Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

BARN PABVDD Mil U3HEL EGLWYSWYR.---…

I Prawf Cr. Grippes. I

Eogiaid mewn Tyrtiau.

FFESTINIOG. I

News
Cite
Share

FFESTINIOG. I Ncs Sul diweddaf, cynbaliodd y Cor Undebol Gyngherdd Cysegredig, yn y Neuadd Gyboeddus. Llywyddwyd gan Mr. T. R Jones. Ysgolfeistr, a ch vnasant ranau o'r Messiah dan arweiniad Mr. Evan Wiiiiams. Cymerwyd yr Unawdau gan Mrs R. Jones, Miss M. E. Roberts, Mri. H. J. Hughes, W. 0. Jones, R. Jones. Richard S. Owen, a chafwyd chwareuad rhagoroi ar y bardoneg o ddernyn anhawdd iawn, gan Miss Laura Pritchard, Co-operstive Stores, Cyfeiiiwyd yr "Haleluia Chorus" gan Miss. A. E. Owen- Davias, o r Blaenau. Nos Lan bu y Cor yn tynu eu lluniau i'w gyflvvyno yn anrheg i'w Harweinydd ffyddlon, yr hwn sydd yn ymadael i'r Deheudir, yna aetbant at y gorchwyl o ddswis atweiuydd yn ei le, a dewisiwyd Mr. Isaac Jones, Sun Street, yn unfrydol iawn, ac a urddwyd yn ol defawd gan Mr. R. G. Roberts, Higbgste, Yna dewisiwvd Mr. Evaa Owen. Manod House, yn ail arweinydd. Liawea genym weled y Cor yn ymaflyd yn eu gwaith mor selog, sc y gall rhai o'r newydd ymuno os yn dderbyniol gan y Pwyllgor, ond rboddi eu henwiu i'r Arweinyddion. Bydd cyfarfod yraadawol i Mr. Evar Williams yn ciel ei gyoal nos Iau, yn Festri Peniel am 8 30 Prydnawn Llun, bebryngwyd Mrs. Francis Evans, Liverpool House, yn 56 oed, i dy ei hir gartref. Cafodd gynhebrwng lluosog a pharcbus. Bydd colled fawr ar ei hol mewn i,a,avr C11ch, yn eawadig yn y teulu sydd wedi en gadael i alaru gvda pha rai y mae ein cydymdeimlad dvfnaf. Gwssii^aelbwvd gan y Parchn. R T. Pbillips, Bethel, J. Hughes, Jerusalem, a Z Mather, Abermaw, Dydd Sadwrn, yn Vestry Bethel, cifwyd te pirti hir ddisgwyliedig, a fwriadwyd i fod yn Ffermdy y Goron yn Coch Gwan, ond o herwydd y tywydd hynod wlyb gawsom yn flaeoorol i hyn, psnderfynwyd ei gynal yn Bethe!. a bu yn "bethfJl yn yr ystyr naturiol i rai ugeiniau, gan fod pawb mewn ymdrech gyda duw y bol, oherwydd yr oedd yno udan- teithion mewn gwirionedd, a gwnaeth pswb yr ymdrech oreu, ond er hyny yr oedd gweddill, pa un a werthwyd er cael gwobrau i'r plant yn nghyfarfod y nos, a deallaf iddynt gael cyfarfod da, ac y byddant eto yn gwasansethu cyfarfod y Cymru Sobr nos Wener. Cafwyd cyngerdd cysegredig yn yr IIAll ar ol y moddianau y ddau nos Sul diweddaf, ac yr oedd y dieithriaid a'r cartrefolion yn mwynhau y wlejd. Deallaf ar ymadawiad Mr "Evan Williams, yr arweinydd ymroddgar, mai ar y cyfaill carddgar Mr Isasc Jones y sytthiodd y goeibren nos Lun, a sic: y bydd yn gystal arweinydd iddynt ag y bu i'r Band gynt. Dydd Sadwrn diweddaf, yn nghapei yTaber- nacl (A ), Bettwsycced, gan y Parch J. E. Hughes, B A., B D Engedi, yn mhressnoldeh Mr Alfred T. Hughes (cofrestrydd). priodwyd Mr William Ephraim. mab ieuengaf y diweddar Griffith Efihraim 'a Mrs rtilen Ephraim, Bryn Tirion, Pantllwyd, â Miss Kitty Jones, merch hynsf Mr a Mrs John Jones, -Ty'rardd. Nant BwJch yr Haym, Llanrwst. Rhoed y briod- ferch ymaith gan ei thad, a gwasanaethwyd fel morwynion gan y Misses Lizzie Ephraim (chwaer y pdodlib), a Dorothy flume-, march fach Mr a Mrs Plumer (He gw«-maetbai r briodferch), a'r gwas oedd Mr John Jones (brawd y baadfe-ch). i'^a parwyd y wiedd briodasst yil Cany coed, gan fodryb y bfiod- ferch, ac eist«ddodd lsu i w mwynhau. Yr oadd Mr3 Evins, Glanaber, wedi rboddi cerbydau yn rhad -t was^rsaeth y ddeuddyn Yr oedd yr anrheguin yn hynoi o Siosog a, gwertnfawr, EC ymi»dawo-jd y ddeuddyn yn y prydriiwn, yn nghanol dyrnuniadau goreu eu cyfeillion. Ymadael ya mis Meat—oadd yc hiwdd Yn beddwcli priodi; Doed plese-, llonder yn Hi' At aehvyd Kitt a Willie,

PE,(YRHYNDCUOP.Ar-.Tv. - I

,"V'vVvVVVVV'V'v"v"VV'-""v'V'v"VV"V"v"V'V'VV'\,IVI…

PEN CYFRIFON NESAF

I LLANRWST.

TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising

MR. EVAfi ROBERTS A'R DYFODQL