Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDD…

MAS'L-'ACIIRYD;"!' PAr-,-,-T7rlYW?I…

MATER PWYSIG. I

BWRDD GWAROHSIOWAID PEIS-RHYNDeUDRAETH.

j1

I¥¥¥¥VVvTAL8ARNAU.------I…

I'TVVYVVvHARLECH...-...--

o BORTHMADOQ I BWLLKEL!.I

? - - - -BLAEe4AU - FFr-STIF-2)0?2.…

News
Cite
Share

BLAEe4AU FFr-STIF-2)0?2. Y F £ IBL QYMDSlTHAS DOSBARTH BLAENAL9 FFESTiftllOO. Nos Fawrth, yn Nghapel Garregddu, cyn- haiiwyd cyfarfod yn nglyn a'r uchod i ddos- barth y Rhiw a Fomcrosses, Cynulliad hollol anheil A-ng o ran rbif oedd hwn, beb ond prin driugain yn bresenol ar wahan i'r plant perth- ynol i'r gobeithiu, ac edrycha'n fwy anltafriol fyth pan ystyrir fod tair a'r ddeg o Eglwysi ya cael neu i gael eu cynrychioii ynddo. Nid cedd y cyfarfod ei hun, yn agos y peth ddylasai fod gyda mudiad mor ddaionus, ac ofnwn mai gwendid yn yr anerchiadau glywir o dro i dro gan y Cynrychiolwyr Swyddogol sydd yn cyfrif llawer am deneuweh y cynuileidfa hyn. Rh&id ymysgwyd os am gadw bri y Gymdeithas i fyny yn yr ardai gan fod lleihad yn swm y casgliadaa, mewn cynifer a 45 o ddosbsrthiadau, a chynydd mewn dim ond 15 Lleihad clir o £ 5 13s Oc ya nosbarth Rhiw a Fourcrosses. 10/7 yn nosbarth Bethania a Bethesda, a 71 ,I 18s 5c yn ncsbarth Tanygrisiau: llai o £ 8 2s Oc trwy'r cylch. Maddeuer i ni am ddatgaa eio barn yn y fan hon, gan hyderu y cymerir y sylw ya yr un ysbryd ag ei gwneir. Llanwyd ygadair yn ei dJul1 dceth a medrus Wferol gan y Parch, J. Jenkins. Patgaaodd y plant yn swynol iawn, Dyma Feibl anwyl lesu o dan arweiniad Mr Richard Thomas, lesu o dan -,i rw f ,-I r i, Church Street, Darlleaodd y Parch. George Davies, B.A., ran o'r Ysgrythyr, ac offrymodd weddi daer am fendith ar y cyfarfod a'r Gym- deithas. Y Cadeirydd a de-angosodd Feibl oedd wedi bod gyda brodor o'r Biaenau yn gydyrnaiih calon yn yr India am-21 mlynedd, ac yn rhyfel Affcanistan. Datganodd y plant 0 Llafara addfwyn lesu," rVIr. W. J. Rowlands, yr Ysgrifenydd Lleol na bu ei fedrusach mewn swydd erioed, na neb mwy ymroddedig, a ddarllenocd yr Adroddiad Blynyddol. Casglodd Rhanbarth Tanvgnsiaa (7 16H 11e Bethania a Bethesda /17 3s 6c, a Fourcrosses a F hlw /40 6s 6c i Cy fan swm o £65 6s lie. a. £3 17s 4c gan y Plant. Yn lie bod pymtheg o blant ya cael eu gaJw yn mlaen eleni fel y llynedd am eu bod wedi casgiu pum' swllt ac uchod, nid oadd ond pump o hanynt wedi cyraedd y nod hwn tair o ba rai oeddyct o Pisgah, un a Maenoffeae«, ac un o'r TabernacL-Mr. Thomas Griffith, Bowydd, a gynygiodd i'r adroddiad gael ei dderbyn. Yr oadd y cyrmJliad yn mhell o iod y peth a ddylasai. Dylid ymgydnabyddu a hanes y Gymdeithas i werthfawrogi yr hyn a wna, Yr oedd clod mawr yn ddyledas i'r Ysgrifenydd oadd mor selog gyd'.d waith, ac iVTrysorydd oedd a llwydd y Gymdeithas mor agos at ei galon.—Mr. John Penny, Jerusalem, a gefnog- odd, Ccfiai ef y casgliad yn llawer mwy a'r ardai yn llawer llai ei phoblogaeth. Y Beibl oedd Ityfr y Jlyfiau. Lie'r oedd y bobl yn myced y noson hcno ? Lie mae'r arian yn myced ? Pa lyfr oedd YJii teyrnasa ar yr aelwyd yn eu mysg ? Cefoogai y cynygiad ya wresog—Pasiwyd yr adroddiad gyda dio'.ch i'r Ysgrifenydd a'r hoil swyddogion am ea ffyddlondeb. Parch Enoch Jones a siaradodd yn mhellach, gan sylwi at y fraint fawr estynid i ddyn gael cynorthwyo a bod yn gyfrwng bendith i'w gyd-ddyn. Braint benaf Prydain ydoedd cael bod yn gyfrwng bendith i deyrnasoedd eraill y ddaear. Oni allai nifer o wragedd y Biaensu uno i gynal Beibl-wrsgedd yn India, &c ? Dylai yr hoil eglwysi uno i fod yn egl .vys gsnhadol. Danosai y Gymdeithas ragorol hon fod yr holl Gristionogion i fad yn un o ran amcan a gwaiih cael pawb i fod yn eiddo i'r Gwaredwr. Yn ddilynol. bu i'r Parch D. C. Edwards,. M.A I Cynrychiolydd y Fam Gymdeithas, rann Beiblau i'r plant ceddviit wedi casglu pum swllt ac acbod, sef, Jennie Owen, Maggie LJoyd, a Megan Davies, o Pisgah; Kate I Roberts, o Maeaoffaren a Joseph Owen, o'r Tabernacl. Wedi i:r Plant ganu yr Anthem Jerusalem I fy righartref gwiw," traddododd M.r. Edwards anerchiad dyddoral ar waith v Gymdeithas. I Yr oedd y Beibl wedi ei gyfisitha i 424 o ieithoedd, ond yr cedd yn aros ddwy fit o ieithoedd heb Air Duw ynddynt o gwbl. ieithoe;ld heb Air Duw yrdo' ynt Li b 1, Gwnelai y Beibl Gludwyr. wasanaeth mawr iawn. Cerid y Gymdeithas yn mlaen ar lai o dr&al na'r un gymdeithas arall yn yr holl wlad; deg ceiniog a dimea y bunt ydoedd yr holl draul ar y swyddogfeth. Yr oedd diwygiad wedi tori allan yn Gorea, a gwaith mawr yn cael ei wneyd yno dros ledaenu Gair Duw.-Ar gynygiid Mr. W. E. Thomas, Seion, a chefnogiad Mr. W. C. Wii]iams, Brynbowydd, dioSchwyd i'r cynrychiolydd am ei anerchiad. Canodd y Plant, a diweddwyd gan y Cadeirydd. Yr oedd cyfarfod i Ranbarth Janygrisian nos Lun, a Rhanbarth Bethania a Bethesda nos Fetcher.

Advertising