Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDD…

MAS'L-'ACIIRYD;"!' PAr-,-,-T7rlYW?I…

MATER PWYSIG. I

BWRDD GWAROHSIOWAID PEIS-RHYNDeUDRAETH.

News
Cite
Share

BWRDD GWAROHSIOWAID PEIS- RHYNDeUDRAETH. Cynhaiiwyd cyfarfod rheclsidd y Bv/rrld uchod ciydd Mawrth. Yn absenoldeb y Cadsirydd a r Is-Gadeirydd y rhai a gynrychiolent mewn yn Trallwn, dewiswyd Mr D. Tegid Jones i'r gadair, Yr oedd yn bresenol, Afri Richard Wihianss, Edward J. Huphas, Richard Roberts, Parch Thomas Griffith, E. Ffowden Jones, Mrs R. R. Morris, Parch J. Hughes, Parch Collwyn Morgan, G. P. Jones, Eri-vard Llewelyn, E. R. Owen, David Pugh, J. Davies Jones^R. W. Vaugjiaa. Mri J. Benett Jones, William Thomas, Richard Parry (Swyddogion E.usenoi), Thomas Roberts (Clerc), David Jones (Clerc Cycorthwyol), D. J. Jones (Meistr), Aaroddiad y Meistr. Cyflwynodd Mr Jones ei acroddiad am y bythefnos ddiweddaf. Hysbysodd i Mary Williams, gwraig Arthur Williams, Fenrhyn, ddod i'r Ty Awst 26, trwy mchiad y swyddeg. Yr oedd y Ffarf wedi ei ncnwi gan Dr Hughes a Mr R Jones Morris. Yi oedd 78 yn y Ty ar gyfet 79 y llynedd. Ba farw un o'r moch oedd yn perthyn i'r lie Awst 30: colled o ddwy 'st 30 collsd o ddwy bunt. • Yr Elussmu s'r Tlodion. Talodd Mr Richard Parry yn nosbarth Tresiadoc yn ystod y bythefnos, £ 79 9s rhwrig 269 o dlodion, ar gyfer £78 rhwrg 279 vr un amser y ilyoedd, a goffnodl am £ 79 at alwadaa y bythefaos nesaf. Yn ncsbarth Ffestiniog talodd Mr William Thomas ^112 5s 7c rhwng 353, ar gyfer ^109 14s 9c rhwng 348, a gofynodd sm -f!15. Ya nosKarth Deadraeth talodd Mr J. Benett J'ones 1'68 9s rhwng 237, ar gyfer £ 67 18s rhwng 240, a gofynoad am £69, Dim Hawl, Ycglyn ag achos Mary Williams, ddaeth i r Ty Awst 26, Bu'r aclics o flaten y Bwrdd o'r blsen, a gwrthodwyd hi yr adeg hono; ac wedi tiafodaeth faith, cynygiai Mr Richard Williams ei gwrthod y tro hwn eto, am nad cedd He priodol na hawl i ddod a rhai tebyii i mown. CelJOgai Mr E. Fowden Jb'oes. Capt Morgan Jones a gynygiai ohirio yr achos, ag iddi gael bod yn y Ty am bythefnos, 11J d j Bwrdd tesaf. Y Meistr 9, ddywedai eu bod wrth wneyd hyny yn cymeryd cyfrifoldeb mawr arnynt eu hunain fel Bwrdd. Parch J. Hughes ofynai farn Meddyg y Ty, Dr Jones, ar yr actios, Mr Bennett Jones a ddywedai nas galiai fod yn bresenol; a dywedai fed Arthur Williams ei phriod yn barod i daiu 5/- yr wythnos. Mr J. 3 Jones a gynygiai ohirio yr achos, ac felly y pasiodd y Bwrdd hyd nes cael adroddiad y meddyg. Daeth hen wraig o Perillyn, Fenrhyn, a'i hachos o flaen y Bwrdd, Dywedai ei bod yn 66 mlwydd oed, ac yn aros gyda'i mherch, ac wedi bod i mewn o'r blaen, ac allart er's dau as. Y Cadeirvdd a ofynai si onid gweil fyddai ganddi fod i rnewn yn y Tj am y gauaf, ond dymunai yr hen wraig, cs y yddent mor garedig a chsniatau yctiydig e!usen iddi, gael bod gyda'i robsrch, na dod i'r Ty. Parch John Hughes a gynygiai iddi pael 4/- Mr Richard Williams a gefnogai, a puasiwyd felly. Methu cael Gwnith. Gofynai Mosss Roberts, o Ffestiniog, 26 m.1. oed, gyda gwraig a dau o biant, am elusen. Yr cadd wedi cyfarfod a damwain yn chwarqlau Oskaley er's path amser ynol ac wedi ei atal- o'r gwaith. Cafodd waith mewn dwy chwarel a methodd a dilyn ei alwedigaeth oherwydd y ddamwain. Mr Richard Williams, -Cafodd y dyn yma waith i ganlyn ceffyl Mr Griffith Roberts yn y chwarel 1 e y daifa iddo gyiarfod a damwain, ond fe'i atali'yd gan swyddogion y chwarel. Cerddai bob dydd, ond methai a chael dim gwaith y galiai ei wneuthur. Pasiwyd i'r Swyddog roddi yn ol fel y gwel y bydd angen. Wedi colli ei hiechyd. Daeih gwraig o Tanygrisiau a'i hachos o flaen y Bwrdd. Yr oedd ei hachos wedi bod o'r b!aen ddwy waith, Bu yn y Deheudir gyda'i mhab, a methai gael ei hiechyd yno a daeth gartref er's 6 wythnos, ac nid oedd ganddi ddim at ei chynhaliaeth, ond byw ar drugaredd ei chymdogion, ac ymddiried yn yr Hollalluog, ac wedi cael arian i ddod i lawr heddyw. Sicrha y Bwrdd na fyddai iddi ofyn pe cawsai ei hiechyd yn ol, ond y byddai iddi ddisgwyl iddynt roddi ychydig at gynhaliaeth y plentyn oedd yn ei fagu. Mr. Thomas Griffith gynygiai roddi 4/- ac i godi 2/- ar y mab. Mr. Fowden Jones a geinogai. Pasiwyd felly. Amryw. I Gofynai y Swyddog Elusenol o Ffestiniog iddynt gadarnhau yr hawl i dalu 2/6 oedd wedi ei roddi yn gynorthwy i grydd dall oedd adref ar ei wyliau yn Ffestiniog. Gofynai am gymorth i sefydlu Busnes gartref, gan ei fod i tfwrdd er's naw mlynedd mewn sefydliad. Pasiwyd i dalu, ac i ohirio yr achos hyd nes ciel adroddiad swyddogol ynglyn a'r schos. Pasiwyd i dala 22/2, sef pethan oedd Mr William Thomas wedi eu ganiatau i un oedd yn wael yn Ffestiniog gyda gwraig a thri o Mact, a gwnai gais am elusen. Pasiwyd iddo gael lo/- yr wythnos. Gwraig weddw o Tanygrisiau ofynai am elusen, gan ei bod yn methu a chael fawr at ei chynaliaeth. Y Swyddog a ddywedai ei bod yn byw yn y dosbarth tlotaf yn Ffestiniog. Pasiwyd i roddi 4/- yr wythnos iddi. Gwnaed amryw geisiadau mewn dillad ac esgidiau. Caniatawyd yr oil, Yn unci a chais y Patch Thomas Griffith a chynygiad Mr Richard Roberts, pasiwyd i anfon i Fwrdd Llywodraeth Lleol am ddwyn ei hadroddiad yn Gymraeg.

j1

I¥¥¥¥VVvTAL8ARNAU.------I…

I'TVVYVVvHARLECH...-...--

o BORTHMADOQ I BWLLKEL!.I

? - - - -BLAEe4AU - FFr-STIF-2)0?2.…

Advertising