Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDD…

MAS'L-'ACIIRYD;"!' PAr-,-,-T7rlYW?I…

MATER PWYSIG. I

BWRDD GWAROHSIOWAID PEIS-RHYNDeUDRAETH.

j1

I¥¥¥¥VVvTAL8ARNAU.------I…

News
Cite
Share

I ¥ ¥ ¥ ¥ V V v TAL8ARNAU. I Dydd Iau yr wythnos o'r blaen, yr oedd amaethwyr y cylch yn pwyso gwlan yn y pen- tret Y pris toddid am dano ydoedd 9k y pwys. Pwys ed yn ystod y diwrnod werth • H d canoedsi bunau. Y prynwr ydoedd Mr .v R. Jones, Penbrynisa. MADAEL -Yr tin diwrnod yr oedd y Parch Mo Roberts (W.), yn ymadael oddi yma arB i Lierdovey, wedi bod yma am y tair blyn- add diweddaf. Yr oedd Mr Roberts yn wr cymeradwy gaa egiwysi ei ofal, ac ya r golwg y gymydogaeth, Bu yn llafuras iawn gyda'i ddyledswyddau ac yn barod bob amser i wneyd ei ran gyda phobachos teilwng. Dymunwn ei Iwyddiant yn ei faes newydd. Cyn nos yr un diwrnod ac yr oedd ef yn ein gadael, yr oedd ei olynydd yn dyfod i'w le, sef y Parch Mostyn Jones. Bydd yn dda genym gael cyfleusdra i'w loogyfarch ar ei ddyfodiad ef a'i briod i'n plith, ac y cawn gyd-weithio gydag ef yn y dyfodol fel gydag eraill yn y gorphenol, er hyrwyddo y Deyrnas nad yw o'r byd hwn ymlaen yn ogystal a phob achos da arall, Dydd Sadwrn diweddaf. bu Ysgol Sabbothol Bryntecwyn (M.C.), yn mwynhau gwledd rhagorol a de a bara brith ydoedd wedi eu dar- pata gan gyfeillion y He. Yr oedd yno nifer dda wedi dod ynghyd at yr amser penodedig. Yr oedd yno lawer wedi dod o wahoddedigion i gael cyd-gyfranogi a hwy o'r ddarpariaeth helaeth ac amrywiol cedd ar y byrddau, ac y mae yn bur sicr y gwnaeth pawb ei oreu o'r cyfryw, ac er cymaint oedd wrih y byrddau, yr oedd yn aros gyflawnder ar y byrddau wedi digoni yr oil. Gwasanaethwyd wrth y byrddau gan Mrs Jones, Tynybonc; Mrs Hughes, Barcty; a Mrs Jones, Penbrynucha. Wedi i bawb gael ei digoni, cliriwyd y byrddau, a chafwyd cyfariod gyda'r plant mewn canu ac adroddiadau, dan arweiniad Mr Charles Jones, yr hwn sydd yn llafurus iawn gyda'r plant ar hyd yr amser yn y He. Caed gair hefyd gan y dieithriaid oedd wedi dod yno, Mr R. Thomas, Glanllyn, Hywydd cyfarfod y plant, Mr Griffith a Mr Johnatban Parry. Caed diwrnod campus?, o ran hin, a cwpanaido de beb ei hail, a chyf- arfod da gyda'r plant. Mwynhaodd pawb brydnawn hapus iawn.

I'TVVYVVvHARLECH...-...--

o BORTHMADOQ I BWLLKEL!.I

? - - - -BLAEe4AU - FFr-STIF-2)0?2.…

Advertising