Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

\ I BEDDGELERT. 'I

CYMDEiTHAS DOIRWiZSTOL MEIRIIOKN.

BWROt) QWARCHEIDWAlO PEN-I…

Adgofion Glan Barlwyd am Hen…

0 BORTHMADOG I BWLLHELI.

Cylhuddiad o gonel Nwyddau…

News
Cite
Share

Cylhuddiad o gonel Nwyddau trwy Owyll yn Blaenau Ffeatiniog. Mewn Heddlys Arbenig, dydd Mawrth, ger- bron W. P. Evans a J. Vaughan Wiliiams, Ysweiniaid, gwraiidawyd achos yo erbyn James Carrol, a William Henry Carrol, dau Hauker, o Birmingham, pa rai a gyhuddid gan Mr William Crystal, 3, Bowydd Road, o fod wedi cael nwyddau gwerth £ 4 7s trwy dwyll. Honid i hyn adigwydd y nos Fercher blaenorol, ac i'r diffvnyddion fyned ymaith ar hyd y no-j gyda cbeSyi a cherbyd, a cbyrbaeddwyd MaJwyd erbyn gana; dydd dranoeth, Cymerwyd hwv i'r ddaifa yo Llanidloes, a throsglwyddwyd hwy gan Hcddiu y He tlWDW i'r Arolygydd Owen. \Veoi i'r Aroiygddd brofi iddo eu dal yn Llanidloes, gwrandawyd tystiolaeth gan yr eilynydd, Mr William Crystal, Mts Hughes, Finsbury House, a Mr William -Dickon. Yr amddiffyniad oedd fod y nwyddaa wedi cael talu am danynt, a dangosai y diffynyddion receipts am y swm a hawlid. Yr erlynydd a dystiai iddo wneyd y receipts a'i dodi yn llaw y diffynydd heb ddetbyn yr arian; tarawodd y diffynydd hi yn ei boced a dywedai y talai y uoson hono. Ond aeth ymaith heb daln Ar oj gwrando y tystiolaethau, dywedodd y Fainc nad oedd digon o dystiolaeth i brofi y tWyll honedig a thaflwyd yr achos allan.

[No title]