Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

f, "IIT" -{"1: « rh« GUNABD STEAM SHIP COMFAMf, ,>, ).1. 'e Z. f booked! through sroxp Blaerifm Fest;niog to all parts 01 l'!ME:HIOA, CfJ4,N/[:A< c. E'1or nHther informatlca apply to- M*, WILLIAM JONES, Panyg^oes, Biaeoati Fssiiaiog. ? ??-????g s?? x???&? .s?-? ?'?s  t í"rr <* iX?-T.f?' T)??J??'Q du ži J'?i??'j I A; SON,' A B?igor 'House, | 19¡EARLE STREET. 4 V T. PAUL'S SQUARE.! S ?1 W"T>* T?ynM (Sin?Is ? Reb. i ? %'i srs? ya mh.?b dssb?th gyda I 4 rah3n01 LiBcUa? o AgerlongM Vt UnOl g ? D&?ethau, Can? South Am?ic? S. 1 ? ?MM-; Australia, r?t?aa?? &o 1 bob I I ;• »*"rtb byd am y prisiaa isol&f. g ???thj? heh? 1??? Tickets gtda'r f| W Rwahacfji RsUftyrdd i bob p?th Ma y A ? "damn rh'?taf Rhoddwn Reduced Rats E1 ?aH?y (??.sr i bob un o'n PasBangera S (3rcl Claqs) j'r YMA. Byddwn yn § R«4 cyf&rfod ar eu gbnlr.d ya ? bsatioa 4; ??a g?f&Jt?n &a eu Luggage, a ?aaws ?d& hwy ar fwrdd ?' _gerlQn yn cua | ? aj bydds.ct v.?di psuder?ynu hwyHù | > i'w Bsrthio yn y modd mwyrf boaahaoi I a chyRuros yn jr adran gGreu or llng, A A ar y diwruod hwyUo. & egri tonweh a,a chewph-Ia throai W 9 I f post restr o F g?&hasol RwyUsd&u, ya ? i oyj.y^a'r ? p..h hw?tusdcd. ?stcrfa rhad at V< 8 g -,1^ Lag§»«e. I | M,.a't- ??tn&d u?ho<i yn Ue cymrM. J ? r-??'a.t?, a abs-ao?g ymwelwy* as f N.t¡;t:P RATS, MICE, MOLES, COCKROACHES and BEETLES, greedily eat Harrison's "Reliable" Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up and leave do smell. Prices 6d., Is., 2s. 3d.. and 3s. Bd., Postage 2d.-G. W. HARRISON, Chemist, Reading. Sold by Chemists. Agent for Blaenau Fesiinicg J. Lloyd Jones, Chemist. Llanrwst: -A. Parry, Chemist, Station Road. Portmadoc -Ivor J. Jones, Chemist, Bettws- ycced:—R. Parry. IMPORTANT TO MOTHERS Every t Mother who values the Une3s of her Child should ?e HAB ^MrS80SN JLB" 'RELIABLE NURSERY POMADE. One .pplication kills all Nits and Vermin, ?'M-oti?S and strengthens the Hair. In Tinsi liii and Bd. Postage ld.-Geo. W. Harrison, bhemisit, Reading. Sold by Oheiniats Agent for Llan- rwst, A. Parry, Station Road. Agent for Blaenau FesMniog, J. Lloyd J ODes, 1x1x6 Pharraaoy. Agent for Bettweyooed, R. Parry. Agent for PcMfiadco, Ivor J. Jonea. GWALLT GWYN a adferir yn barhaol a chyfirm i w liw cyntefig trwy dçiefnyèdio HARRISON'S HAIR COLOUR RESTORER. Nid cyffur llifo ydyw, orid gweithreda trwy foddion naturiol fel arferydd. Ni chynwysa ddim niweidiot, ac y mae yn liesoi i dyfiant a harddweh y gwallt. Mewn poteli, 1/6 yr un (jcrhagor trwy'r post).—G. W. HARRIS,-N, flair Specialist, Reading. Sold by Chemists. —Goruchwyliwr i Bettwsycoed, R. PARRY, Chemist; i Llanrwst a Trefriw, A. PARRY, Chemist. I HARRISON'S HAIR GROWTH. A jLl certain Hair producer, Beautifies and promotes the growth of the Hair, and is a pre- ventive of thinness and falling out, 10 boxes, price Is, each. It keeps the hair free from Scurf and Dandruff, and promotes a healtbv condition of the scaip. Numerous testimonials received.—Sold by all Chemists, or post free from the Manufacturer, Geo. W. Harrison, Chemist, Reading. Agent for Llaurwst Idwal Parry, Chemist, 22, Station Road. IF YOU from TIC, Yuu SUFFER NEURALGIA, TOO TP., A CHE, You may have INS rANT RELIEF by taking a dose of TIC and NEURALGIA MIXTURE. It is a powerful Nerve Tonic, and acts like Magic on Nerve Pains. A DOSE RELIEVES! A BOTTLE CURES! IN BOTTLES, I I EACH. Prepared by George R. Jones, DISPENSING CHEMIST & DRUGGIST, APOTHECARIES' HALL, •. The Square, Lianrwst, ?''?, ??'?? ? ?, ?;. i1 h' y- i\ k • r /!fA W^'>V w n n I IpANEDD! I7ANEDO! —. ;"? ?"?"y ?* *? ? ? ? ? MR. WILLIAMS <. ? ? &. N ? ? ?.? .& ?&. A? ? ya lalu ytnweliadats fal y canlyn LAEdAU FWE&Ymm@9 QiD&l LLITN, a DYDD MERCHER, ) yn GARMON BOUSE. 3P £ KR^YNi#EUDRAETH el weled bob BY I ■ IAU ya NHV MRB" liOaiETS.gjJsrt ar GREFFiN HOTEL ii I u'r glocb prydaawn hyd 4-50. PORTS^3AOOO Bob DVdd GW12NER o 11 h7d 5 c-Ir gloch ya nhy MR. HUGHES, STATIo!rn. SAD WEN lf a'r 3vdd yn mhcb mh yn nhy Mr. M. W-; MORRIS, Draper, Clif^ tsa H^ ousi1; o 3 hyd 6 o'r gloch. Heiyd yn LLA[;-d FFEaTINIOO bob 2 a 4 ddydd SADWRN, yn mneb mis ya nhy Mr. R. E. JONES, Er-f a Hcaea o 3 hyd 6 o'r gloch. LLANRWST Bob dydd MAWRTH a -DIWRNOD FAIR o 1-30 hyd 5, yn nhy MR. JONES COJIET STORES, STATION ROAD, Llanrwst, (y drws nesaf i Mr. Parry, Chemist). Gosoa mewn Acrt Platinum, Ebonite nets VmcaniU, am brisian hynod a resymal. Q\YAR5NTi FIT, DDAj Tjxiir net-, ISsnwir dannedd natnarlcl, aosoair rhai nswyddioc ya y dlwedd. irai, a mwyaf cellyddyeioi. MR. WILLIAMS. Garmon HOUS 0, Qianypwli, BLAENAU FFESTINIOG- LLEW. P. GRIFFITHS, PHOTOGRAPHIC ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPHY OF THE HIGHEST CLASS AT THE LOWEST PRICES. ENLARGEMENT o unrhyw DDARLUN am 2/6 i fyny CABINET o 3 am 2/6. POSTCARDS 3/- a 3/6 y dwsin. Highly FinigjUed, ANERCHIADAU pliuminated Addresses] o waith fy Haw i gyd, wedi eu gweithio yn y modd goreu am y Prisiau iselaf. Cofiwch yCyfeiriad The "STUDIO," 59, IHGB STREET, 61. Ffestiniog. P W Y S I G i Soil Chwarelwyr Ffestiniog, &c. Pan yn tain ymweHac" a. PHWLLHELI yn ystod yr Haf cofier mai y lie mwyaf cyfieus a chyfforddus i arcs ydyw y MOELWYN TEMPERANCE, PENLAN STREET. Gyferbyn a'r Neuadd Drefol. W. T. ROBERTS, Perchenoff. )MRS. C. THOMAS, Board & Apartments. DINNERS and TEAS on the shortest notice. Accomodapon for Cyclists & Tourists. GRANVILLE TEMPERANCE, CRlCCfSTH, N. Wales. ♦ 1 MliiS8^ 5end ld- Stamp tar <f» ? fie ??"? ld. Stamp ?r ?' L A nu I rcc Sainple of I A?I9 £ STEEL PELLS 1 I ,I,,f. !t. I!b TL, 5? Soid b" "II C e;??lanstory D,,oklet a.d T,,timn?i!lls 2? g Leslie Martyn,Ltd.34- Dalston-lane,I.on^on m d,34D PESWCH Ni raid i DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth, y mae wedi bod o HUCIH ??° y eyhoedd er's blynyddau, ao y <HJt H'U ?\JtH S< m?g y perch-,noz, drwy dra,ul a llafnr di- I)AVIE?i'S ildio, wedi jsi berSeithio yn y fath fodd, Ut\ T kj fel y mM yn cael ci gydnabod fod dar- d??I?H ganfyddiad gwerthfawr at yr anhwyl- daran nchbd. T mae miloedd lawer ??X?T'???F wedi caei iachad ac ya gwneyd en goreu F\ i'w gymheH ar creill sydd yn dyoddef. at Ni raid end cyraeryd UN DOSE er profi ei ddylsnwad uniongyrchol yn rhyddhan y yn oiirio y llais, yn cynhesu BfSW" fvh ii, ae yn cryfhau y frest, gan weithio pob Anuryd anwyd a cbrygni ymaith. Ni raid i aeb AfSWJ Vd ? ofni canlynia-dau anwyd a pheswch ond Ae?hma a e-oMnfodpotelaidoDAVIES'SCOUGH ?B&MUm ? MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn B 1.t. feddyV i'w denIn a.thoUsnhwyIderau? B roiichitis. Z%vde?t a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. 131,d. a 219 y bate]. Y mae y poteli 2/9, yn cynwys mwy na thair o'r thai lleiaf; gyda'r post 3c. yn ychwanegol, HUGH DAVIES, Chemist, Machynileth. Y Pills mwyaf cfycgel si RWYMEDD i—Gweithlsini yn esmivyih, yn sic?, ao fteh boen. Davies's Tonic.. « « Mntibslions Pills at BBiFFYQ TREULIAD. 132!d,, a 2/9 gan bob Druggist. DAVIES'S PILLS? at Ddiffyg Trenliad. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Cefn. DAVIES'S PILLS at Guriad y Galon. DAVIES'S PILLS at y Piles a'r Gravel.: DAVIES'S PILLS at y Ddanodd. DAVIES'S PILLS at Wynt yn yr Ystnmosf. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Cvlla. DAVIES S PILLS at ddiffyg awydd bwyd. DAV1ES S PILLS svdd ddiocel hollnl. -o- g CROEN tACH A GWAED t PUR.—Dynayr hyn y mae I Y "Sarzine Blood Mix- I tlire" yn ei sicrhau, adim arall. Nid yw yn honi gPBfc'ipj I gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines; j I ond os blinir chwi gan I I groen afiach, ysfa, pim- I 'ra 7/Kr m J? pIes. toriad allan, scurvy, 1 K \l I doluriau, penddynod,&c., V f "1 | yn tardduv o waed drwg » • | acammhur,mynwchbote- wjvj pjt& y § laid o "Sarzine Blood f | Mixture," gan y Drug- | gist nesaf atoch, is. 1Jc. I a 2s. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad ![ H yn chwanegol, oddi wrth y Perchenog, I HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. JOHN PARRY JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS, Penrhyndeudraeth, Pwllheli and Barmouth. Sales of every description taken on most reasonable terms. Penderfyniad da at y Flwyddyn Hewydd. Mae arbed arian cystal alu henill. Gailwch arbed 5s. y Bunt trwy brynu PIANO neu ORGAN gan J. BOLLOTER BANGOR. A chofiwch nad yw J. BOLLOTEN, yn gwerthu dim ond yr Offerynau goreu. Cymerir Hen OfFerynau yn gyf- nevvid. Ysgtifenwch am Gatalogue. Llythyrau a Phellebror- Bolioten, Bangor. "Y RHEDEGYDD," ("The COURIER) (ESTABLISHED 1879.) A Half-Penny Weekly for the Counties of Merioneth, Carnarvon and Denbigh. Recognised Medium for all County Ad- vertisements & Official Announcements of Public Boards. The Oldest and Best Established Paper. Guaranteed the Largest Circulation in I the District. ADVERTISEMENT CHARGES. SMALL PREPAID ADVT'S in Sales & Wants Column. First Insertion, 1/ every ad- ditional Insertion, 6d. SINGLE COPIES. Single Copies posted weekly on the following terms13 issues, 1/1; 26 issues, 2/2 52 issues, 4/4. Post free to any address. ■I :IÇ' ,(' ,t w<i L <, f¡ r41 ,R "l1'T OVT) TONF.^ ft 4 ,d;, 4> £.4 ironmonger and Implement Merchant, irtY.til1 ham Mouse, LLfiMRWST The Best and cheapest House in the District for all kinds of IMPLEMENTS, &c„ for all Seasons. Sole Agent for The Corbett-Williams' Oil Engine. U) «n :.1 ffA O VI (¡) = 0 Q. aJ f-So o i p O e (')-. J: l"i- "Æ) U) o ra 0 f1 'OIl Corbett's Plymouth Prize Grinding Mills; Martin's & Maxwell's Patent Cultivators; Ransome's Prize Plough, etc. Also a Splendid Assortment of Kitchen Ranges and Grates of all description. Enamelled Slate and Wood Mantel Pieces in Stock. Guns and Anmunition of the very best makers. FIRST CLASS PLUMBERS and TINSMITHS ALWAYS KEPT ON THE PREMISES. JOSEPH JONES & SONS, TAILORS AND CLOTHIERS, Y mae ein detholiad o frethynau at y tymhor presenol yn well nag erioed. Siwtiau a Costumes at bob pris, yn y Styles a'r lliwiau diweddaraf. Gwneir i fyny freth» ynau, dim ,gwahaniaeth lie eu prynir. 2, Cfrosaivell St., BI. Ffestiniog. E 8 I CYCLES JI RHYBUDD PWYSIG i bawb sydd ya bwriadu prynu BICYCLES newyddion at y i Sulgwyn, a'r Haf. Cyn prynu eich BICYCLES, cofiwch am alw yn ALEXANDER CYCLE DEPOT, CHURCH STREETY i weled y STOO HELAETH sydd yno o CYCLES. ^EWYDBlOfl oddiwrth Prif Firms y Deyrnas, yn cynwys Raleigh; Premier, Swift, B.S.A., Olympic, Fleet. James, &c., &c. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guineas. Ni raid i neb dalu mwy na 915 158., er sicrhau y Bicycle goreu posibl. Hefyd Dlae Bicycles rhatach na £4 4s., yn rhy rad i'w prynu, ac yn beryglus i'w defnyddio —" Y, goreu yw y rhataf yn y diwedd. Cofi wch am roddi e-ch Prchebion (ordert) yma, ac fe arbedweh arians a chewch well gwerth am eich arian. yma nao yn unman arall. Hefyd gellir cael MOTOR CYCLES Ariel, Premier, Bradbury, Excelsior, &c. Cedwir Stoc helaeth o- bob math o "accessories." Hefyd Piloqos, Recordsr Footballs, Electric LESIFPS^ Slg, CYCLES ON HIRE. CYCLES qEPj\IRED. Cycles on Hire purchase If desired. Cofiwch y Cyfeirisd- r Alexander Cycle Depot, 41 a 42, Church Street, (Gyferbyn a'r New London House). ■; v