Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

\ I BEDDGELERT. 'I

CYMDEiTHAS DOIRWiZSTOL MEIRIIOKN.

News
Cite
Share

CYMDEiTHAS DOIRWiZSTOL MEIRIIOKN. Y GYNHADLEOD FLYNYDDOL Cynbaliwyd yr uchod yn Ffestiniog, ncs Farcher. o dan Jywyddiasth y Farch. Rbys jores (W.), Ffestiniog, gan yr hwn y caed anerchiad bwrpasoi Be anerchwyd befyd gan Mrs H utnphiev'S, Rochdale; a Mr John Wii- liarns, Corwen a'r Parch J. Giya Davies, EhyJ, a cbancdd y plant amryvv weitniau yn swycol iawn. Ddydd Iau, am dceg o'r gloch, vn Ngbapel Sbiloh (W.), c/cha!iwyd y gynhsdSedd thn. yddol ,o dsn iywyddiaeth Mr T. Matiin Wii- liams, Y.H., Abermasv, ac aiweizid y canu gan MI" hichard Roberts. Cyflwynodd yr Ysgrifenydd, y Fafch. O. Lloyd Owen, Bent Dju. ei adio idkd blynoddol a pbwvsleisiai y aymunoldeb i'r hcli eglwysi ddatblu y Sul l-iiwestol, a'r Tachwecd 13eg. Detbvniwyd yr adroddi^d a' gyoysr y Parch. P. Talfor Phillips, yn ti geinagi gan y Parch. Talwyn Pbiilips, y Baia. Miter y gynhadJedd oedd "y Ddiod Fedd- wol a Deddf y Tlodion," yr hwn agarvyl gan y Parch Thomas Griffith, Salem, (A ), a dat- i ganwyd eio",ch i Mr GI iffith, a dymunwyd arno gylioeddi ti bapyr Sa, adwyd yrdheiisch gan y Llywydd a'r Ysgrifenydd, a'r Parch J. Giyn, Davies, Am un o'r gloch, cyahaJiwyd cyfarfod y ch-^iorydd, o dan lywyddiaeth Mis Talfor Phillips, a dad!ei:odd Miss Lewis, AbefdyS, yr ad,rodciad blynydciol am waiih y chwiorydd yn y 39 o gaaghenau.o'r Gymdaithas Siro!, Anerchwyd y cyfarfod gan Mrs Humphreys, Rochdale; a Mrs TaJwyn Phillips, Bala; a dewisiwyd y tair chwaer a ganivn yn aelodau o'r pwyllgor gweilhiol: Mrs Morton Roberts, Aberdyfi Mrs litrret, Trawsfynydd a Mrs Dr Lloyd, Towyn, Am-ddau o'r glcth, llyw- yddwyd y cyfarfod gan Mr H. Ha^dn -Jones, AS., g, n yr hwn y caed anerchiad wresog. Ceed ieroddiad o gyrddau y chwiorydd gan Mrs Thomas, Ffestiniog ac o'r Ysgol Hd yn Ngholwyn Bay gan Mr T. R. Jones, Ffestiniog. Darllenodd Dr Peters, Fron Gocb, Bala, bapyr ar Y csmddefnydd a wneir o'r ddiod feddwol fel meddyginaeth," a siaradwyd ymbellach gan Mrs Humphieys a Phienydd. Pasiwyd i'r Gymania nesaf fyned i Llandrillo yn mis Hydref. Rhanwyd y gwobry i'r enillwyr yn Arhol- iadau Gymanfa Gwynedd. Y cyntaf yn y Sir oedd Miss Blodwen Griffith, High Street, Biseaau Fiestioiog, ac enillwyd gwobrau y sir gan Robert Evans, T. H. Davies, Ganllwyd Dorothy Evans, Tabernacl, Blaenau Ffestiniog; Y. H. Thoipas, eto, Blodwen M. Salisbury, eto; ac R. O. Davies, Ganllwyd. Llongyfarch- j wyd Dr. E. Lewis Lloyd, Towyn, ar ei waith yn enill y lie blaenaf yn arholiad yr Alliance Anogwyd y sir i gefnogi yr arholiadau hyn, gan Mr Glyn Davies a Phienydd. Etholwyd aelod- au o'r pwyllgor gweithiol, a diolchwyd am y croesaw i'r gynhadledd yn y Llan. Yn yr hwyr, cynhaliwyd y cvfarfod cyhoedd- us, o dan lywyddiaeth Mr W. 0 Williams, Corwen, ac anerchwyd gan Mrs Humphreys, I Rochdale; y Parch. Glyn Davies a Phienydd. Cafwyd cymanfa hynod o lewyrchus ar ei hyd.

BWROt) QWARCHEIDWAlO PEN-I…

Adgofion Glan Barlwyd am Hen…

0 BORTHMADOG I BWLLHELI.

Cylhuddiad o gonel Nwyddau…

[No title]