Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

INODIADAU WYTHN05GL

IBEW MR. LLOYD GEORGE.

m. WINSTON GHURCHiLL.

I Y CADFRmOG BOOTH A I WAITH.

News
Cite
Share

I Y CADFRmOG BOOTH A I WAITH. Er cymaint ae er cystal gwr ydyw y Gadfrictog Booth, nid yw yn rhy fawr nac yn rhy dda i ryw rai nid ei feirniadu yn unig ond ei gamgyhuddo a'i gondem- nio hefyd. Y Sul diweddaf, wrth anerch cyfarfod yn Llundain, barnodd yn ang- enrheidiol wneyd sylw o'i gyhuddwyr. Dywedodd ei fod yn cael ei gyhuddo o ch Nare iddo ei hun ar draul Byddin yr lachawdwriaeth, ac yn cael ei feio am na archwilid cyfrifon y fyddin gan ber- sonau cyfrifol heb fod yn perthyn iddi; a'u cyhoeddi wed'yn. Ei ateb i'r cy- hudd ad cyntaf ydyw na fu iddo erioed, yng nghorph y pum-mlynedd-a deugain sydd wedi myned heibio ers pan ffurfi- wycl Byddin yr Iachawdwriaet-h, dder- byn cymaint a cheiniog o'i choffrau. Ei i'r gwyn arall ydyw fod cyfrifon y fydd- in yn cael eu harchwilio yn flynyddol gan gyfrifwyr Llundeinig, parchusach y rhai ni cheir yn yr holl wlad, a bod copi o'r fantolen (wedrei harchwilio) yn cael ei anfon i bob un fyddo wedi cyfranu ac yr achos, ac yr anfonir copi i bwy bvn- ag a ofyno am dano. Er na. ddyi-ii fod angen am i'r gwr hybarch ac oe iranus ateb cyhuddiadau fel hyn, dichon ei fod wedi gwneyd yn ddoeth i'w hateb vn. glir a pbendant unwaith am byth. Yn ystod ei araeth dywedodd fod un Dread- nought yn costio £ .1,000,000. A'r swm yna, meddai, gallwn sefydlu 2000 o deuluosdd ar y tir." Golyga hyny y gallai eu gosod mewn tyddynod a fydd- ent yn eiddynt dros eu hoes, fel y gall- ent gypal eu hunain mewn cysur a. llawnder. Daw amser pan y gwel l'lyw- odraethwyr fod helpu pobl i fyw yn well gwaith na u lladd.

MR. EVAfi ROBERTS A'R DYFODQL