Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDD…

MAS'L-'ACIIRYD;"!' PAr-,-,-T7rlYW?I…

MATER PWYSIG. I

BWRDD GWAROHSIOWAID PEIS-RHYNDeUDRAETH.

j1

I¥¥¥¥VVvTAL8ARNAU.------I…

I'TVVYVVvHARLECH...-...--

News
Cite
Share

I' T V V Y V V v HARLECH. Cynhaliwyd Cynghor Plwyf Llandanwg yn Ystafell Gyhoeddus y Ddarlienfa nos Fercher, dan lywyddiaeth Mr Jones Williams, y Cadeir- ydd. Yr oedd hefyd yn bresenol Mri John Edwards, Is-gadeirydd Owen Morris. Morris Jones, Hugh J. Hughes, James Morris, John Wynne Jones, Samuel Williams, Edward Griffith, John Morris a Robert Owen, Clerc.- Darilenwvd a chadarnhawyd cofnodion y Cynghor diweddaf—Y Castell: Pasiwyd i ateb llythyr Wood a Forest, a dyweyd eu bad fel Cynghor yn siomedig yn y trefniad newydd ynglyn a mynediad i mewn, yn gymaint ag fod tal yn cael ei godi oddiar drigolioxi I-larlcch, Llwybrau: Pasiwyd i Mri Jones Williams, Owen Morris a Monis Jones weled fel llwybr Pencerrig yn cael ei wneyd yn hwylus i'r cyhoedd ei dramwyo cyn gyn.ted ag mae yn bosibl; ac hefyd fod yr un tri i weled fod y llidiart yn cael ei rhoddi ar lwybl" Tynygwter. —Pwyligor y llwybrau i fyned i olwg llwybr Morfa bach. Sylw ar lwybr Gianymor yn y Cynghor nesaf —Y Lampau Cafwyd adrodd- iad gan bwyligor y lampau, ac awgryment rbai gwelliantau, a chyn gwneyd dim, pasiwyd i'r Clerc yru at Gyngor Dinesig Ffestiniog, i ofyn a oes yno rai o'r hen byst eto ar werth, ac os oes ein bod i gael rhai cyn gyxsted ac mae yn bosibL--Dau dendar dderbyniwyd am oteu, sef Evan Edwards, Tryfer, £ 23, ac Evan Rob- erts, Grogan, £ 20. Gan fod £ 3 o wahauiaeth rhyngddynt, pasiwyd yn unfrydol i dderbyn yr isaf, set Evan Robeits am £ 20—Yr angen- rheidrwydd am dai gweithwyr: Cafwyd ad- roddiad gan v ddwy ddi?prwy»eth fa gyda Mrs Greaves a Mr Davision, a disgwylir y gsllir symud yn mlaen i gael tai gweithv/yr cyn pen hic bellach.—Modurwyr Pasiwyd i anfon at Mr Vaughton i ofyn iddo roddi dau o Rybuddioc neiliduol i fyny yn Harlech cyn gynted ac mae yn gyfleus.—-Cydymdeimlad Pasiwyd i anfon cydymdeimlad a Lady Amherst yn ei phrofed- igaeth o golli ei phriod, Lord Amherst; ac i ddweyd wrthi nad ydyw pobl Harlech wedi anghofio ei charedigrwydd yn gadael ei gerddi yn agored i tai fyn'd i'w gweled.-—Gianymor: Pasiwyd i ddwyn mater Gianymor i sylw Mr Haydn Jones.—Y Meinciau: Svlw ar y rhai hyn yn y Cyngor nesai —Talu biliau. Ymwelodd 2001 o ddieithnaid a'r Castell yn ystod pytbefnos cyataf yn Awst, a 1968 y ddwy wythnos olaf o'r mis. Mae'r dieithviaid yn brysur ymadael; eto ychydig yn dod i fewn, Ail agorwyd yr ysgolion ddydd Linn. Dydd Sadwrn, gadawodd Mr Louis Jones, Lundain, am fordraith i Spaen a Portugal. Llongyfarchwn Mr Samuel Williams ar ei ail-benodiad i fod yn Ysgrifenydd Gwyl Ger- ddoro! Harlech am y flwyddyn nesif.

o BORTHMADOQ I BWLLKEL!.I

? - - - -BLAEe4AU - FFr-STIF-2)0?2.…

Advertising