Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The RE-OPENING OF THE COUNTY SCHOOL |§at Bas|ds (Black & (told).. I .V Boys C. S." cars atid Ts fi;!Eo a of Genius <H: Boy$Tw^d Gap^j, 6id, to 2 111 d ^aci| New Tweed aisi f't ttais fssa ilie Autun|i| Spech pi £ pcli3s^ of Little Boys Cap and Gal-dP,d- Hats, /■ aqd Wlsap BSEEGPE3? SBrowsf and Ore j. TO BE HAD AT SHOP-YB-ERYR SHO -Y ?R-rl y IR aqd SHOP I SAP, MAENTWROG. TPOAS ROBERTS. September 16, 1910. -> "DON'T ,FOBGKET B<Eht MJYPOH TEA TO-BAY!" THE VERY BEST COSTS ONLY •• 1/4 WHY PAY MORE ? M#VPOLE PAIRV COMPANy, LTD. ">' 12, Church Street, Blaeaau Ffestiniog. The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and Margarine in the Kingdom. I Over 640 Branches now open. Gwelliantau iI DALIER SYLW y -b.yd.dwn- yn CARlO EIN MASNACH YN MLAEN FEL AR- 7i:r t; Z jFEROL yn ystodyralTlserv gwneir gweiSiantau ar y Shop. Bydd rhywun yn y fa- na'r lie -bob amser i dderbysi archebion. J Wm. Thomas Jones. ■v, ry m t Newborough Buildings, Bl; Ffestiniog. ',f>  T I'i holiol peth syddc-tynoch i.1 ? ? 'i el ciiigen I I i I J i='==-=: I (II Gallai y dywedwch "Nid oes araaf angen am Tonic." Y mae pob cyfan- soddiad dyno! yn teimlo .effeithiau dirwasgol ein dull anaaturioi 0 fyw. Oes o fyn'd. o fcys a ffwdan, yw yr oes hon, a rhaid fod ei dy I an wad niweidiol II ar y corff yn anocheladwy. Yr ydym yn dra agored i oerfel, ac i ddiffyg ar y cylla a'r afu, mae'r nawsion amhur yn cymysgu a'r gwaed, mae'r nerfau I yn. gwaaychu, yr ydym ya agored i lu o anhwyiderau cyffredin, ac yn cael | ein bygwth gan afiechydoa gwalth. Yr ydym yn iach a chryf un dydd, a'r j diwraod wedyn ailaa o bwyU ac efaliai yn beryglus wael. I ¡ Mae eisiau Rhywbeth, a'i eisiau ar bawb.. J ill GWILYM EVANS' QUININE BITTERS yw y feddyginiaeth gryfhaol, ac adfywiol, sydd yn gwrthweithio afiecbfyd, ac yn cadw organau y corff mewn llawn yni, a'r noli system mewn cyflwr perffalfch. Wedi eu gwneyd 0 nifer o'r cynyrchion mwyaf iachasol a bywydol gwybyddus i feddygon. j, Mas Hwydd atighydmarol QUININE BITTERS GWIL nr EVANS. yn hawdd i'w brofi pan en cyinerir ar oi yinosodiad o'r Anwydwst, neu pan yn wan a digalon, heb archwaeth, yn isel ysbryd, digwsg, lluddedig, a blin ar ei e, riioes, Ond i chwi roi prawf ar nn botel, cewch ryddhad buan oddhvrtb eicb iselder a"ch gwendid, ac adeoillwch eich archwaeth. ill Nid ess dim arail yn debyg iddo. Cedwch ef yn eich cartref, a pham nad ei gymeryd fel gocbelydd. Gwafeir et yn hoilol 0 Lysiau, ac e £ e yw'r medd- 11 yglyn goreu yn y byd i godl'! gwan i fyny. Gwna fywyd ya wertb. i fyw. Rhoddwch brawf ar botelaid. GWERTMIR YN MHOBMAN, mewn poteli 2s. ge. a 4s. 6c. yr m* 1.1 GOCHELWCH DWYLLWYS. I Gofelwcb bod enw "Gwilym Evans/' ar y label, y stamp, a'r betel. Unig Berchenogi,-n:- i'QUIN,INE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, S.W. ill wilym Evans Quinine Bitters, ICi ¡¡!lm( Etasis uinine ilfe,s Ji\i1t'a:it-'¡

Immmm WYTMNOSCIL

6EIRIAU EGLUR MR JOHN REDMOND.I

! ARWiSGEAD TYWYSSe OVMíUt:

Family Notices