Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDD…

MAS'L-'ACIIRYD;"!' PAr-,-,-T7rlYW?I…

News
Cite
Share

MAS'L-'ACII RYD;" PA r- T 7r l YW? MASNACH RYDD, PA BETH YW ? A IV A LE Y MAE? Syr,—Darllenais yn ddiweddar mewn new- yddiaaur un yn molianu ac yn mawrygu mas- nach rydd, ODd pa beth yw Masnach Rydd, a pha 1Q y hyny yw, cyflawni cyfraith Masnach Rydd Prydain. A wna'r masnachwyr tramor wrth fwr-7i eu chwyddan i hlcbnarloüdfj ein gwlad heb daiu hawl-doil am wneathur hyny ? A'i hyn yw rhyddid, sef fod y yn gvflawniad c ofynion y gyfraith ? Yna y mae. i ddyn ryddid Eg awdurdod T waeuthur gweithred. Ond a yw nnsnsswjr Prydain yn feddianci ar yr an hawl freintiau a masnsefc- wyr tramor tybed ? Nac vdynt, Pe y gwm th- ai ein mssnachwyr ni heb gcdi bawl-doll ires- eddwyr gyfraith a fyddaut, a gwae hwint Ccsbid hwvnt c ddirwy drom neu o garchar caied. Felly, gan fod y m&snachwyr tramor, wrth werthu heb dala hswl-doll yn cyfl&wni cifr.ith masnach rydd. Yna rhaio fod y LJy. vo"ral-th wtth dotli masnachwyr em gwlad yn trosedcu cyfrahh Masoach Rydd, am mai gwertha heb doll a hawlir ganddi. Ond gwna y LIywodraeth hyn er mwyn rhadloni y nwydd- au ddywedir. Ond Did gwir hyn. Y mae y Llywodraeth yn gorfodi masnachwyr ein gwlad i dala am hawl i werthu nwyddaa, ac oad i'r Liywodraeth roddi y swm hwn ar y I masnachwyr tramor yn hav/l-dolLam ddod a'u nhwyddaa i'n marchnadoedd, cni fyddai cin masnachwyr mewn gwell mantais i werthu eu.1 nhwyddau yn rhatach ? Sicv y byddgi. A'r gofyniad yw, pa la y mae Masnach Rydd ? Haerant hefyd nad all masnach yr un wlad ddiSycdollawi hvyddo. Ac i brofi hyny cyd- marant Prydain beddyw a Phrydain ddoe, hyny yw, cydmaru Prydain a Phrydain, ac felly yn profi dim. Am hyny awn i diriog&eth ffeithiau, trwy gymeryd America, Almaen a Phydain er's pedwar ugain mlynedd yn ol:— Rhif llongau masnachol y ddwy gyrstaf, a gwerth eu masnach, a'r hyn a werthai y ddwy o nwyddau i Brydain y pryd hyny, Hefyd rhif eu llongau masnachol, gwerth eu masnach a gwerth y nwyddau a wrthent i Prydain heddyw. Os gwir yr haeriad, y maent yn li&i heddyw, Yn mhellacb, rhif llongau masnachol Prydain y pryd hyny, gwerth eu masnach, a gwerth y nwyddau a werthai Prydain i'r gwledydd a nodais yr amser hyny. Rhif eu llongau masnachol yn awr, a gwerth eu mas- nach, a'r hyn yw gwerth y nwyddau a wertha Prydain heddyw, a bydd hyn yn fantais iddynt. Haerir gan un dosbarth mai enill i Brydain yw fod nwyddau tramor heb eu tollr. Felly y mae masnachwyr Prydain yn colledu y gwledvdd tramor wrth dalu toll iddynt, ac mai enill y mae Prydain heb dderbyn toll gan fasnachwyr tramor, hyny yw, Prydain yn enill beb dderbyn dim. Eto, yr un dosbarth adywed, msi treth yr yd oedd yr achos o'r drydaniaeth, Yra wrth ddifodi treth yr yd difodid y doll hefyd, ac felly nid oedd drydaniaeth yn bod am nad all effaith fodoli heb ei achos. Ond pe gwir yr haeriad, buasai effaith wedi bodoli am dderrg- mlyne(ld- ar-bufain heb achos iddo. Etc, dy wed yr un dosbarth, os toliir nwyddau tramor mai y ni, Brydeiniaid, raid ei thalu. Os felly, pi rwystr oedd y doll i'r Americauiaid anfon eu blawd yma i ni. Nid methu talu am y biawd yr oedd Prydain, ond methn a'i gael er talu, a'i tybed fod y doll yn atal y ddaear roddi ei ffrwyth,—CRISPIN.

MATER PWYSIG. I

BWRDD GWAROHSIOWAID PEIS-RHYNDeUDRAETH.

j1

I¥¥¥¥VVvTAL8ARNAU.------I…

I'TVVYVVvHARLECH...-...--

o BORTHMADOQ I BWLLKEL!.I

? - - - -BLAEe4AU - FFr-STIF-2)0?2.…

Advertising