Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

BARN PABVDD Mil U3HEL EGLWYSWYR.---…

I Prawf Cr. Grippes. I

Eogiaid mewn Tyrtiau.

FFESTINIOG. I

PE,(YRHYNDCUOP.Ar-.Tv. - I

,"V'vVvVVVVV'V'v"v"VV'-""v'V'v"VV"V"v"V'V'VV'\,IVI…

News
Cite
Share

"V'vVvVVVVV'V'v"v"VV'v'V'v"VV"V"v"V'V'VV'IV BLAEWAU FFESTINIOG. J SPECTOLS.—Os bydd rhywbeth Hllan o te ar etch Spectols, geUlr el gwneyd y n fosMMol tlati Mr. flugh Jones, Medical Ha.ii» Blaenau Ffestiniofl, yr nnig Optician yn Str Felnonydd, sydd wcdi pasio Arhol- Udau ya y cytelrtad hyn. BEIRNTADU —Dydd liu, Me:Ii hC, gwasan- aetbai Mr D. E Jones, (ochwarel Maenofferen), 7 Th5 Square, fel bsirniad yn nghystadieuaeth Hollti iitchi yn Arddatigosfa Llangollen. M*e hon yn Arddangosfa bwysig, a daeth nifer fawr o ymgeiswyr i'r maes ar hollti llecbi, a c'iiiu iddynt gaei pob cyfiawnder oddiar law chwarel elwr mcr brofudol a chyfarwydd ag yw y beirniad. Nid oes gwell Cod Liver Oil i'W gael yn un- man na'r hwn a werthir am bris bynod o isel gan HUGH JONES, Chemist, Medico Hall. FOOTBALL.—Look oat for the Practice Watch at NwtJorough Park, next Saturday. Th fcHowín; teams are sheeted to play. A Team (Red Shirts), Goal, A. N Other; Backs, Tom Hughes, Morris J. Morris Halves, J. jonas Roberts, W. Bangor Jones, W. H. Wiliiims; Forwards, Bob Roberts, Johnny Hughes, W. J. Hughes, Jim Lloyd, W. R. Owen. B team (White Shirts), Goal, Fred Crook; Backs, Lewis Jones, Seth Jones; Halves, Hugh Jones, Bob Powell, Bob Morris; Forwards, Owen Roberts, Moses Roberts, Owen Ciedwyn Owen, Dick Jones, William Ellis. Reserves, Bob EllIs, Hugh Williams, Owen Hughes, Caradog Davies, Evan Owen, Bob Parry. Kick off, '2-30 p.m. Admission 2d and Id. ADDYSG.—Llawen iawn genym weled enw ein cvfcaill ieuaugc Mr John Parry Jones, mab Mr John Jodes, Lower Cwmbowyda Road, yn ail ar lestr yr ymgeiswyr yn arhoiiad Coleg Trefecca. Yo ei tlwyddyn gynt if y mae, a ilawenydi i'vv boll gyfeiliion yn ei weled wedi dringo trwy bob aofantais i r s ifle aorhydeddus y mae yuddi, Eied yn mlaen eto. PIIEC.FT li Tj Vn CoedHai yr oedd y Parch E Cefai Jones yn cynal cyfarfod pvegetbu y Sabboth diweddaf, a phregetbai yn Saesneg yn ystod y cyfarfod. Y Parch Peter Jones, Colwyn B,il,, a wasanaetbai gydag ef, a chafwyd cyfarfod liyaoi o ddynuuol. I'R AMERICA -Dydd Gwener diweddaf, hwyiiodd Mr Evan Roberts, Wynne Road, a'i briod, am America. Dyinuawu yndda i'r ddau yn ngwiad y Gorhewia pdl. *'INTI WI ■ FFTII ■ RMTIMRTFRIW ■ IMIRYRIRR^INTIFHRHMRTTAWNIM"INAIRTRITR'IRY"IBR V GOLF.—A very good match took place in the fical round for a cop presented by Mr Cyril Owtram, for raixad foursomes, the winners being Mr E. Jones, Solictor, and Mrs 1<. Q. Davies, 96 12 — 84. The runners-up were Mr f. Tudor Owen and Miss A. C. Griffith, 97, 8 J —8S|. MARW'N IEUANGc-Trist genym gofnodi marwolaeth Mrs jane Ellen Hughes, priod Mr Joha Hughes, 11, New Tanymanod Terrace, gan adael o honi brioj a phump o blant mewn galar ar ei hol. Nid ydoedd y chwaer ieuangc ond 27 oed, a chwith meddwl am daci wedi ei thoii i lawr mor gynar ar ei hoes. Claddwyd ei gweddilliofl ddydti Mawrth, pryd y gw .sanaethwyd gan y Parch J. Hughes, Jeru- salem. Y mae ein cydymdeimlad dyfnaf a'u cyfaill a'i bJant yn eu profedigaeth lem. GWELLA -Gwelwn fod amryw o'r cyfeillion oeddyct wedi cyfarfod a damweiniau yn ystod yr wvthnos'iU diweddaf yn gnilu dod allan ychydig, rhai wrth eu ffyn, e-asii wrth PU b>,g- iau, a'r lleiil gyda'u breichiau yn hotigiedig. Boed iddynt oil wellhad Ilwyr a buau. Hefyd da iawn genym weled Mr Robert Jones, 139, High Street, yn troi allan ar 01 ei hir waeledd. Y m te wedi bod mewn tir pell iawn, ac mae yn syndod ei weled wedi gwella gymaint. Hyd- erwn y gwna y tywydd braf beri iddo adgyf- uerthiad i'w lawn iechyd arferol. MAM OEDRANUS.—Dydd Sabboth, wedi gaclael o honi ei 80 mlwydd, bu farw yr hen chwaer ddiddan, Mrs Catherine Jones, 37, Jones Street. Yr oejd yn enedigol o Langwm am yr hwn le yr hotfai siarad. Y mae dwy o'i mhsrehad yn briod ac yn byw yn y Deheudir, a'i mherch arall, Miss M. E. Jones adref gyda ni. CoUodd ei hunig fab oedd y fath gynorth wy iddi trwy ddamwaia yn chwareli Oakaley. Claddwyd ei gweddillion ddydd Mercber yn mynwant Bethesds, pryd y gwasanaethwyd g in y Parch George Davies, B A. A BOOM TO MOTHEIRS.-IL Nurserine," is the ide d Nursery Pomade. It destroys Nits and Vermin and all pests in children's hair. It makes the hair soft and sitko Sole Agent, Hugh Jones, Chemist, Medical Hall, Blaenau Festiniog. I PATAGONIA -Deoe (ddyJd Mercher), ym- adawodd Mr. William Evans, Fucheswen, a'i daulu, am Patagonia. Yr oedd Mr. Richard Williams (Ap Britwn), ei fab-yn-nghyfraith, a'i deulu yn myned gyda hwy, Y mae mab a merch iJdynt yno eisoes. Gofidiwn golli Mr. EVtJDS a'r teulu o'n plith, ond dymunwn o galna bob niw di a llwydd ar y fordaith hir- faith sydd o'u biaenau, ac yn y wlad y gwyn- ebant arni MARWOLAETH SYDYN. Boreu dlydd Gweoer yn hOibl ddirybudd, bu farw Mr Evan Dav es, Brocc'udwr, Bethania, yn 44 mlwy.d Odd. Dyoddefodd lawer o dan wendid y galon, ac y mae lie i ofni iddo ddyoddef iiiwer gwasgfeuon tloJi yn ystod ei gystudd msith. Er yn bynod wanhyd ei iechyd ) r ocdd with ei orchwyl y diwrnbd cynt end yn llesg-iawu, er rud oedd neb ya meddw! fod y di^edd mor agos. Y inf-e gweddw ianangc a thri o blant, gyda mirri, ch.vaer, a d-lu fi'awd, wedi eu gadael mewn g&!ar ar ei ol, a'r vhli y rm-e ein cydymdeimlad dyfnaf CJaddwyd ei weddillion ddydd Linn gan dyifa IUJsog a pharchus yn mynved Bethesda, prydoy gwasiatiaetbwyd gan y Parch R. R Mortis Taberr ac, —Dymuna y teulu traiiodus g'!flvV}'D¡,) eu dio.ichgarwch cyohesaf i bawb, am y cydymdeimla t a'r c*redigr*ydd mawr a ardda'ngoswyd tu ?g attyct yn y brofedigaeth chwerw a'u cyfarfu [Uymuair ar i'r pJpurau Arasficaoaidd gofnodi-yr uchod ] Y DIWSDDAR MR JOHN PHILLIPS, CWM ORTHIN.Bu'r gAT auwylhwn farw brynhawn ddydd Mawttb diweidaf, wedi misoedd o gystuud ciled. Cledcir ddydd Sadwrn uesaf yn Nhrawsfynvdd. Cychwyair o Cwmorthio yn brydlon am hacer dydd, a deuir a'r arch i hwr i gapel Bethsl, He y cynheiir gwg.sanaeth angladdol. Cychwynir o Bethel yn brydloa am ddau i Ocsaf y Great Western, i fyned i Drawsfynydd gyda'r tren 2-45 p m, GWLEDD -Het)o (noslau), bydd Cymdeith- as Ddiwylliadol Jerusalem yn cynai cyfarfod i ddiweddu yr hen dymor a dechreu tymor newydd. Y lmae brawd a chwaer baelionus o'r Eglwys yn qarparu gwledd iddynt oil, a da geavm weled golvvg mor lewyrcbus ar yr achos ya mhlith plant a phobi ieuangc Jerusalem. AR YMWF.LUD — Yn mysg y lluaws ydynt ar yawsli-id kani y dydiiiau hyn gwelwn Mrs Roberts, priod y diweddar Barch Moses Rob- erts, a dan o'r pUnt a Miss Hughes, merch y diwe.id-*r Cynioel, a chwaer Mr Percsy Hughes, Ysgoifeistr, Gellilydan a Miss Katie M. Owen, Llanddeusant, Valley, Mon. ARWERTHIANTAU. -Dyd:.i Sadwrn nesaf, bydd Mr. John Davies, ein harwerthwr poblog- aidd, yn cynal nifer o arwerthiantau, y naiil yn No. 1, Dovfil Road, am 2 o'r glocb, ar Ddod- refn Ty, a'r Hall yn y Co operative Auction Room, am 6 o'r gloch, ar bob math o Ddodrefn Ty rbagotol ia^n. Hefyd am 5 o'r gloch, ar y lie, rhoddir i fyuy y Shop Bren Symudadwy (Pottable Wooden Shop), sydd yn taro ar y lie.

PEN CYFRIFON NESAF

I LLANRWST.

TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising

MR. EVAfi ROBERTS A'R DYFODQL