwb! wneyd esgidiau newyddion. Dywedai. y bachgen ei fod yn gweld ychydig, Cafodd wers lem gan y Cadeirydd oherwydd y Igwyn oedd oherwyddei gam yrnddygiad ac yn arfer iaith anweddus. Pasiodd y Bwrdd i osod yn glir getbron y bachgen, oherwydd teimlant ei fod yn gwrtbod y cyfle i geisio gorphen ei brentisiaeth trwy wrthod myced i ffwrdd, had oeddynt hwy yn bared i roddi iddo unrbyw gynorthwy, ond os y dewisaiy cai ddod i'r Ty. Awgrymodd Mr Ffowden Jones y byddai yno ddigon o waith trwsio esgidau yno. 'Galwyd y bachgen a'i fam o flaen y Bwrdd i glywed y penderfyniad, Wedi clywed y pecderfyniad gan y Cadeirydd, gofynodd ei fam iddo beth oedd am wneyd, dywedodd y bachgen bod yn well ganddo fyned i bob man na dod yno. Cyn terfynu y Bwrdd, dywedodd y bachgen wrth y Swyddog ei fod yn barod i fyned yn ei 01 am flwyddyn i orphen. Ymddangosodd eto o flaen y Bwrdd, a dy- wedai ei fod yn barod i fyn'd i ffwrdd i orphen y flwyddyn, ac yn gofyn am gael arcs am wythnos a (chael cynorthwy, ac yn gofyn am S siwt o ddillad nad oedd ganddo ddillad priodol i fyn'd i'r capel. Mewn attebiad i'r Caieirydd dywedodd ei fod ya myn'd i'r cape! ddwy waith bob dydd Sul, ac yn inhellach gofvnodd am bres i gael ticket i'w fam gael myn'd gyda y tren gan ei bod wedi cerdded i lawr. Cafodd y Cadeirydd ddigon o arian gan rai p'r aelodau i'r ddau gael tocyn i fyn'd yn ol. Gadawyd y mater i'r Swyddog a'r Clerc drefnu yn mhell- ach gydag ef. Gwraig o Ffestiniog yn Lerpwi. Darllenwyd llythyr oddiwrth ei mherch a Gweinidog y capel yr elai, yn cwyno oherwydd nad oedd y lie y mae yn foddhaol ganddi. Gofynai am gael svmud Jrasiwyd i r Cleic anfon am adroddiad y meddyg yn yr aches hwn. Amryw. I Caniatawyd arnryw geisiadau am esgidiau o'r gwahanol ddosbartbiadau. Gohkiwyd un cais o Ffestiniog a ofynai am bump pu byd nes i'r Swyddog eu gweled am y rheswm eu bod wédi cael pump pit ar ddechreu yr haner blwyddyn yma, Caniatawyd cais gwraig weddw o Penrhyn i gael 4s yr vvythnos at fagu ei dau blentyn. Caniatawyd elusen to 4s i un o Trawsfynydd am bythefnos, ar yr amod ei bod i wneyd i ff wrdti a magu dau blentvn i'r mab, os na thalai ef yn rheolaidd at eu mbagu.

Adgofion Glan Barlwyd am Hen…

0 BORTHMADOG I BWLLHELI.

Cylhuddiad o gonel Nwyddau…

[No title]