Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

INODIADAU WYTHN05GL

News
Cite
Share

I NODIADAU WYTHN05GL 10,009 0 WEmfm. YN S'EGUR. Dydd Gwener diweddaf gosodwyd i fyny yn ngweithfeydd pob un o aelodau Oymdeithas Adeiiadwyr Llongau Lloegr a,'l' AHHD,rybudd argraphedig yn yr hwn yr hysbysid na fyddai angea am waean- aeth yr un o aelodau Undeb Gwneu thurwyr Berwedyddion wedi haner-dydd ciranoeth. Nid oedd gan y gweitnwyr syniad o gwbl fod bwriad i wneyd y fatb beth a pharodd deimlad angherddol yni eu plitli — teimlad ag yr cedd braw yn elfen amlwg ynddc.. Dyma'r amgyleh- iadau. Beth amser yn ol gwnaed cyt-I unricb rhwng y ddwy gymdeithas a enwyd—cytuodeb ag y mae y naill blaid fel y lPall dan rwymedigaeth i'w chadw hyd oni dcliddymir hi wedi rhybudd rheolaeth gan y naill blaid neu'r HalL Cwyna'r meistri nad yw y gweithwyr wedi ei chadw er's cryn amser, oui bod rhywadran o honynt yn fynych yn cymeryd mantais yn yr anghydfod lleiaf i sefyll allan a thrwy hyny yn dyrysu ac yn atal yr holl waifch. Gwna y naill ddosbarth o honynt felly un wythnos a dosbarth arall yr wythnos wed'yn gyda r canlyniad fod y meistri yn cael fod yn anmhosibl iddynt gwblhau unrhyw waith raawr fydd ganddynt mewn Haw o f jwn terfynau amser y cytunasant ac yr ymrwymasant dan ddirwy i'w wneyd Dywedent eu bod mewn sefyllfa aniodd- efol, ac nid oes ganddynt ddim i'w wneyd ond cau eu gweithfeydd hyd oni cheir dialltwriaeth gUr a sicrwydd y ceir gwell trefn o hyn allan. Cydnab- yddant fod y gweithwyr yn gweithredu nid yn ol cyfarwyddyd swyddogion yr Undeb y perthynant iddo ond yn groes i'w barn a'u cyngor hefyd. Rhaid i ni gredu fod hyn oil yn wir, oblegid mae Mr Arthur Henderson, A S., wedi dy- wedyd yn eglur fod y gweithwyr i'w beio am eu bod yn barhaus yn dinystrio cvfarwyddiadau eu harweinwyr er niwed iddynt hwy eu hunain ac i Undebau Llafur yn gyffredinol. Yn wir maehya yn caet ei wneyd er's ychydig flynydd- oedd bellach i fesur sydd yn peri i ni ofni fod dykdwad da Undebau Llafur yn gwanhau yn gyflym trwy fod nifer o'u haelodau pa bryd byoag y gwelapt yn dda yngweithredu yri hollol ar eu cyfrifoldeb eu hunaift heb wneyd nemawr ddim cyfrif o'r rheolau ag y dylent eu cadw. Dichon y bydd y cload allan'' yrna yn foddion i ddwyn corph aelodau Undebau Llafur i edrych y ffaith yma yn ei gwyneb ac i weled.mai ofer ffurflo U ndeb Llafur os ydyw pob aelod o hono i wneyd fel y gwelo ef ei hun yn dda. Nid oes neb yn barotach na ni i roddi i Undebau Llafur y clod sydd yn ddyledus/ iddynt am waith o'r fath fwyaf rhagorol y maent wedi ei wneyd. Am ein bod yn awyddus iddynt barhau i'w wneyd yr ydym yn gondfo o herwydd ymddygiadau rhai o'u haelodau anoeth ac anhydrin, ac yn gobeithio y llwyddid i atal y drwg eyn iddo fyned yn iiiholliieh. Hyclerit- yn fawr na phery y cload allan yn hir.

IBEW MR. LLOYD GEORGE.

m. WINSTON GHURCHiLL.

I Y CADFRmOG BOOTH A I WAITH.

MR. EVAfi ROBERTS A'R DYFODQL