Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

|i. OWEN 0. ROBERTS, v 1""f "r.. u 1\\IUkt M.' SjJHr Monumental Mmm IK J Jpgj| ? and Slate. Estimates and Designs g. I* "*W on application* CARVING rd Iswes): | Prices, Crave g| £ V 6 S Li E FBLI R WORKS, JiSlsenau Ft.tni(N¡¡,'i'. The Albion 'Temperance, BLAENAU FFESTINIOG. REGISTRY OFFICE for SERVANTS | LOST & FOUND PROPERTY INQUIRY OFFIOE. Orders taken tn I Ir '• i' given re Sale" by Mr. GxLUxvv- iiuCn r, ic.iOaeer & Valuer. All inquiries immediately attended to by- W. &A. PARKY. London & Manchester ASSURANCE COMPANY LTD. Sefydlwyd sc yifcgorphorwvd o dan ddeddf Sened&ol yn y llwyddyn 1869. 1 Prif Swyddfa: 60, FINS BURY SQUARE, LONDON, E.G. CYFANSWM HAWLIAUywedi el talu alias o dan vs'virebau er pan sefydlwyd yr uchod vdvnt dros {2,270,000 SWM DALWYD M»WN HAWLIAU y flwyddyn diweddaf.asef o Fawrth 24. 1909, hyd Fawrth 24, 191(7, ydoedd £272,499 Anfonwyd allanyn ngos i HANiiK. MILIWN o yswjrebau newyddkm yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. ,TELIE HAWLIAU yn uniongyrchol. Mantolen am Y fhvyddyn, ac nnrhyw lanylion pellach i'w cael v» v SWYDDFA RHANBARTHOL—8. THE SQUARE. BL- FFESTINIOG. BILLPOSTING Dymuna HARRY PARRY, Penllech, Harlech, hysbysu ei fod yn gwneyd gwaith BILLPOSTER yn Nosbarth Harlech, Talsarnau, Llanfair, Llanbedr, a Gwynfryn. Byrddau da yn mhob rhan o'r Dosbarth. Rhoddir sylw uniongyrchol i bob archeb. Telerau rhesymol. BILLPOSTING 1 BILLPOSTING! BILLPOSTING!! v Dymuna MORRIS RICHARDS, PENLAN, Trawsfynydd, hysbysu y Cyhoedd ei fod yn derbyn Archebion am BOSTIO PLACARDS, &c., i fyny yi. Mhlwyf Trawsfynydd, a'r Cyffiniau, BYRDDAU DAyn y lleqedd mwyaf amlwg. Î TELERAU MWYAF RHESYMOL. Cyflawnder o Bapar Ysgrifenu o'r radd oren ar werth yn Shop "Y RHEDEGYDD," High Street, Blaenau Ffestiniog. I I ASSEMBLY ROOMS, BL. FFESTINIOG. I Cvahelir BUDD-GYNGHESDD yny He uchod NOS IAU, HYDREF 6ed, 1910, pryd y gwasanaethir gan Miss BESSiE JONES, Abermaw; Miss M. JONES, Pwllheli; Mr. POWELL EQW ARDS, Llundain Be eraill. •Llywydd.:—R. O. JONES, Ysw, Brysofferen. l\veiDydå;-Parch. R. SILYN ROBERTS, M A. Drysau yn agored am 6 30 dechreuir am 7 I o'r gioch. Mvneaiad i mewn tray docynan 2/- 1/ a 6ch. Yr eiw e r cynortbwyo y brawd Eviin Roberts, yn aaalluog er's dros |jtn>"nC'd  E?TEDDFO? GADE??L" ¡ CADEIRIOL DOLGELLAU, CALAN 1911. PriC Feirniaid :—: Mr. David Thomas, M.A., Mus. Doc. (Oxon); a'r Parch. Rhys J. Huws. 2-Y Biif Gystadleuaeth Gorawl :— (a). ADtbem-" Light in Darkness", (D. C. Jenkins). Buddugol Calan 1910. (b) Unrhy.w ddarn at daewisiad y Ccr. 3.-Aii Gvstél,dleuaeth Gorawl— (a). Addoliad O. Ambrose Lloyd)., (b). "Cry out and shout" (P. P B,iss), 4.-Ccr2:u Meibion :—" Good Night, beloved" (C iro Pins.lti ) "Corau PlantV (a). Maddyliau am v Nefoedd" (E. D. Lloyd) (b). Unrhyw ddarn. Rhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddi- wrth yr Ysgdfenyddion- 0, 0. ROBERTS, EDWARD WILLIAMS, Baptist = Church, PENRHYNDEUDRAIETH. ( A GRAND BAZAAR in connection with the above Church, will be held DURING the MONTH OF AUGUST, 1911. I OFFICERS OF THE COMMITTEE Ministers Rev. J. G. JONES. Rev. S. PIERCE, Secretaries:— Miss M. LEWIS, Griffin Terrace. Mr. W. R. JONES, High Street. Treasurers:— Miss E. A. JONES, Bank Place. Mr. D. JONES, Waterloo House. DDRAIG GOCH TEMPERANCE. HOTEL-oloomms a Blaenau Festiniog. Accommodation for Cyclists, Tourists and Visitors. COMFORTABLE APARTMENTS for Commercial Travellers at reasonable charges. Sunday Schools and Parties catered for. Domestic Servants Registry Office. Mrs. OWEN, Proprietress. j Lis' of Sales by fc>1". dobs* Davi@;fií. SHOP CHURCH STREET, BLAENAU FFESTINIOG, Sale yn Ddyddipl ar I Lestri, Enamel Goods, Glass,, yn ySUop uchod Hefyd, Yn y Co-operative Saleroom, gwerthir Dod- reiD, etc., Newydd ac Ail7law Am brisiau hynod o isel. Ma¡r¡ulicus, Wynne Road, BLAENAU FEfn'u't &OG. Sale of Substantial Household Furniture, China, Crockery, etc, on SATURDAY, SEPTSWSBER 24, 1910. A/T R. JOHN DAVIES has been instructed .1 by ilr Isaac Jonrs (who is leaving), to Sell by PubHc A1ction, a the above date, the whole cf the Furaitc etc. Including:- OAK DRESSER. RE ULATOR CLOCK, is Wall lock, Gent's* Easy 1i" n "k. V" v. u, I Chair, upholstered; Si. gle Chairs, Wicker Arm Chair (uphe'sterted). Bamboo Tables, Leaf Tables, Kitchen Chairs, Mangle, Brass Rail Fenders, Steel Top Kitchen Fender. Iron Stool,, Set !"Fn:« Brasses, Pictures, .,¡3edster.d, Wire Spring Mattresses, Flock Beefs. 4 Tier Chest of Drawers, Toilet Drawers, Bedroom Stands, Towel Rail, Cane Seated Chaips, Toil- et Mirtors.. Chamber Waves, Lace Curtains, Linoleum, Flower Pots and Plants, China, Ornaments, Crockery, Cooking Utensils. Also Gent's Bicycle in good conaition. Sale at 2 p.m. Terms—CASH. Hafd OffirEad Sale ar yr oil c/r Stos, Gwair a'r Celfi. DYDD SADWRM, HYDREF 1, 1910. yn cynwys:— 6 o Fuchod Gadro campus yn eu proffit. 3 o Loiau Cryfinn addawol dros ben. Ceffyl Gwedd rli agorol, yn codi yn dair oed, tua 15 o uchder, yn weithiwr hwylus. Tua 10 tunsil o W-,ir thagorol. Chaftcutter ddim gwaetn ca newydd, 2 Gar Gwair a'r holi Gelfi. Sale am 2 o'r glocb. Ehaddir Coel am £3 ac uchod gyda Meich- iafon bqddhaol hyd Flair Mai Ffestiniog, 1911. Garr, Sale Flynyddol ar Anifeiliaid. PVDD SADWRN, HYDREF 8, 1910. Sef diwrnod y Ffair. Derbynir Entries ychwanegol. Manylion eto, Cp,lli Lssy Lianbedr. Sale ar yr oil o Stoc y Farm, Crop a'r Celfi; hefyd holl bdodrefn y Ty, ya cynwys rhai Dodrefn Hen=ffasiwn. Dydd MERCHER, HYDREF 12, 1910 Rhoddir Ccel arferol. Holl fanylion gwel Posters. Tyddyif 9ai.S. Trawsfynydd Sale ar yr oil o'r Stoc, Crop, a'r Celfi, etc. .1 Ganol Mis nesaf (Hydref). Manylion a r dyddiad eto. GLANYQORS FARM, MANOD ROAD. SALE AR YR OLL 0 STOC Y FARM, y GW AIR a'r CELFI. (Eiddo Mr. Cadwaladr Owen). Mis Nesaf (Hydref), Manylion ar dyddiad eto. YARD OAKELEY ARMS HOTEL, Tanfbwlch. SALE ARANIFEILIAID, &o., ddiwedd y mis nesaf. Manylion eto. List of Sales ty Mr. Geo. Hughes — MARKET KA.LL, Blaenau Festiniog. y MAE Mr,GEORGE HUGHES, Auction- — eer, wedi sicrhau Sale Room yn yr uchod i gynal Arwerthiadau ar bob math o eiddo megis DODREFN, &c. Gellir hefyd anfon unrhyw beth yno i'w gwetthu, nen prycir a rhoddir pris rhesymol am bob eiddo. List of Sales by Mocsif;s. einakwoii Hayes, & Co., Lianrw&t, GAE'RGRAIQ, LLANRWST, TUESDAY, SEPTEMBER 27th, 1910. O ALE of about 30 \Head of Cattle, 500 Moll r- Breeding Ewes, Wethers ahd Store Lambs (the property of Mr. Richard Williams, Blaennant. Trefriw). Sale at 12-30 o'clock. Usual Credit. re Alfred E. Parry. In Bankruptcy. BLACK* HORSE Uanrwst. HURSDAY, September 29, 1910. Sale of Tthp whole ohhe Household Furniture and i Effects (by instructions of the Official Receiver in Bankruptcy, Chester). GELLI LYDAftl, TREFRIW. F RIDAY, September 30th, 1910. Sate of Live and Dead Farming Stock, Antique Furniture, etc. Pe,nrqacll,,io AifsiMsl Sa11 TUESDAY, OCTOBER 4th, 1910, SALE of Horses, Cattle and Sheep, Usual Crunt. By Order-of the Mortgagee, PARISH OF TRESRSW, WEDNESDAY, October 5th, 1910 At vV the EAGLES HOTEL, Llanrwst, at 2-30 p.m. Ail those Dwelling-Houses or Cottages, Gardens and Premises, known as CANNOL-Y-PENTRE (part of) in the res- pective occupations of Robert Williams and Richard Williams For further particulars. apply to Messrs. R. 0, Jones & Davies, Solicit- ors, Llanrwst and Biaenau Festiniog, or to the Auctioneers at Llanrwst, iSraig !Wart, TUESDAY, OCTOBER 11th, 1910. SALE of 30 Head of Cattle, 300 Choice v-' Welsh Mountain Breeding Ewes, 100 Strong 3 & 4 year old Wethers, 50 two and thiee year old Crossbred Ewes, 100 Ewe Lambs, 100 Welsh Wether Lambs, 60 Fat Crossbred Lamb$, snd 60 Crossbred Store Lambs. The property of Mr. Harrison, Bettwsycoed. Usual Credit. Gwytlierln tlitctjua, I Sale. THURSDAY, OCTOBER 12th, 1910. SALE of Horses, Cattle and Sheep. Usual Credit. -1LLYS TAWEL, LLANRWST. T IIURSDAY. October 13th, 1910.\ Sale of Live Stock, Household Furniture, etc. (By instructions of Mrs. Williams, who is leaving) Ca&'r Qraig, Llanrwst. TUESDAY, OCTOBER 18th, 1910. S. ALE of Cattle, Sheep and Lambs. Usual Credit. CAE GWYN. PONT-Y-PANT. THURSDAY, October 27th, 1910. Sale of Cattle, Crops, Household Furniture, etc. (The property of Mr. R. J. Williams, who is leaving). TO CONTRACTORS. T ENDERS,are invited for the, construction of a concrete Bridge at Ty'nddol, near Trawsfynydd, for the Merioneth County Council. Specification and particulars may be bad from Mr. E. Vaughton, jj County Surveyor, to whom Tenders are to be sent. The Council" does not bind itself to accept the lowest or any tender. < | SALES* WAWT8, Ifec. AR OSOD,—Ty a SHOP yn No. 3, New Msikat Square Blaenau Ffestiniog, mewn cyflwr rhagorol, a lie maoteisiol i wneyd I busces. am rent rhesymol.—Ymofyner a R. O. Williams, Garn, Doibenmaen. Ty AR G3GD.—:Yn Hafod Ruffydd, wedi ei laohau ac am rent rhesymol.—Yra- | ofyner a Mrs, Jones, Compwn House. A R OSOD.-Tÿ Capel y Bedyddwyr, A Moriab. Dotrhedyn. Ty rha?do! am rent 1sel Ymofvner a WILLIAM JONES. L!ys Ogwen, Tan ygrisir, u Ty AR WERTH.—Sef No. 4, Glanywern, Manod Road. Pris rhesymol -Am bob manylioa ychwanegol, ymofyner a "J," Y N, EISIAU. — Cwningcd, unwaith neu ddwy yr wythnos.—WILLIAMS, Fish- monger, Gwyofs, Conway Road, Cohwa Bay, AT AN TED.—Trustworthy young man or » woman to lake charge of Turner and Wainwrights' Toffee Stall in Blaenau Ffestin- iog Market on Friday Evenings and Saturdays. Wages 4/- End commission. Apply at the Stall oa Fridav evening, Sept. 16th, between 7 and 8 o'clock. Y li FISIF-TTI 11 gref mewn Ffernidy — yn Uwch-Artro, Harlech. G" r a gwraig yn y teuiu,—Ymofyner yn y Swyddfa hon. y" N EISIAU.—Cook dda i lyned naiil du Llundaiu. Y mae Kitcbenmaid o tani, Y mae y boneddigion yn aros ar hyn o brvd yn eu paias yn ymyl Criccieth, Eto Cook General yn Eisiau ir prif dref eto, Mae yn rhaid iddi fod vn lanwaith a gonest —Eto dwy Cofiee-Room Waitress a Pannrymaid yn eisiau erbyn y 30.%in o'r mis yma.—Ymofyner er cael y manylion gyda Mrs. A. Ephraim, Registry Office, 100, High Street, Blaenau Ffestinsog. CYMH0R DINESIG FFESTINIOG. OHERWYDD camargraph svdd yn bodoIi yn yr ardal. rhoddir RHYBUDD drwy hyn i'r holl dretbdalwyr fod y dreth yn dalad- wy ON DEMAND, a chyfarwyddir y Swydd- ogion i bwyso am daliad mwy prydlawn yn y dyfodoi. Trwy Orchymyn, R. O. DAVIES, Cyfreithiwr a Clerc y Cycghor. Awst 1'2 fed, 1910 Ulieolwyr1 /iddy^g ff,tiqiGg. Ysgol y Bechgyn, Macnofferen. YN EISIEU .-Cleaner i'r Ysgol ucbod. JL Cyflog f 12 14s 0c y flwyddyn. Manyl- ion pellach i'w cael yn ein Swyddfa. Ceisiadau i fod mewn Haw erbyn vr 22ain o'r mis hwn. Dyddiwyd yr 16ag o Fedi. 1910. R. O. JONES & DAVIES, Olercod y Rheolwyr. CYMDEITHAS RYDDFRYDOL M'EIRION. pYNHELIR CY^ARFOD BLYNYDDOL y Gymdeithas uchod vn YSGOLDY GORPHWYSFA, PENRHYNDEUDRAETH Ddydd lau, Medi y 29ain, itilo, am DDAU o'r gloch yn y prydnawn, pryd y taer ddymunir ar i'r holl Aelodaa a Chynrych- iolwyr roddi eu presenoldeb. R. GUTHRIE JONES, DOLGELLAU, Ysgrifenydd. Medi 17eg, 1910. AT ETHOLWYR RHYDDFRYDOL RHANBARTH RHIW a BOWYDD C YNHF-LIR CYFARFOD CYHOEDDUS Blynyddol o Etholwyr Rhyddfrydol y Rhanbarth uchod, am 7-30, nos Wener nesaf, Medi 23ain, yn Ysgoldy GLANYPWLL. Dis- gwylir i bob Rhyddfrydwr fod yn bresenol. YSGRIFENYDD.