Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

\ I BEDDGELERT. 'I

News
Cite
Share

I BEDDGELERT. I Prydnawn Sadwrn, 3ydd o'r mis hwn, bu farw y foneddiges garedig, Mrs McMurdo, wedi gwaeledd trwm iawn. Yn ddiweddar, bu o dan lawfeddygiaeth Dr Alexander, Liverpool, a daeth trwy yr orucbwyliaeth (operation), yn llwvddianus. a dechreuodd wella yn dda, yn ddigon da i ddyfod yn ol. Daeth yr holl ffordd o Liverpool mewn cerbvd modur cauedig yn nghofai Dr a Miss Lizzie Jones, Erw Hir, Beddgele-t, yr hon fu yn g iredig iawn yq Liverpool vn cMtiervd gcfal o boni. Bu yr ymadawedig o dan ofia) medrug Dr Jones, Pen- rhyndeudraeth, cyn ac wedi dvfod o L'verpool, a chaed dwy nurse i gymer>d gofai o honi, naill y dydd a'r llall V ncs Cafodd bobpeth possibl tuag at ei gwelia. ond. in gyfiytn llith- rodd c girhaedd y Dr a'r Nurses i'r bedd yn gvmhatol ieuar>c vn 44ain mlwydd oed, gan adael dwy ferch i alaru ar ei bol. Mae ein cydymdeimlad dyfnaf a'r metcbed amddifaid ag a'r Captain yn eu profedigaeth. Cyoheb- rwng private ydoedd, ychydig o waboddedig- ion. Gwasanaethwyd gan y gwr a gymer le y Ficer yma tra ar ei wyliau, y Parch E. Lewis, Droitwich. Tystia yr oil o'r rbai oedd yn y cynhebrwng ei fod yn svml a dirodres a chaf- odd ei dymuuiad yr ydym yn deall o gael byw a msrw yma yn Beddgelert Rhoddwyd c i gweddillion i orwedd yn y Gladdfa Gyhoeddus boreu Mawrtb, y 6ed cyfisol, am una'rddeg. Yr oedd yr ymadawedig yn foneddiges garedig I .iawn. Teim!at!o!touyi!eeu colled yn fawr o'i choW. ?hacodd lawer yn ystod ei harcsiad yma. Rboddodd yn anrbeg i'r psntref Wely C'ei6oa, a'i rhoddion tuag at amryw achosion yn llucscg. Gallwn ei rhestru yn mhiith y goreuon o'r ymwelwyr, Yr oedd yn hoff iawn o gerddoriaeth; bvddai wrth ei bodd yn rhedeg ei bysedd ar y piano, ac yr oedd yn fedrus iawn gyda'r gwaith. Cafled hun dawel. Dywed (Carn) fod pobl y pentref bwn yn dwrdio bwrdd John Burns, bwrdd ag eisleu ei ddymchwelyd ydyw am sefyll yn erbyn ysgol i'r He. Pe deuai John Burns i'e lie, cai gutfa I dda pe byddai rhaid talu yn ddrud am hyny. Pasiwyd i ni gael yr ysgcl bon gan Fwrdd arall yn Llundain, a chan y Cynghor Sir. Dy- wedwn "well done" w th y Managers am beidio ildio gronyn Rhaid cael ysgol deil«ng, yr ydym wedi bod digon o hyd bebd, i yn I ceisio cyfranu addysg i'r plant mewn adeilad oedd wedi ei gondemoio droion gan waharoi bersonau. Paham y rhaid i -ni yma fed yn ol i leoedd eraill. Pa le al pbwy sydd yn gyfrifol am yr oediad gyda gwasith dwfr a charthffosi y lie ? A helpio y Cynghorau yma, buan y tyno y rbai hyn eu traed i'w gweiyau i farw. Mae y ffyrdd yn beryglus i'w tramwyo, gan mor !uosog y moduriau cebyst, a pheryglent eu hunain with yru mor gyflym Credwn fod y Bedd wedi cael eu than yn dda o ymwelwyr. Teneuent y dyddiau byn. ond orfs yr wythnos nesaf, flair yn y Bedd, sc yea dyna ddiwedd ar y dieithriaid, a bydd arnom i gnoi ein cil am y misoedd gauaf hir. Caed elw da odciw th ymrjscnla Sheep Dog Trials fu yma bythefuos yn ol. DeaUwu i'r pwyllgor basio y byad no eto y flwyddyn nesaf yr uo adeg, sef y Sadwrn oiaf vn Awst. I YMWELWR.

CYMDEiTHAS DOIRWiZSTOL MEIRIIOKN.

BWROt) QWARCHEIDWAlO PEN-I…

Adgofion Glan Barlwyd am Hen…

0 BORTHMADOG I BWLLHELI.

Cylhuddiad o gonel Nwyddau…

[No title]