Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLYS MAN-DDYLEDION 'LLANRWST.

CWYMP ADDYSG YM FFESTSWSOG.

OYNGOR DINESIG LLANRWST.

News
Cite
Share

OYNGOR DINESIG LLANRWST. Cyfarfu y Cyngor nes Wener, o dan lywydd- iaeth Mr Wiliiam Hughes, ac yr oedd yn bresenol, Dr Huw Williams, a'r Mri W. J. Williams, U H,, E. Mills, U.H.. D. 1, Williams, Albert Hughes, W. Jones, G. Jones, J. Williams, W. Davies, a T. Latimer Jones (Clerc), a George Wynne (Peirianydd). Cyflwynodd y Peirianydd ei adroddiad o berthynas i'r ilwybrau yn y dosbarth, ac argymhellai osod cyfeirbyst mewn manau neillduol. Mr John Williams a gredai y geliid gadael y gwaith hwn hyd y gwanwyn a'i gynwys yn amcangyfrif y fiwyddyn nesaf, ac wedi peth siarad pasiwyd hyny, ond nodwyd Mri G. Jones, D. J. Williams, a'r Peirianyddd i fyned i weled llwybr Plas Tirion, a dwyn adroddiad i'r Cyngor nesaf. Cyflwynodd y Peirianydd ei adroddiad o'r lleoedd i'w gwella ar y ffyrdd o dan Ddeddf Newydd y Ffyrdd, sef wrth adwy Penloyn, a'r hen Durnpike wrth Eghvys St. Mair. Dr Huw Williams awgrymai y dylai y gornel wrth Orsaf yr Heddlu gael sylw. Pasiwyd i'r Peirianydd ddarpar planiau, a phresenoli ei hunan yn y Gyntadledd sydd i'w chyaai o barthynas i'r gwelliaaitau hyn yn gyffredinol. Mr W. J. Williams a alwodd sylw at y ffaith fod y gwaith Trydanol yn barod i losgi papyrau, &c ond eu dwyn yno, a gobeithiai y gwneid hyny yn hysbys i'r holl fasnaebwyr. Mr Albert Hughes a alwodd sylw at baragrsph yn y Pioneer, yn dweud fod dros ddau ddwsin o gwn wedi cael eu trochi yn Llyn Crafnant, ddydd Ia.u, a chynygiai anfon at y gofalwr am y Llyn o berthynas i'r mater, cefncgai Mr William Jones, a phasiwyd. Galwodd Mr D. J. Williams sylw at Watling Street, ar ol y lieiriau. Dywedai y Peirianydd fod y lie yn cael ei lanhau mor fuan ag yr oedd yn bosibl. Y Clerc a hysbysai ei fod wedi edrych i fyny gytundeb Mr George Jones a'r Cyngor, i glirio y carthion, a'i fod i orchuddio y fiwyddyn arianol, felly yr oedd ei rybudd at fis Hydref i'w derfynu yn ddirym. Pasiwyd i dalu biliau yn gwneud cyfanswm o £ 64 4s 3c, a byddai gweddill yn ffafr y Cyngor yn £ 20 lis Ie. Casglwyd yn ystod y mis yn £ 60 4s lc. Ad-benodwyd Dr Travis, yn Swyddog Meddygol, a Mr George Wynne, yn Arolygydd i'r Cyngor. Caniatawyd trwydded i Mr Thomas Evans, 13, Station Road, i werthu Petroleum, a thrwydded cerbyd Hog i Mr R. T. Ellis, Trefriw. Dywedai Mr Albert Hughes fod tenantiaid dau dy yn Felin) Isaf yn cwyno am gyflwr y dwfr, a dywedai y Peirianydd y rhoddai sylw dioed i'r gwyn.

'VVYNADLYS /VBETTWSYCOED.V^/N^