Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

I NODION O'R CYLCH.

IYmrysonfa Own Oefaid DyiFFryn…

NODION EISTEDDFODOL. i

News
Cite
Share

NODION EISTEDDFODOL. i Hon yw wythnos ein Gwyl favvr Genedl- aethol, ac hyd yma y mae cierc y tywydd wedi bod yn hynaws dros ben tuag at yr wyl a'r Uaoedd sydd wedi ymgasghi iddi, Dylifai iluoedd o bobl i mewn i Golwyn Bay gyda piiob tren ac o bob cyfeiriad foreu Mawrth, ac vn ol pob golwg dyna fydd yr hanss byd ddiwedrl yr wythnos. Ymddangosai y dref ar ei huchelfanau, ei pbobl ei bnn yn Hawn o vvvch busaes a'r dieithriaid o fewn ei phyrtb .rn,,w i Ilawn hw-l -im bleser a mwynhad, Ni sioiair y rhai olaf, ac yn ol pob argoeaon d goni'r y rhai cyntaf. cs oes digoni amynt. Agorwyd gweitbreiiadaa swydcojol yr Eisteddfod mewn Gorsedd gynhelid ar faes Mr Walter Whit.jh.ead. Arweiniwyd vr orymdsith oddiwrtb y Town Hall i'r maes gan Seiii-dorf Old Col wyn, Dyfed, yr Archdderwydd -in biaenori y frawdoliaeth farddol yn eu burddwisgoedd a'u haddurniadau, y rhai a utjiwyd ac a weithiwyd yn benaf gan y iiweddar Syr Hubert HSrhomer. Oifryrnwyd Gweddi yr Orsedd gan Dr. A. J. Parry (Rhylfab). Gcsodwyd urddau ar arnryw ac yn eu plith yr Arglwyddes D-undonald yr hon a stiwyd yn "Rhianon." Cafwyd anerchiadau barddonol gan iu o feirdd ac yn eu plith yr oedd Bryfdir, yr hwn gyda Mr. Celt Edwards oedd vr unig rai gynrychiolant yr ardal hon yn oghylch yr Orsedd eleci' Yr oedd y pwyligor wedi tain sylw manwl i'r bell drefniadau a haeddent eu llongyfarch ar y1 trtodd rhwydd yn mbs. un y gweithiai pob psth. )eth y cystadleuaethau pwysicaf yn mlaen heb fod ond vchydig funydau ar ol yr adeg yr oeddynt wedi en ham sera ar y rhaglen, fel mai vchydig o le gslodd ydHli bvraf eu hamynedd golli eu pwyil a thyrfa. Er llyny ni ddiangodd yr eisteddfod hon heb i fwy na? un orr siarad- ■•vyr a'r beitntaid gael eu euro i !xwr. Pa bryd y dyfga pobi ddoethineb, tybed, i beidio trethu nnynedd tyrfa sy'n gofyn am lawer mewn yibydig. Os na wnant a'u bodd, dylid eu garfadii trwy ddeddf a hyny yn fuan. Mae gair o gompiimeat yn ddyledas i'r ddau •.rweinydd Llew Tegid a Llifon am gadw'r olwynion wedi eu hiro mor dda, Yn mhlsth dyfsraiadau y boreu Ilawen oedd ^enym weled Bryfdir yn esgyn i'r llwyfan i vmofyn y wobr am ddernym i'w adrodd. Ci-piodd hi oddiar gynifer ag un-a-deugain 6 sjystadleuwyr, ac yr oedd yu leu plith, yn ol tystiolasth y beirniaid, rai o radd ucbei iawn J deilyngdod. Testyn y derbyn buddugol •?edd Breuddwyd Ncswyl Dewi." Deallwn atai nid dyma ei unig gy nyrch yn yr Eisteddfod ion a dymunwn gystaltIawd i'w yfhgais sraM g i hon. | —— Nid osdd ein HawenyJd yn Ihi pan gyhoedd- 'yIM!' '-). D. Parry, Llanrv-st, yri fuddugol If y [d mawd i unryw- leishu, gyda gairiaa Zymrzeg a Saesneg a thrachefn pan enillodd y wobr anrhvdeddus o £10 oddiar bump o gys tadieuwyr cryfion am gyiansoddi Cydgan ieisiau rneibion gyda chyfeiliant. Un o'r cylch hwn hefyd, sef Mr Tim Evans, Talycafn, enill- odd y wobr aríLr Landscape in Oil or Water Colour. Llongyfarchwn y tri am gadw an- rhydedd y cylch i'r" gfgddau y gWllfiel mewn celf, awen a chan. Dwy brif gystsdieuaeth y dydd cyntaf oedd on v Corau Marched a'r Brif Gystadlenaeth jorswl, Daeth chwech o gorau merched i'r 0 ba rai ye oe-, -naes, o ba rai ye oedd pumpyn gorau, o Gyraru ac un o'r Iwerddon. Hynodrwydd y gystadleuaeth hon fel y syiwodd Llifon oedd od merched Cjmru yn canu yn Saesneg, a me-ched yr Iwerddon yn canu yn Gymrr: e, Cafodd cor Dublin dderbyniad gwresog wrth Jdyfod i'r llwyfan, yr hwn a ddyblwyd ar 01 iddynt gaau eu dernyn yn Gymraeg, Arweia- vildes y ccr hwn oedd Madame Cosiett-Heller. Zlywsom rnai bodeddiges o Bontypridd yw hi, a i bod yn perthvn i'r bardd Carne'ian, ac yn ferch (os nad ydym yn methu). i Gwilym Elif n. viae byti i fesnr yn esbonio canu Cymraeg y cor, ond yn sicrme *n arweinyddes yn heddu si chan.mol am li sel wladgaol yn, gystai a'i llongyfarch ar y gwaith a wnaethant yn y gys- tadl u J 2th. Can odd y corau yn y drefn a gan- !yn — Caerfyrddin, Cocidpoeth.Dowlais, Dublin, Rangor, Caergybi. Ar ol cystadlsuaeth rrgorol r nad oedd i fyny a rbai gafw/d cya hYD yn yr Eisteddfod Genedlaethol, dyfarnwyd cor marched Ca-rfyrddin, dan arweiniad Miss A. \'1. Bnckiey, yc gyntaf, a Bangor, dan arwein- iad Mr Thomas Thom-s, yn ail. Y daman cystadleuol oeddynt, "Come, sisters, come" (Mackensie), a "Y Morforwynion" (D. D. Parry). Llongyfarchwn ein cymyclog a'n cyfaill eto ar y dernyn rhagorol hwn o'i waith Ar ybrif gvstadleuap-t ,ora-,vl ymgeisiodd Rhymney Choral Soci.-t Mr. Daniel Owen), North Staffordshire, Dis 'trict Choral Society (Me H, Whitaker), a Southport Choir (Mr W. Tattersall) Vr oedd tri o ddarnau i'w canu Requiem and Kyrie "(Mozart), "Trip we gaily (Jeukins), O witdwest wind" (Eigar). Cafwyd cystadleuaeth a ddesgiifid gan y Beirniaid fel "y fwyif Pnbawdd er's llawer blwyddyn." Nid oedd Dowlais cystal ar.y dernyn cyntsf ag oedd ar y ddau arall. Ganodd ddcrnyn Jenkins yn well na'r corau er.,till. Meddai North Staffordshire well tonyddiaeth a llawnach, yr oeddynt ya fwy pur a chlir, ac yn geifio yu eglurach. Yr oedd y rhanau tyner ganddynt fel organ. Yn nghor Southpoit yr oelld Ieisiau merched arianaiad sawn. Aethint allan o diwn yn y dernan "0 Westwiod." Tarawodd un o'r Sopranos o flaea y gweddill o'r' Cor mewn un lie gan anihatu yr effaitb. Yr oedd y beirniaid yn unfryd Be yn bur glir ell barn ar pwy oadd yr ail a'r ,cyntaf. Dyfarnwyd pvif wobr yr I Eisteddfod i North Stafford, a'r an i Dowlais Derbyniwyd y dyfarniad fgyda brwdfrydedd. f. Dowlais ddyfarnwyd yn oreu am drefnusrwydd yn dyfod i'r llwyfan. Aeth y gwobrwyon am yr unawdau a'r pedwarawd i'r Deheudir, yn gystal a'r unawd ar y Sodd-grwth (Cello). Y Soprano fuddagol oedd Miss Biodwea Hopkins, Llangenech, Ymgeisiodd 30 yn y prelim, ac o'r rhai hyny dvwedai y beirniad fod 13 yn deilwng i ddyfod ar lwyfan yr eisteddfod, Mr LlewR. Bowton, Abertawe, enillodd y Baritone allaa o 54. Yr oedd y canu root uwchraddol fel y 'dywedodd Mr David Evans eu bod yn canu Did lei cystadieuwyr ond fel professionals, a sylwodd y dylasai rhyw reol gaei ei gwneyd i rwystro enillwyr i gystadlu bob tro; sylw ellid yn briodol ei gyrnwyso at y cystadleuwyr yn mhob canghen arall. Wrth gvfeirio at yr unawd Baritone gallwn nodi mai "Bedd Glyndwr" o, waith ein cyd- drefwr Mr W, O. Jones oedd un o'r prawf ddarnau yn ystod y gystadlenaeth lion a theimlera dipyn o falchder wrth weledd gwaith sia cyfaill talentog yn cymeryd ei le mor anrhydeddus wrth ochr cyfansoddiad o eiddo meistr fel Bach. Yn adraa y celfan cain gwasanethat Mr J. Celt Edwards (Pwyntil Meirion), fel beirniad tuag ugaio o gystidleuaeihau. Derbyniwyd cynyrchion godicog yn y gangen hon, a barn llawer fil yn yr Arddangosfa yn gweled y cynyrchion celfaa cain oedd na ddangoswyd eu rhagorach yn nglyn a'r eisteddfod. .Yn oghyngerdd yr hwyr, perfformiwyd Saul of Tarsus" (Ur Parry), gan gor cryf iawn o dan arweiniad gailuog Mr John Wil- liams, Carnarvon. Cyraerwyd yr iunawdan gan Madame Laurah Evans-I¡VíJHar:.1f., Mr Vovd Clifinciosa Mr Ivor Foster, .SyKvodd y Liywyddj Esgob Llanelwy. eu bod yn cychwyn ^cyngherddau yr wythnos trwy roddi i'r byd y goreu oedd Cymru wedi gynyrchu, tra y bydcid yn eu diweddu gyda'r got-pii mae'r byd wedi ei roddi i ni. Cyuorthwyid y cor yn effeithiol gan Orchestra, dan arweiniad Mr Horace Haselden, Rhyl. Yr oedd y perfform- lad-drwyddo yn un gafaelgar a byw. Dywedir iddynt dderbyn wrth y pyrth dros £ 600 yn ystod y diwrnod cyntaf. Mae hyny bwn cystal a dweyd fcd ei ilwyddiant arianol yn sicr eisoes. I

LLAWRWST.I

LLYS M AN=DD YLEDI ON FFESTINIOG.

' ,TRAWSFYNYDD.

Dhveåd Alaethus 1 Baentiwr…

[No title]

At ein Gohebwyr.11.