Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

<«» ♦ <» I BLODEUGLWM HIRAETH…

WRTH FEDD - - - - I

* = .ER COF I

WEDI HUNO YN - FFESTINIOG.…

YSBYTTY.

Advertising

TREFN OEDFAON Y SUL I

Advertising

Advertising
Cite
Share

V -V vvvvvvvw VVVVWV B I L.L.I=:IOS-rl N G i i Dymuna HARRY. PARRY, Pertllech, Harlech, hysbysu ei fod yn gwneyd gwaith BILLPOSTER yn Nosbarth Harlech, Talsaraau, Llanfair, Llanbedr, a Gwynfrvn, Byrddau da yn mhob rhan o'r Dcsbarth, Rhoddir sylw uniongyrcbol i bob archeb. Telerau rhesymol. BILLPOSTING I! r? Q ?f? ? Mr OWEN, L.D.S., R.C.S., (London), DENTIST, LLYS DORFIL, New Market Square, Blaenau Ffestiniog. GeHir ei weled yo BLAENAU FFF.STFNZOG, bob Dydd Llun o 10 hyd 8: Borea Dydd Isu o 10 hyd a Boreu Swener a 10 byd 1 o'r gioch, LLANRWST, bob Dydd Mawrth a Dydd Merchcr o Heg byd 5 o'r glccb yn nhy Mrs] Parry, Station Road, SSFYDLVVYO DROS 25 ML YNEDD. Dt"I'?"V I D W ITN, L. i I.Z-l M-?. S? Mr. DAVID WILLIAMS, B 0 0 G Vi Y N E Edw&nis & WiHiams,) A D ^-f BODQWYNEDD, POS5TSADOS, A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drcsodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wiad, ac yn parhau i ymweied yn rheoSaidd a'r Lleoedd canSynoi- Bfaen&u Ffssilnlog-— Bob Dydd Liun o tZ hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o < hyd 6, yn nhy Mr. Rübtrts 42, High Street, y drws nesaf i Maenoffcren hvd 6, yri n 't-, y Ro b c-rt-q 42, H-, g c', E- ,Lree-L, y d-:vis nesaf i LI a new st—Bob Dvdd Mawrth a phob Ffair (on lydd Mawrth o y Ffair), yn nhy Mri. David Jones &: Son, Station Roaa j/fsrbyn a Boars Head, c W hyd a. pwn¡fjU-BGb Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o ft hyd 4. Crica;et.fi-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4-SQ hyd 7. Poftmsdoc—Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Bala-Bob Sadwrn a phob Flair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street • II hyd 4* Bolgellstu tta AbapmaAF-Tr-,vy appwyntiad ar'Ddyddiau Sadwm.i BAUER SYLW.—Nid yw Mr. David Williams yn dal unrhyw gya- yiitiad a'r un Ifirm un enw, a dymuna ar ilp cyhoedd gymer- yd sylw manwl o'r llecedd y mae yn aros yn y trefi uchod fel na b yd do camgynte ria da u yn y dyfodol.  F  *??' F   F F   a. H. R. GRIFFITH PLUMBER, SANITARY ENGINEER & GASFIITER, 75, High Street, Blaenau Ffestiniog. All Latest Improvements in GasfFittings kept in Stock. Cisterns, Baths, Lavatories, Lead Piping, and ail MATERIALS pertaining to Sanitary Engineering always on hand. Hot & Cold Water Fittings fixed at Best Workman- ship and Moderate Charges. ESTIMATES FREE ON APPLICATION. NOTE THE ADDRESS:— H. R. GRIFFITH, Plumber & Gasfitter, High Street, HI. Ffestiniog, Safed pob unfar ei Wadnaujoi hun. Yr HEN POST OFFICE, Square," Llanrwst, P Dymuna W. H. ROBERTS, 6ynt o 1, Willow Street, Hysbysu y Cyhoedd ei fod WEDI AGOR y Mascachdy uchod, lie mae ganddo STOC 0 ESGIDIAU RHAGOROL. Dyma. heb os nac onibai, y He GOREU a RHATAF yn Nghymrn. Sicrheir y gwaith aIr defnvddian goreu am y prisiau gostyngol isod, gan un sydd wedi cael 13 mlynecit3 e brofiad mewn trwsio a gwneuthar Esgidiau. Caifi pob cwsmer ein sylw personol. GwacEnu a Sodtu Esgidiau i Ddynion, 28 6c. Eto eto i Fechgyn, 2s. Eto eto i Ferched, ts 6c. Etc eto Plant, is. i fyny. Gwarentir y gwaith a'r defnyddiau. D.S.-Trwsir Esgidiau a 01098 tga. byddwch yn y e?ef, neu danfonir ;?wy. Mae genym Stoc helaeth o CLOGS newydd, ac hefyd rhai ail law i'w cynyg am brisiau rhesymot. Cofiwch y Cyfeiriad:— Yr Hen Post Office, BVBarket Square, Llanrwst. I ? Mandin arness Belis yourself is uite 5'.Plo if YOU use tB?J?B!FURC?EO' RIVETS. ?S??SSB?-Noneed to punch holes. S4mply drive Rivefs and bend back the By prongs. Neat and strong. Of ■V Ironmongers, or send Xs. Hy for box assorted to Bifurcated ■f and Tubular Rivet Co., Ltd.« fil aSSUpper Thames H Ipwl Price List on application, iB MEDICAL HALL, HARLECH. Physicians Prescription Dispensed with the Best and Purest Drugs only. HORSE and CATTLE MEDICINES. SOLE AGENT for GOSS HERALDIC CHINA and DOULTON WARE. D. U. PARRY, M.P.S. Am brisiau Argraffwaith o bob desgrifiad ymofyner yn gyntaf yn Swyddfa'rRhedegydd,