Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The CUM AM STEAM SHIP COMPANY.. .J' IA r .t;l I Pas.,ze,nireroboi)kod through I 'ifo'); Bl;¡eCi'$u Fssduiag to & p&rts 0< AMt. 1(;¡À. &c I spp!y !.o'— f, WI LUAM JONS8, I' Hiaetl&TJ Fpt¡nio. ?,t! ? -?''?? ??:??.?U'<3<?C?-<=?? § LrvEapoe?.. ? i.<Jj, \'1 ,¡;¡¡\r. "'II ¡ MUM JO?S ? ,fi ¡ .Po)! I( .¡¡ ?n SON. § t?,t?r ?i<f:9'?t ? i ?9, EARLE STREET, $ T. PAUL'S SQUARE. f A y't?SRTm? ?.:y?(Sh?e?R?- § W ¡}' I1n,) yn t.r.h.b dasb?rth gy?'r ? & ?-&hM.? Lit???A h A?flosg!? ?f UMl g a %4,?rtu:;gan t'r Uv. ,Gl i y ?.f?? A?tt?U?, P&tT.goEi&, &c beb ? b?h 6? by.rl am v ?yiai-i-a bols. § ???,t''? beivd Inl-M? ?!2k<:t3 gyd?'B ?? y gw?h?.?? R??vr'id i bob pM-t.h %m y .5 V t?m-M fh?t? E-h'?dwn Redaced K.atef R???v?y 0)-dt'}i' ? bob c? o'B Paa?aagers ? (3rd 01?) u')' B?oMu yma. Syddwa yn ? ? a??f!d s,t- en. glAn?d yn y ??.ttoH ?' y?a K??wo !tM a? Lc.?a.g? ? Muws g ?dahwy?-?r<tdj'fAge'?.n.:ysc.? A? 3' as ? bydda.m w?? pennartyoa ??? W 1 ? !'??rth!ovaVH?? tawy&f b?d-ih?a! ? ? a cb?'<ar? ya ?r adr? gartM o'? ?ag, ? ? M ? rHwrTlüd h'vyHs. ? ?'?nfM?ch?r?chewchgyd&Ohro? ?? < ? .?.'?t t"? o r ?w?Mi Hwyh?d&a.. y'a Á ? p..??-? ?"?". Si ? p?t hwfS?.-M. !&t.a?s. fs? ?t 'l:! JJ!?' L???! l' t, ? r.\f111YI1:¡,¡1. i ? ? _f'>c- .¡ RATS', ?Y?S, MOLES, COCKROACHES JL\? Md BE.ETLES. g?.dH? ?t H?nsoa's II Reliable" R&t PoMon. Cats aaddogswdt oot touch it. Varmin dry cp Md leave no smelt. Prices 6d.. Is.. 2s. 3d,. Md 3s. 8d., Postage 2d.-G. W. HARRISOH.Cbem.st. Reading. Soid by Chemh.'t!1 Agent fcr Blaeusu FesMaiof :—j. Hayd J m:G" chemist. T-Aanr,,vst:-A.t, Road. Portmadoc:-IvoT j. Jones. Chemist. Bettws- ,coed :-R, Pry ¡ Ti MPORTANT TO MOTHERS EvMy Mother who v?uos ?eH?L?O!? ?? of her ChiM should u.?HRISO? d "RELIABLE NURSERY POM?ADE. OM ,pplication kills &U Nits Mid V""w.in. and fltrenlltbens the R&ir. H In '.ChJ.\ id and M. Posrage W. Harrison,0hemíat, Readiua. SoM by Uhem\E!tB Agent for Lian- rwat, 1. P¡:¡'ITÿ, St&tioD Ro&d Age&6 for BiMMa J. Lloyd Jolle'A, ',Pite ph&rn,Acv A gant for Bett-wsycocd. H.. Farx-y. Agent forPo'"«nadc?. Ivor J. Jonos,. GWALLT GWYN a adferir yn barhao! a chvBvm t w !iw cvn.e5g trwy ddefnyèdio HAMS,ONIS HAIR COLOUR RESTORER. Nid c-veur nifo ydyw. ond gvieitbreda trwy foddion natuno! fel arferydd. Ni cbynwysa ddim siweidto). ac y mse yn Hesot t dyfiant a bMddwcb y gwallt. Mewn p?ieh. 1/6 yr un (3c rha,,Yor trwy'r post) -G. W. HARRISCN. Hair Specia!ist,.Readmg. Sold by Chemists. -Gc)ruch,A,yliwr t Bettwsycoed. R. PARRY. Chemist; t LhmrwstaTtefnw. A. PARRY. Chemist. T-LTl ARRISON'S HAIR GROWTH. A c rtaín Haif pfoducef. 13eaut)6es aud promotes the growth of the H'nr. and is a pre- ventive of thinness and faHicg out. In boxes, price Is e:ich It keps th hair free irom Scurf and Uancrutf, and promotes a healthy conditian of the sc-iip NumerorlS testimonials received.—Sold bv all Chemims. or post free from the ManuÍ\>ctuœr, Geo W Harnsoa. Chemist. Riding. Agectfor L!a.urwst Idwal Pafry. Chemist. 22. Station Rend. IF YOU from TIC, SUFFER NEURALGIA, TOOTHACHE, You may have IN.s RANT RELIEF by taktag a dose of I TIC and,NEURALGIA MIXTURE. It is a powerful Nerve Tontc, and acts like Magic on Nerve Pains. A D' OSE RELIEVES! A BOTTLE CURES! IN BOTTLES, 11- EAOH. Prepared by Geor.qe B. Jones, DISPENSING CHEMIST & DRUGGIST, APOTHECARIES' HALL, The Square, Hans-wst. ?&?.?.?.??' ? 0 A NEDO I DANEDDJ Bydd W"l L L T A S -vii !a'<n vaiwelladan faiy cantyn .AEri\QAU FFMTW!M, D {DJ) L L UN. & DY D D M KR 0 B .'ftm, GARMON HtJtïSt<. p: (I' V t,J e'. e!e ;tJ nVDO ),AC v.a rø"J. -ilye. byn ?' SF *< 0\ M I h y orviniiwr, hyd 8 Oydd (iWlttJER o H hvd S c'f yo nhy MR. HUGHE.S. STAT101iUR. 67, H!Nh S!t TRAWSFVN'VOO, SAD'w' j"N Iiii s''r 3vdd yn mhob Krio yn Mr, M. W. MORRIS. ÜraPf:1 COftml lijusa, a 3 hyd 6 o'<r gkcch. y" LLANRWST Bob d)dd MA WRTH a D'tWRNOD FA{Rot-30hyd5. yn nlw MR. JONES COMET STORES. STATION ROAD, Llanrwst, (' y drws nesaf t Mr. Parry, Chemist h mL ewn Acr, PMiH.tMse, Ehonttfl 0.410 VrÛt:anit, am hustaa bvttod o rssymot. {j;)¡,l:rt,REJTUfFaT DDAj T?'s?y aeG !!enwi!- dssaedc! natadot, 1{..rJr.!¡¡r newyddioa ya y diwadd. otwyn' fWR W!LL!A!MS, (htf'fi'nCn Mouse, Qanyp.NU, BLAENAU "-J:'EBTINIOG LLEW. P. QR!FF!THS, PHOTOGRAPHIC ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPHY OF THE HIGHEST CLASS AT THE LOWEST PRICES. ENLARGEMENT o Mnrhyw DDARLUN am 2/6 t fyny CAB!MET o 3 am 2/6. POSTCARDS 3/- a 3/S y dwsin. Highly Fmished. ANERCHIADAU j[!u)rMir(&tee! Addresses] o waith fy Claw i gyd, wedi <eM gweithic yn y modd jgoreu am y Prislau iselaf. Cofiwch y Cyfeiriad:— The" STUDIO," 59, H:GH STREET, S!. Ffestmiog. ? P W Y S G ??? i Ho!! ChWarelwyr Ffestmiog, &c. Pan yn talu ymweHm' a PHWLLHELI yn ystad yr Haf cofier mai y !!e mwyaf cySeus a chySorddus i arcs ydyw y MOE.L \VYN TEMPERANCE, PENLAN STREET. Gyferbyn a'r Neuadd DrefoL W. T. ROBERTS, POII"chenoe:. lVIS. C. THOMAS, Board & Apartments. DtNNERS and TEAS on the shortest notice. Accomodation for Cyc!!sts & Tourists. GRAMVtLLE TEMPERAMCE. CR!OC!ETH, N. Wates. ??BBaB?S????SS?'E???X?? '? 3 ?EF?SS*? ?ot-yuurowt-K?'? N ? E MBSSN"? ??"? ?' s?'cp t?- ? Bg BaN?MESiB'? t?ree Sample! ?) ? :SIL..ELNr<C?.??E5''S ? i ?? ,?ith lr,-T).re ce ?P1 Allst ol'r?t and ? Le?M?SS'??S-? ? ???SNmSSS?SSS????S?; ? PESWCH! Ni raid i DAVIES'S CO UGH MIXTURE wrth y mae wedi bod 0 HUGH ??" y oyhoedd er's biynyddan, ac y *H"H-' f?' tH mae y peroheno?, drwy dMul a Ila.fnr di- ? AU! RC'C ildio, wedi ei berSeithio yn y fath fodd, fel y m? y? c&el ei gydu?bod fo.) (i&r- COUCff g&nfyddiad gwerthf?wr at yr itnhwyl- C?f??H'f?t-H do''a.Ti nchod. Y mas tmloedd l?wer ? !YTn?? '??'? cael !Mha,d M ya frwMY't en goren ?Si/M ??? t.? gyfBheH&ereiU ?id y? dyoddef. at Niraidond cymerydUNDOSEerprott ?p.? e: ddyl.,nwad nt:iottgyrct)ol yn rhyddhan Bcswch y ph!eg'm, yn ctirio y lillis, ya cynhesu *R"?"?'W" C?h *?! ao yu cryfhau y ft'e?t, g'a.u weithio pob Anwyd 6.nwyd a chrvgni vmaith. Ni i aid i neb Anwyd, ofni canlyn1ådau "anwyd a phe-,weh oud Asthma a ?MufodpoteIaidoD?V??S'S?OUGH "A?e"th'?m" *a MIXTURE yn y ty. Kydd pob dyn yn Rf?tt?tt?? ?6'?y? i'woeu!ti hthoUanhwyIderauy MFUn?EttHt.g,?df a'r trest, os bvdd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. 132'd. a 2/9 y bote!. Y rnae y poteH 2/9, yn cyawys mwy na thaur o'r rhtd iieiaf; gyd&'? post 3c. ya ychwanegol, MUGM DAVIES, Chemist, Machyiiiietli. y PiUs mwyaf dyogei at R W YMEOP -Gweithiont yn esmwJfth, yft sicr, ac Ae& boen, Davies's Tonic 1/ Antibillous Pills at DDltFFYG TREULIAD. !3sd., a 2/9 gan bob Drnggist. DAVIES'S PILLS at Ddlffyg TrenliQd. DAVIES'S PILLS at Boen yn v Cefn. DAVIES'S PILLS at euria.d v'Galon. DAVIES'S PILLS a.t y Piles a.'r Gravel.: DAVIES'S PILLS at v Ddanodd. DAVIES'S PILLS at WyBt yn yr Ystmmoc. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Cvlla. DAVIES S PILLS at dditï:yg awydd bwyd. DAVIES S PILLS sydd ddiogel hoUoL CROEN IACH A GWAED PUR.-Dynayr hyn y mae '-?MMMM-!mM!t!)?!MmHmmt)mMM?Mt ? V "Sarzine Blood Mix- ture" yn ei sicrhau, a dim arall. Nid VW Vn. honi gwelia pob peth, fel vr Yankee Patent Medicin?s; ond os blinir chwi gan groen fiach ,ysfa, pim. I pies. to?iad alian, sctzrvy, doluriau, penddynod,&e., yn tarddu 0 waed drwg laid 0 "Sarzine Mixture," gan y Drug- gist ne5af atocii, 15, 1. a 25. V bQtel. neu 3c. at y cludiad yn chwanegot, oddi wrth y Perehenog. t L HUGH PAVtES, Chemist, Maehyntteth. JOHN PARRY JONES & SOMS, AUCTIONEERS & APPRAISERS, Penri-ayndoudraeth, Pwtthe!! and Barmouth. Sales of every description 'taJfen on most reasonable terms. Penderfyniad aaat y Flwyddyn Newydd. Mae arbeet arian cystaa a'u henill. Galiwoh arbed 5a- y Bunt trvwfY brynu PiANO neu ORGAN g:,¡n J. OLLOTE", ?' BAMGOR. A chofiwch nad yw J. SOLLOTEN, yni gwerthu dim and yr Offerynau goreu. Cymerir Hen OfFerynau yn gyf- ne..id.. Ysgvifenwch am Gatilogne, L!ythyrau a Phellebron- Bo!!ote' Bangor. "Y t R f I E* E "U'- Y D (liThe COURIER.' ) (ESTABLISHED 1879) A I-lalf Penny Weekly for the. Counties of Merioneth, Carnarvon and Denbigh. Re,cogi tised Medium for all County Ad. vertisements & Official Announcements of Public Boards. The Oldest and Best Established Paper, Guaranteed the Largest Circulation in the District. ADVERTISEMENT CHARGES. SMALL PREPAID ADVT's in Sales & Wants Column. First lasertion, 1/ every ad- ditional Insertion, 6d. SINGLE COPIES. Single Copies posted weekty on the foUowiog terms:—13 issaes, 1/1; 26 issues, 2/2; 52 issues. 4/4. Post free to any address. E. LLO D JON .8. lronmonger and Implement, Merchant, Birmingham !l ouse, LL "nJAi'ST The Beat and cheapest House in the District for all kinds of IMPLE, MENTS, &c,, for all Seasons. Sole Agent for The Corbett'WiHiams' Oil Engine. Horse Gears, Chaff Cutters, Turnip Cutters, ? <3t i? <?v? Snm !S<&* Oil Cake Mills. :=:=-cs;tt Cattle Cribs, Sheep Racks, Sheep and Pig Troughs. Corn Bins, etc. C&fbett's Plymouth Prize Grinding Mills; Maria's & Maxwell's Patent CultivatOrs; Ransome's Prtzs P!ough, etc. Atso a SpSeaidtd Assortment of Kstchen Ranges and Grates of a!t description. Enamelled Slate and Wood Mantel Pteces in Stock. Guns and Anmunition of the very best makers. F!RST CLASS PLUMBERS and TINSMITHS ALWAYS KEPT ON THE PREMISES. J I 0 N .E S 1\ ,1.«é1il'\¡¡ [",1 í ;) TAILORS AND Y mae ein dethoHad' ofreth,yná.ü"a¡ y tymhor preseMot yn weM nag erioed. Siwtiau a Costumes at bob pris, yn y Styles a'r I.liwia,u diweddaraf. Gwaeir i fyny freth" ynau, dim gwahaniaeth !!e esil prymr. a. Oromwell St., EHL :Pttinj,og.   I _¿l¡J:  III 1ICII- ¡'CYCLES1 ?????.  RHY8UDD PWYStC i bawb sydd ya bwriadH prynu BICYCLES aewyddioa at y $ Sulgwyn, a'r Hsf. Cyn prynu eich BICYCLES, coBwcb&matwyn ALEXANDER CYCLE.DEPOT,. CHURCH STREET, ? i weled. y STOC HELAETH sydd yno o SYCLEa fiEWTUDNOIY oddiwrth Prif Firms y Deyrnas, yn cynwys Raleigh, Premier, Swift, B.S.A., Olympic, Fleet. Ja-mes, &o., &c. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guineas. Ni raid i neb dalu mwy na..615 15s., ersiorha.u y Bicycle goreuposibl. Hefyd mae Bicycles rha,ta,ch na 9-4 4s., yn rhy rad i'w prynu, ac yn boryglus i'w defnyddio y goreu yw y rhatiif yn y diwedd." Cofiwcp a.m yoddieicharchebioo (orders) yma., f&o fe arbedwch a.ri&n, a. chewcb well gwerth 9.m eich arian yma.na.c yn unman a.rali. Hefyd gel-lir ca.el MOTOR CYCLES Ariel, Premier, Brad bury, Excelsior, &c. Cedwir Stoc belaetb o bob math o "accessories. Hefyd Plionosp Record" Footballs,, Electric Lalqpsp 4c. CYCLES ON HiRE. CYOLES qEPIURED. t Cycles on Hire .purcb&se if desired. CoSwch y Cyfeiriad— Alexander Cyc!e Depot, 41 a42, ChurCh -Street, (Gyferbyn a'r New London House).