Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Immmm WYTMNOSCIL

News
Cite
Share

I mmmm WYTMNOSCIL J Y FEIFWEiMIOOe. Dydd Linn diweddaf, cyrbaeddcdd y Prifweinidog y ddeunawfed-flwyddyn-a- cleugain o'i oedran, ac y mae hyny yn rhoddi achlysur i ni i ystyiied y dyn a'i waith, ei berthynas a'r bla,.d y mae yn arweinydd iddi a'i safle'vn y deyrnas y mae yn Brifweinidog ynddi. Gellir yn briodol ei alw yn ddyn llwyddianus. Pan oedd yn fachgen yn yr ysgol efe a safai uwchaf yn ei ddosbarth; wedi myn'd i Eydychain cafwyd .ef yn ysgol- aig ymblith ysgolheigion ac yn fuan iawn wedi-iddo ymaflyd yng ngalwedig- aeth bargyfreithiwr enillodd iddo ei hum radd dda ym mysg- ei frodyr. Fel prif gynorthwy.ydd Arglwydd Russell- Syr Charles Russell y pryd hyny—yn yr ym- chwTad a wnaed i'r cyhuddiadau a ddygwyd gall y "Times" (ar sail Ilyth- yrau'ff ufiol Pigott) yn erbyn y diweddar Mr Parnell ac aelodaa y Biaid Wyddplig, dangosodd allu a meir a heUethrwydd adnoddau ai dycodd i sylw cyffredinol. Y pryd hyny yr oedd yn afelod seneddol er's rha: blynyddoedd, a chyfrifid ef yn wleidydd- deallus a chraff ymhell tu hwnt i'r cyffredin. Y/edi'r ymchwiliad a grybwyliwyd, pan ddaefch yr amser i Mr. Gladstone ffurfio gweinyddiaetb rhoddodd swydd Ysgrifenydd Cartrefol i Mr Asquith, a chyflawnodd ei ddyled- swyddau mewn modd a barodd iddo yn ddiweddarach gael ei ddewis yn Gang- hellydd y Trysorlys. Dyrna'r swydd a ddaliai yn Ngweinyddiaeth Syr Henry Campkell-Bannerman pan fu y gwr mawr ac anwyl hwnw farw, ac efe a ddewisiwyd gan y Brenin Iorwerth i gymeryd y swydd wag, yr hon a ddeil hyd heddyw. Fel Prif-weinidog y mae wedi gwneyd yn rhagorol mown am gylchiadau eithriadol o anhawdd..Nid oes ganddo y dylanwad cyfareddol ar oi blaid ac yn y wlad cedd gan Mr Glad- stone, ac nid yw. wedi eaiil serch ei ganlynwyr fel, y. gwnaeihai Syr Henry Campbell Bannerman, and Y mae wedi enill parch ac ymddiried ei blaid a'r cyboedd i fesur liawn. Mae wedi gosod angenrhaid ar ei wrthwynebwyr yn ogystal ag ar ei ganlynwyr i edrych arno fel gwr doeth, pwyllog a ehryf-cwr o argyhoediadau cryfion a dyfnion ac yn meddu gwroldeb i lynu wrthynt yn yr amgytchiadaumwyaf blin a phrofedig- aethus. Ychydig sydd ynddo o'r peth 1 a:¡ J. "a -1 f hwnw sydd yn enyn brwdfrydedd tan I baid yn aelodau ei blaid, ond gwneir i fyny am y diffyg hwnw gan gryfder sydd yn meithrin ymddiried ac yn lladd hyf- dra. Haria o'r dosbarth canol mewn ystyr gymdeithasol, a magwyd ef. yn Anghydfiurfiwr, ac er nad yw ei gysylit- iad ag unrhyw Eglwys Anghydffufiol cyn agosed o lawer, ag 3, f, ein cred ydyw mai Anghydffurfiwr y galwai ei bun pe gosodid rhaid arno i alw oi hun yn rhywbeth. Nid yw yn areithiwr hyawcll. Siaradwr trymaidd ydyw, sydd yn parotoi ei areithiau yn ofalus i ae yn eu tradaodi gyda llai C) I yni nag sydd yn ddymunol. Ond ni phetruswn ddywedyd nad oes yn y senedd nac oddiallan iddi gynifer eg un ,gwr i'w gydrparu ag ef mewn gallu i draddodi araeth ymresymiadol-ac eglur fel goleuni ar fater dyrys ac anhawdd i'w wneyd yn glir i'r dyn yn yr hecei. Er cymaint a chynlfer yr anhawsderau sydd wedi ei amgylchu er's cryn amser bellach, y mas yn sefyU yn uwcb nag erioed yr. ngolwg y wlad, ac ni fu ei ddylanwad ar y Blaid Eyddfrydo.1 erioed yn gym- aiht ag ydyw heddyw. Cytuna holl Eyddftydwy.r y Deyynas i ddymuno iddo bob rhwyddineb i fyn'd rhagddo gyda'r gwaith da y mae wedi rhoddi ei I law iddo ac y mae ei galon ynddo. |

6EIRIAU EGLUR MR JOHN REDMOND.I

! ARWiSGEAD TYWYSSe OVMíUt:

Family Notices