Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

BWRDD GWAROH5IDWAIDI LLANRWST.I

News
Cite
Share

BWRDD GWAROH5IDWAID LLANRWST. Cyfarta y Bwrdd ddydd Mawrth pryd yr cedd .?l awrt:!2 p r y d L Oed(3. yn bresenol Mri. John Roberts (Cadeirydd), D. G. Jones (Is-Gadeirydd), Parch. J. Gower, John Hughes, O. Lloyd Jones, Parch, Henry Jones, Pp-rch, H, Rawson Williams, W. G, Jones, Edward Edwards, Hugh Hughes, William Evans, David Jones, (Ys&ytty), Mathew Roberts, Isaac Hughes, John Owen, E. P. Hughes, jchn Williams, Evan Roberts, Edward Mills, David Owen, J, 0, D. Jones, Thomas Hughes (Clerc), Edward Hughes (Meistr), T. C. Roberts ac O. Evans-Jones, (Swyddoeion Elusenol). Gensth yn Colli ei Golwg. Galwyd Mrs, Hughes, Meistres y Ty, i adrodd ar achos geceth o Llanrwst oedd yn debygol o golli ei goiws oni ofelid am dani Yr cedd yr eneth yn gref a graenus pan oedd yn y Ty, ond yn awr ar ol myned adref at ei rieni y mae yn deneu a gwael. Anfonwyd hi. yn unol a phenderfyniad y Bwrdd, i'r Ysbytty, ond barn y meddygon cedd mai angen mawr yr eneth oedd cael maeth priodo'i.—Mr. Gower, Paham nad yw yn cael hyny, Dylech anfon Swyddog Gymdeithas Atal Creulondeb at Blant yno a chymeryd ei thad erbyn ei wddwg i garchar.Y Swyddog, Y mae wedi bod i ffwrdd i gael barn ami: eisiau maeth sydd arni, ac y mae arnynt eisiau iddi gael dod i.'r Ty."—Farcer Henry Jones, "Byddal yn "lai a gcst i ini iei chalw vn awr, ca'i chadw am ei hoes wedi iddi golli ei golwg yn llwvr "-Pa.siwyd i adael yr achos yn ngcfal y Swyddog am fis, Llongyfarch, I Y Cadeirydd a. lorsgyiarchodd Mr, J. O. D. Jones, Capel Garmoa, tr ei bresencldeb am y tro cyntsf yn y Bwrdd. Os byddai yn fab teilwng i'w dad anrhydeddus fu yn Warcheid- wad am amser maith, byddai yn aelod gwerth- fawr iawn. Dymunai iddo bob rhwyddineb. Penodwyd Mr. Jones ar y Pwyllgor Trethiadol yn He Mr. John Davies, Bfyniog, Capel Garmon, Cydnabod. 1 Mr. E, W. Roberts, Cwm, Fenmschno, a I ddiolchodd i'r Bwrdd am eu teimladau da tuag I ato yn ei gystudd blin a phoenus. Trethi Sirol. Gofynai Cyngor Sirol Arfon am y £ 871 gweddill ddyledus ar yr haner blwyddyn bresenol a Chyngor Sirol Dinbych am £ 1,219 Yr oedd treth Cyngor Sirol Dinbych am vr haner blwyddyn nesaf yn un geiniog a'r ddeg a thair ffyrling y bunt. Wedi Marw. Hysbyswyd fod Enoch Davies, o LJangsrnyw, wedi marw yn y Gwallgofdy Medi 5. Tlodiou a'r Elusenau. Talodd Mr. T. C. Roberts £ 67 9s 9c rhwng 121 o dlodion yn ystod y mis, a gofynodd am J64 at alwadau y mis hwn.-Talodd Mr. O. Evans- Jones £ 109 15s Ocrhwng 135, a gofynodd am £100 at alwadau y mis hwn. Y Weinyddes. Rhoddodd Mr Edward Mills rybudd o gyn • ygiad i godi cyfraniad y Bwrdd at Gymdeithas y Gweinyddesau yn Llanrwst o bum' gini i wyth gini.—Dadleuai amryw o'r aeloda,u yn erbyn codi am mai gwasanaeth cyfyngedig i'r dref -Anfonodd Miss Leighton, ysgrifenyddes y Gymdeithas, yr adroddiad blynyddol a gwnelai gais am ychwanegiad yn Nhanvsgrifiad y Bwrdd. camaarocc. Mr Gower a ddarlienodd lythyr-gerdyn a dderbyniodd o Gaeagybi gan un alwai ei hun yn Gymro," yn diolch iddo am ei ymdrech i gadw y trethi i lawr, ac yn synu fod yr un gweinidog arall yc arfer iaith isel tuag ato.— Y Parch H. Rawson Williams, "Yr wyf yn dymuno dweyd gair ar y mater yna gan fod Mr Gower wedi ei grybwyll. Dylai y Gohebwyr fod yn llawer mwy gofalus nag ydynt wrth adrodd hanes y Bwrdd. Y mae rhai o honynt yn gwneyd eu gwaith yn dcilwng, ond y lleill yn dodi geiriau yn ein genau nad ydym wedi eu harfer o gwbl. Cyhoeddwyd fy mod i wedi dywedyd wrth Mr Gower am "gau ei geg," ac y dymunaswn ei weled yn uifern." Y mae yn warthus meddwl fod neb mor feiddgar a chamadrodd yn y dull yna, gan na ddywedais ddim o'r fath. Yr wyf yn apelio at y Goheb- wyr gyhoeddi yr hyn wyf yn ei ddyweyd am danynt.Edward Edwards, Y mae yn ofn- adwy fod gweinidogion yn dodyma i gweryla." —Mr Gower, "Yr ydych chwi wedi bod yn achosi mwy o helynt yn y Bwrdd hwn na neb arall, ond eich bod yn fwy tawel yn awr er's tro." Adroddiad y Meistr. Mr Hughes a nysbysodd fod 18 yn y Ty ar gyfer 25 yr un amser y llynedd, a galwodd 66 o grwydriaid yn ystod y mis ar gyfer 69 yr un amser y llyncdd. Daeth Michael Carrol, Penrhyn; Robert Williams, gwas fferm yn Llanddoged ac Ellis Jones, crwydryn, i'r Ty. Yr oedd yr olaf yn dal allan fod son am y Workhouse yn y Beibl, ac yr oedd y Meistr yn ystyried fod ei feddwl yn ddyryslyd. Bu John Batten farw yn y Ty Medi 5, a chladdwyd ef gan ei denlu. Cvflenwi v Tv. I Pasiwyd i dderbyn y cynygion canlynol am gyflenwi y Ty a nwyddau am yr haner blwydd- yn nesaf :—Ymenyn a Llaetb, William Jones, Berthddu Cig, W. Jones, The Hand Eillio, Mawoy, Llanrwst; Glo, E. J. Berry; Bara a Blawd, E. B. Jones; Esgidiau, Mri Dicks', Denbigh Street; Groceries, F. A. Charlton. Gosodwyd y gwaith o wneyd Eirch i seiri yn y gwahanol blwyfi.

Advertising

I GYMGOS DINESiQ FFESTINIOG.

-.--YKADLYS FFZiSTgNIOG.-.--j…

BETTWSYCOED.vvVVvI

I . NODmON O'R LLAN.

-.- - -................-....................'...…

'VV'v,,'V" V 'V V v v- V'…

r"V" v.... -,..-..................-…