Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

ARDDANGOSFA PENMACHNO.

/VV^VVN-VVVVVS/WVVVVWVS/VSAAAA…

Advertising

IARDDANGOSFA AC YMRYSONFA…

- -IliilDEB YSQCSUOIM AWiWIBYi^SWYR…

News
Cite
Share

liilDEB YSQCSUOIM AWiWIBYi^SWYR E30&)5ARTH FESTiIOG. CynhaHwyd cyfarfod Ysgol yr Undeb hwn yn Penystyd, Trawsfynydd, ddydd Sabborh, Av.st 28aiu, 1910.-Cyfa.dod y prydnawn am 2 o'r gioch, Llywydd Mr W. Wiluams, Bryn- liefrith. Dechreawyd trwy ginu ton Gynull- eidfaol a chafwyd adroddiad o Bennod gan John Jones, Bedd y Coedwr, ac arweiniwyd mewn gweddi gan D. J. Rowlands, Bethania. Solo gan Maggie Jones, Doigain. Yna holwyd y Dosbarth iiyn..f gan Mr J. Williams, Jeru- salem (Festiniog), yn y Bennod laf yn Epistol I -go a chafwyd holi ac ateb rhagorol iawn, L'tuawd gan Martha ac Ellen Jones, Doigain. Diweddwyd trwy weddi gan Mr W. O. Thomas, Bethania.—Cyfarfod yr hwyram 5-15, Llywydd Mr Cadwaladr Parry, Lima. Decfcreuwyd trwy ganu ton Gynulleidfaol ac adrodd Psalm gan Ana ac Nell Parry, Lima. Arweiniwyd mewn gweddi gan David Evans, Trawsfynydd, Holwyd y plant yn H&nes Iesu Grist gan Mr Oian Robcrts, Trawsfynydd, ac yr oeddynt yn effeithiol. Cafwyd Unawd gan Mary Pugh, Tyudyn Bach, a darllenwyd pApur gan Mr R. J. Thomas, Bsthel, ary testyn Perthynas yr Aelod Eglwysig a'r Ysgol Sabbothol a'i gwaith," Siaradwyd yn mhellach gaa Mri J. Williams, Jerusalem (festiniog), Edward Roberts, Hyf- rydfa, W, O. Thomis, D. J. Rowlands, Beth- ania, David Evans, Trawsfynydd, W. Williams, Brynilefrith, a'r Liywydd. Wedi canu ton gynuileiufacl diweddwyd trwy weddi gan Mr Edward Roberts, Hyfrydfa O.N.Oherwydd tyjvydd anfiafriol gohiriwyd cyfarfod 10 o'r gloch hyd ddau o'r g!och ac yna cynhaliwyd cyfarfod yn yr hwyr ya lie cyfarfod y prydnawn. Cafwyd croesaw neill- duol iawn gan gyfeillion Peaystryd, a chyfar- fodydd rhagorol yn dangos fod yr Ysgol fechan hon yn gweithio dan anfanteision mawr. —YSG. .A..A .A. A A

Advertising