Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

yn SHOP ISRF, mAENTMROG, ] GELLIR CAEL A GANLYN AC YCHWANEG, I.-AT ADEG Gwelleifiau 3s. yr un Pitch o'r math goreu (allan oasgen) Tar (tywyll a goleu) Friar's Balsam, Naw Oil, diguto at doriadau, yughyd ag olew dihafal y Mri Morris Evans a'i Gwmni Dip at olchi Defaid, eiddo Me Dougall's Powdwr Melya Cooper's I'r Fferrawyr svdd yn dymuno gwneyd darpa-riaeth eu hunain, gellir cael y Powdwr Sulphur yn rhydd, wrth y pwys neu y can' pwys ii.-Y GWmWF QWfllR. Stock o Gribiniau (a phenau), Pick Ffyrcb, Rhaffau Ceir a Throliau Grit a Bloneg, Cerrig Hogi ysgwar a chrwn, Files fflat a thriongl, Oil Machines ac Oil Cans lii.-Y QWENYN, Czo. Cedwir mewn stoc Gycbod coed a gwellt, Standard a Na.rrow Frames, 1 lb. Sections, Foundations, Metal Ends, Meginau, Veils, Poteli i ,ddal &e. IV.-AT BYSGOTWYH. Amrywiol fathau o Blyf, Lines, Guts, Bachau, &c. Anfoner yr archebion naill ai i Shop Isaf, Maentwrog, Tanybwlch, neu i Shop-yr-Eryr (wrth yr Hall), Blaenau Ffestiniog. 1 • TUOMAS ROBERTS. Mehcfin 23, 1910. "DON'T FORGET JVWPOtiE TEA TO-DAY!" THE VERY BEST COSTS ONLY 1/4 WHY PAY MORE ? MYPOlE PRIRV COMPANy. T D. 12, Church Street, Blaenau Ffestiniog. .The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and Margarine in the Kingdom. Over 640 Branches now open. ulli*antM-% LL íiiJ Bi Iii IiiI D'ALIER SYLW y byddwn yn CARIO EIN aiASNACH YN MLAEN FEL AR- FEROL yn ystod yr amser y gwneir gwelSSantau ar y Shop. Bydd rhywun yn y fan a'r lie bob amscr i dderbyn archebion. Wm. Thomas Jones, III -¡ a {, .q, III rn Ii 2 Newborough Buildings, El. Ffestiniog. I .l I"JIIIR!M" k .II. -'1, 11 Vn holloi y pefh sydd strnoch ■ el$n|en S Gallai y dywedwch "Nid oes arnaf angen am Tonic," Y mae pob cyfan- soddiad dynol ynteimloeffeitbiau dirwas gol ein dull annaturiol o fyw. Oes 0 fyn'd, o frys a ffwdan, yw yr oes hon, a rhaid fod ei dylaawad rviwRidiol ar y corff yn anocheladwy. Yr ydym yn dra agored i oerfel, ac i ddiffyg ar III y cylla a'r afu, mae'r nawsion amhur yn cymysgu a'r gwaed, mae r nerfau 1'1 yn gwanychu, yr ydym yn agored i lu o anhwylderau cyffredin, ac yn cael ein bygwth gan aifechydon gwaith, Yr ydym yn iach a chryf ua dydd, a'r 1 diwrnod wedyn allan o hwy!, ac efailai yn bsrygiua wael. I Mae ejsi&u RJiywbeth, a'i eisiau ar bawb. I GWILYM EVANS' QUININE BITTERS yw y feddygin!actl\ gry!haol, ac adiywiol, sydd yn gwrthweithio afiechyd, ac yn cadw organau y corff mewn ltawn yni, a'r holl system mewn cyflwr perffaith. Wedi elfgwneyd 0 nifer o'r cynyrchion mwyaf iacbusol a bywydol gwybyddus i feddvgon. Mae llwydd anghydmarol QUININE BITTERS GWILYM EVANS yn hawdd i'w brofi pan eu cvmerir ar ol ymosodiad o'r Anwydwst, neu pan yn wan a digalon, heb archwaeth, yn isel ysbryd, digwsg, lluddedig, a blin ar ei einioes. I Ond i chwi roi prawf ar un botel, cewch ryddhad buan oddiwrth eich iselder a'ch gwenifid, ac adeniliwch eich archwaeth. III Nid oes dim arail yn debyg iddo. Cedwcb ef yn eich cartref, a pham nad ei gymeryd fel gochelydd. Gwneif ef yn hollol o Lysiau, ac efe yw'r meda- I) yglyn goreu yn y byd i godi'r gwan i fyny, Gwna fywyd yn wenta i fyw. Rhoddwch brawf ar botelaid. GWERTHIR YN MIIOBMAN, mewn poteli 2s. ge. a 4s. pc, yr un. GOCHELWCH DWYLLWYR. 1'1 Gofelwch bod enw "Gwilym Evans," ar y label, y'stampi a'r bote). Unig Berchenogion:- II QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, S.W. Qwilym Evans Quinine tters Qw!!?m Evans Quinine ¡tfers

INODIADAU WYTHN05GL

IBEW MR. LLOYD GEORGE.

m. WINSTON GHURCHiLL.

I Y CADFRmOG BOOTH A I WAITH.

MR. EVAfi ROBERTS A'R DYFODQL