Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

BARN PABVDD Mil U3HEL EGLWYSWYR.---…

I Prawf Cr. Grippes. I

Eogiaid mewn Tyrtiau.

FFESTINIOG. I

PE,(YRHYNDCUOP.Ar-.Tv. - I

News
Cite
Share

PE,(YRHYNDCUOP.Ar-.Tv. I GWAHLEDD — Cydymdeimlwn yn fawr a Mr John Kilis, Park Ro:td yr oedd sydynrwydd ma- woiaetb Mr Hart ei (dad-yn-nghyfraith) yn gymairit iddo fel y darfu iddo gaei ei daraw yn wael, ac yn orwerldog y mae. Dymuawn iddo welihad liwyr a buan. YMGYMF,RIAD GWAITH-Dellwf1 mai Mri. D Lioyd Griffith a William Evats sydd wedi ciei y gwaith o wneyd Vsgol newydd yn Bron- abcr. Trawsfynydd g in y Cyngor Sir am y swm o £ 656 I R AMERICA —Dvdd SaJwrn nesaf bvdd Mri Owen J. Wiiiiams, Granville Tempar&oce, a Evao Evans, Bui wet Bfiige, yn hwvfia am WLid y Gorllewin. Dymunwn iddyut fordaitb gysurus. Cyfarfod Ymgysegriad gafwyd yng nghym- deithas Ymdrech Grefyddol Nazateth. Dos Sabboth Derbyniwyd tri aelod newydd, a chafwyd pipur ar y Pwysigrwydd yr ymrwyraiad," gan Mr J. Parry Jones, Penlan. Mae y tywydd rhsgorol ym ya sirioli ysbryd bawb o bonom, wedi wythnosau o dywydd gwiyb. Mae y ffermwyr wrthi yn brysur rhai yn gorphen cael y gv/air i mewn, ac eraiU yn brysur gyda'r yd, yr hwa sydd mewn llawn addfedrwydd. Nos Wener diweddaf, deebreuodd y Demi ar ei chwarter newydd, a'i swyddogion newydd ond yr un Prif Demiydd ddewisiwyd Mr. J. Moses Jones bisgwyiir mwy o sel a ffyddlondeb oddiar law yr aeiodau yn y dyfodol, er ei chael i'w safij gyntefig etp. Cydymdeimlir yn fawr a'r chwaer Mary Williams, Tanybauc. wedi cyfarfod a damwain darfu iddi syrthio a thoti ei braich. Dymuawn iddi wellhad buan. Mae aelodau eglwys Bryngwyn (B), yn dechreu ymysgwyd o ddifrtf gyda gwneyd trefniadau i gael arian i atleiladu capel newydd. Cyn hir ceir c'ywed trefniadau wedi eu gwneyd i gael Eisteddfod, baz.,ar, &c. CYNGOR PLWYF.-Cynhal!wyd yr uchod nos Fawrth diweddaf yn Ysgoidy y Cyngor. Mr Thomas Morgan yn y gadair, yn absenoldeb Mr Robert Williams ar y dechreu. Yr oedd befyd yn breseno), Niti Rees Jones, Edward Kery, G. Parry Jones, W. Simon Pierce, Richard Roberts, John Jones, D. Llovd Griffith, David Griffith, Griffith Ellis Griffith, Richard Morris Lewis, John Rob- erts, Humphrey Jones, a John Jones (Clerc). CUFNODION -Pasi,v,yd i gadarnbau y cofnodion. GOHEBIAETHAU. Derbyniwyd Uytbyrau oddiwrtb Mr Thomas Jones. Aroiygydd lechydoi, uc oddiwrth Mr Thomas Roberts Clerc y Cyngor Dosbarth, parthed cwyn y i Cyaghor ynglyo a glanhau y rlyrdd a symud ymaith y carthioti. Ynsicr. y gwneir pob ymdrech i symud y cwynion ymhellach Hysbyswyd fod cyflog cymerwr y Penrbyn wedi ei atai, 8C fod rhybudd wedi ei roddi gan y Cyngar Dosbuth i gymerwr Mintiordd Pasiwyd i anfou at Mr Thomas Joaes i ofyn iddo ianhiu y Cespaol yn Mintfordd, hyd nes y gwneir trainiau OYNGHORYDD NEWYDD.—Anfoaodd Bwrdd Llywodraeth Leal lythyr yn hysbysu y trefn- ?n hysby,Li y trefn- iadau i ranu y piwyf tuagat yr Eiholiad Cyng- horydd Sirol. PWYLLGORAU Y MEDIANVU. -Adroedai Mr D. Ll Griffith am gyfarfyddiad y Pwyllgor ag Arolygydd Clwb Adeiiadu Pwllheli yng nghlyn a Llwybr Rock Terraca. Dywedai i'r swyddog basio yr aeiodau yno heb gymaint a gwneyd syiw o honynt. Teimlid hyn yn swhad arnynt gan i'r s^yddog wneyd trefoial au i gyfarfod y Pwyllgor, — Pasiwyd i anfon at y Clwb yn rhybuidio y delir b-Ay yn gyfrifol pa digwyddai damwiin. LLWYBR BRYNHYFKYD.—Mr D. Ll Griffith a adroddodd fod y gwaith o wneyd y llwybr uchod wedi.ei csod i Mr Evan Rees, Dwyryd House. LLWYBR FRON OLEU,—Adroddai Mr. Rees Jones, am y llwybr uchod Costiai ei adgyweirio tua f4 105 Oc. Tybid gin rhai fod a wnelo Syr Osmond Williams a'r llwybr. Pasiwyd i anfon at Syr Osmoad i alw ei sylw at yr adwyon sydd ar y ffordd. PWYLLGOR Y GOLEUO. Penderfynwyd dechren goleuo Medi 24 hyd Ebrill 10, ac i ymtwymo y cymerwr i oleuo umhyw lamp newydd osodid i fyny gan y Cynghor am gyfartaleddd pris golsu y gweddill. CYFLENWI OLEw-Derbvniwyd pris Mr. D. J. Griffith, Brittania House, i gyfianwi olew i'r lampau. TOPWR BEDDAU A GOLBUWR.—-Ytngeislodd tri Lm y swydd o dori beddau a goleuo. Yra- geisiodd tri am y swydd o oieao yn unig —Pas- iwyd i dderbya pris Mr Evaa Griffith, Plas- meini am oleuo a thori y beddau am ^18 — Pasiwyd i Mri D. Llayd Griffith a Rees Jones i arwyddo cytundeb a'r goleuo. LAMPAU NEWYDDION —Pasiwyd i obirio mlta? y lampau byd y Gyngor nes=*f. ARDRETII Y LAMPAU—Pasiwyd i godi y swm 11 ht vr axdreth ariaBol hoQ, A CHUB 'BYWYO—Mr, Robert Wiliiams a ddvgodd i syhv y priodoldeb ir Cynghor gvflwyno i GymSeithas Ddyng%rot enw y rhai in yn foddiou i achub bywyd yn ddiweddar .yo yr ardal.*1 CYDYMDEIMLAD Pasiseyr! pleidla's o gydym4ei-m!id a Mr E Ivary yn ei brafe<4e.th o golii ei fam. Cydaabvddsti Mr. Kny y .cydymdeimlad gyda geitiau caredig.

,"V'vVvVVVVV'V'v"v"VV'-""v'V'v"VV"V"v"V'V'VV'\,IVI…

PEN CYFRIFON NESAF

I LLANRWST.

TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising

MR. EVAfi ROBERTS A'R DYFODQL