Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The CUNARD STEAM SHIP COMPANY, Passengers booked through !com Btaenau Festiniog to all parts qt AMERICA, CANADA, &C. Ppc further tnform&tba apply to- My. WILLIAM JONE3, PenyRroes, Bilacnan FasttRisg. t U ";¡o.2 $ LIVERPOOL. u HUGH JONES AND SON, ) Bngor House, A 19, EARLE STREET, ? V T. PAUL'S SQUARE. S ?"tWERTEIR Tocynau (Single a Rst. ? ? ?"t am) yn tnhvb doab&rth gyda? ? & gwahanol Maellaa o Agarlong&u i'r Uca? ? & Dataethan, Canada, South America, 8. f ?Msa, Aw&trslia, Patagonia, ao i bab e earth o'? byd am y priaiaa i8el& ? ?wertMr hefYd Inlar? Ticketa gyd&'r gw?hacoi RaUeyrdd 1 bob p&rth am y t t t9le!'aa rhataf Rhoddwn Reducad Ra.te Railway Order i bob oa o'a PasaengerE (3rd Cla-ss) o' Blaenau yma. Byddwn yn t Rn oyiariod &p eu gl&nis.d yn y 8atlon „ vma ?ef&lwa &m eu Luggage, a deawn ? ?ydst hwy a.r fwrdd yc Agstloaa; yn mha t ? tm y byddant wedi penderfynn hwylta < ? i'w Berthio yn y modd mwy&i beddhaoi t a ohysama yn r adr&n gereu o'r Ueag, t ttr y dtwrnod hwylio. Ysgrifsnwch air a chawsh gyda thread 1 t y p.:lat> restr.o r gwahanol EwyHadau, yn Fares. Pab hwyiasdcd. Ysterfa rhad at gadw Luggage. t Mae'r eyie.,riad cchod yn Ue oyauraa, t rhMymol, a ohanolig ymwalwye &'t dref. e;¡..I8 B -o.ec .c:4IC-N T?ATS. MICE, MOLES, COCKROACHES ? and BEETLES, greedily eat Hs-msoo's Reliable Rat Poison. Cats and dogs wi!! not touch it. Vermin dry up sod leave GO smeU. Prices 6d., Is., 2s. 3d.. and 3s. Sd., Postage 2d.—G. W. HARRISON, Chemist. Reading. Said by Agent for Blaenau Festmiog :—J. Hsyd Joces, Chemist. LIanrwst: —A. Parry. Chemist. Station Road. Portmadoc:—Ivor j. Jones, Chemist. Bettws- ycoed :—R. Parry. IMPORTANT TO MOTHERS Every Mother who values the EesItL and Cie&n- line3s of her Child should use HABRISON'S "RELIABLE NURSERY POMADE. Ona application kills all Nits and Varmtn, beastiCes and strengthens the Hair. In Tins, lid and 9d. Postage Id.—Geo. W. Harrison,Ohemist, Reading. Sold by Chemists Agent for Llan- rwst, A. ParTy, Station Rog-d. A.goub. for Blaenau Featmiog, J. Lloyd Jones, \l'he Pharmacy. Agent for Battwsyooed, R. Parry. Agent for Po*<<)iadcs. Ivor J. Jones. GWALLT GWYN a adferir yn barhaol a chVfym w liw cvnLa6g trwy ddefcyddio EARRISCN'S HAIR COLOUR RESTORER. Nid cyffur l!ifo ydyw, ond gweithreda trwy foddion naturiol fe! arferydd. Ni chynwysa ddim niweidiol. ac y mae yn liesol i dyfiant a h:trddwch y gwallt. Mewn poteli. 1/6 yr en (3c rhagor trwy'r post).—G. W. HARR:scN. Hair Specialist, Reading. Sold by Chemists. —Goruchwyliwr i Bettwsycoed, R. PARRY, Chemist; i LIanrwst a Trefriw, A. PARRY, Chemist ?_ H' ARRISON'S HAIR GROWTH. A L L certain Hair producar, Beautines and promotes the growth of the Hair, and is a pre- ventive of thinness and falling out. la boxes. price Is. each. It keeps tha haif free from Scurf and Dandruff, and promotes a hea!thy condition of the scalp. Numerons testimonials received.—Soid bv all Chemists, or past free from the Manufacturer. Geo. W. Harrison. Chemist. Reading. Agent for L!aurwst: Idwal Parry, Chemist, 22, Station Road. IF YOU (rom Ticy ???! ?r?? ????M'. !? ? ??Ji i i? L?&?? -ZE?? -ERTOOTHACHE,, You may have INS FANT RELIEF by taking a dose of TIC and NEUI?A-LGIA ATIXTUPIE. It is a powerful Nerve Tonic, and acts like Magic on Nerve Pains. A DOSE RELIEVES! A BOTTLE CURES! IN BOTTLES, 1/- EAOH. Prepared by George JR. Jones, D!SPENS!?<G CHEMIST <& DRUGGIST, APOTHECARIES' HALL, The Square, Uanrwst. DANEDD I DANEDD I Bydd i,i!R. WILLIAMS ya ta!u ymwe!!adaa M y ean!yo BLAENAU FFESTINIOG. DfDD LLUN, a DYDD MERCHSR, yn GARMON HOUSE. PENRHYNuEUDRAETH e! weled bob DYl; IAU ya NHV MRS. tlOBERTS,Rytéd: ar GREFFIN HOTEL o 1 o'r gtocb pfydsawn hyd 4..3011 Bob Dydd GWRNER c 11 hyd 5 olr gkJch, yn shy MR. HUGHE.S, STA TIONBB. 67, High Street. TRAWSFYNYDO, SADWr,T laf air 3ydd yo mhob mi yn nhy Mr. M. W. MORR!S, F)raper,, Clifton Hous, o 5 hyd 6 o'r gloch. Hefyd yn LLAN FFF-STINIOG, bob 2 a 4 ddydd SADWEN, yn aanob mh ya nhy Mr. R. E. JONES, Brya HotM@ o 5 hyd 6 o'r gloch. LLANRWST Bob dydd MAWRTH a DIWRNOD FAIR o 1-50 hyd 5, yn nhy MR. TONES COMET STORES, STATION ROAD, Llanrwst, (y drws nesat i Mr. Parry, Chemist h Sosca mewn Anr,J Platinum, Ebonit, MO Valcanite, am bfisiau hynsd c fesymc!. OWARENTIR FIT DDAJ TyRt? seu Uenw!r danacdd ns!E?!c!, 4o.odi- fhM newyddion ya y d .t!MM diwedd. M'af<s niwyaf ccliydoildol. MR. Garmon House, Glanypwil, BLAENAU FFEBTINiOG, LLEW. P. GRIFFITHS, PilOTOGRAPHiC ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPHY OF THE HIGHEST CLASS AT THE LOWEST PREOES. ENLARGEMENT o unrhyw DSARLUM anrs 2/S t fyny CAB!MET o 3 am 2/6. POSTCARDS 3/- a 3/8 y dwssn. Highly Finished. ANERCHIADAU [Illuminated Add?-essesJ o wa,it!h fy lIaw ) gyd, wedi eM gwcithio yn y modd goreu am y Prislau tsetaf. Cofiwch y Cyfeiriad :— The "STUDIO," 59, HIGH STREET, BL Ftestinlog. r ?? P W Y S I G ??? i He!! Chwareiwy? Ffestiniog, &c. Pan yn ta!u ymweHac" a PHWLLHELI yn ystod yr Haf cofier mai y He mwyaf cyReus a chyfforddus i arcs ydyw y MOELWYN TEMPERANCE, PENLAN STREET. Gyferbyn a'r Neuadd Drefol. W. T. ROBERTS, PerchoneLr. MRS. C. THOMAS, Board & Apartments. DINNERS and TEAS on the shortest notice. Accomodation for Cydists <& Tourists. GRANVILLE TEMPERAMCE. CRtCC!ETH, N. Wales. P" .L AD m''ES!l:d '? H M SS ? ?* ? s<;Hd Id..5tamp" fo? <? N LADO?ES F,r,e,e? Pie of S § ?;E?JM'€:XS??E?S ? ?L? TtI S()!d b.! Dc?cklet and Tet?tirf?cniali ? Lps!!e Marty?S.o??s&n-?np. Lorfion S PESWCH! ) Ni raid i DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth, y mae wedi bod 0 HM?H ??" ? eyhoedd er's b?ynydda.n, a,c y ?- mae y perchecog, drwy draul a Ilafnr di- FtA?tpC'C iMio. wedi ei ber6reithio yn y fath fodd, &?t?Ti?*j <j ? y maeyncaeleigydnabod fo'idajr- C?n?iH ga.ni'yddiad gwerthfa?r at yr anhwyl- ??'?* dera,n nohpd. Y mae miloedd la,wer !M t ?TTH?F wedi cael ]achad ac yn gwneyd en goren Ntt/?1 <??? i'w gymheUarereiIl sydd yn dyoddef. at Ni raid end oymeryd UN DOSE er pro& ei ddylanwad uniongyrchol yn rhyddhau Bcswch y phlegm, yn clirio y IIais, yn cynhesu Beswch, ae yu cryfhau y h'e6t, gan weithio pob Anwyd anwycl a ebrygni ymaith. Nn aid 1Mb Anwyd, ofni canlynindau anwyd a pheswoh ond Ac?hmH a gofa?lufodpotelaido DA VIES'S COUGH ?S!.UUi<: <t MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn Bronchitis t'eddygi'wdenin athoUanhwylderany gwddf a'r frest, os bvdd DAVIES'S OOU&H MIXTURE wrth law. 13id. a 2/9 y botel. Y mae y poteli 2/9, yn cynwys mwy na thair o'r rhai IIeiaf; gyda'r post 3c. yn ychwanegol. HUGH DAVIES, Chemist, MachynHeth. y Pills mwyaf dyogel at B W YMEDD -Oweithiant yn esmwyth, yn sicr, ac heb boen. Davies/s Tonic Antibillous Pills at DDIFFYG TFlEULIAD. 13!2d., a 2/9 gan bob Draggist. DAYIES'S PILLS at Ddlffyg Trenliad. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Oefn. DAVIES'S PILLS at Guriad v Galon. DAVIES'S PILLS at y Piles a.'r Gravel.: DAVIES'S PILLS at y D'ianodd. DAVIES'S PILLS at Wynt yn yr Ystumog. DAVIES'S PILLS at Been yn y 0?IIa. DAVIES S PILLS at ddiSy? awydd bwyd. DAVIES S PILLS sydd ddiogel hoUoI. CROEN IACH AGWAED PUR.-Dynayr hvn y mae V "Sarzine Blood Mix- ture" vn ej sicrhau, adim arall. Nid VW yn honi gwella pob peth. fel yr ond blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pim- I' pies, toriad allan, doluriau, penddvnod,&c., yn tarddu o waed drwg acammhur,mynwch bote- laid 0 "Sarzine Blood Mixture," gan V Drug- gist nesaf atoch, 15. 1c. a 2s. 6c. y botef, neu gyda 3c. at y etud!ad yn chwanego!, oddt wrth y Perchenog. HUGH DAVIES, Chemist, Machynrret JOHN PRRY JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS, Penrhyndeudraeth P'w!!heS< and Ba,rntOMih. Sales of every description taken on most reasonable terms. Penderfyniad da at y FIJlvyddyn liewydd. Mae arbed stream cystal a'u henill. Gallvwch arbed 5s. y Bunt trwy brynu PIANO neM OGAN gaa J. OL TE, BANGOR. A chef/weh FFad yw J. BOLLOTfN, yn gworthu dim Oild ivr Offerynau goreu. Cymerir Hee*! Offe'ryna.M yn jgyf- newwid. Ysgrifenwch am Catalogue. Llythyrau a Phellebron- BolCoten, Ba-ngosr. it V i I<IIEDEGYDD," ("1'he COURIER" ) (ESTABLISHED 1879.) A r-falf-Peizny Weekly for the Counties of Merioneth, Carnarvon and Denbigh. Récognised Meditm for all Count)? Ad. vcrtisenzeMs & Official Announcements of Public Boards.. The Oldest and Best Established Paper, Guaranteed the Largest Circulation in the District. ADVERTISEMENT CHARGES. SMALL PREPAID ADVT's in Sales & Wants Column. First Insertion, 1/ every ad- ditional Insertion, 6d. SINGLE COPIES. Single Copies posted weekly on the following terms:—13 issues, 1/1; 26 issues. 2/2 52 issues, 4/4. Post free to any address. E. LLOYD JONES Ironmonger and Implement Merchant, Bírrningham House, L.LRNRWST The Best and cheapest House in the District for all kinds of IMPLEMENTS, &c,, for all Seasons. Sole Agent for The Corbett-Wiiiiams' Oil Engine. Horse Gears, Chaff Cutters, Turnip Cutters, Oil Cake Mills. Cattle Cribs, Sheep Racks, Sheep and Pig Troughs. Corn Bins, etc, Corbett's Plymouth Prize Crindins Mills; Main's & Maxwell's Patent CMEttvaiCrs; Ransome's Prize P!oMgh, etc. AEso a Splendid Assortment of KStchen Rans'es and Grates of all description. Erta!?t@!!ed Slate and Wood Mantel Pieces in Stock. Guns and Aninunition of the very best makers. FIRST CLASS PLUMBERS and TINSMITHS ALWAYS KEPT I OM THE PREMISES. MEMO= JO & 'cz-t O N S TAILORS Y mae cm detholiad o fret11ynau at y tymhor presenoi yn weit nag erioed. SiwtiaM a Costumes at bob pris, yn y Styles a'r MiwiaM diweddaraf. Gwaeir i fyay freth- ynatt, gwahaniaeth He eM prymr. 2, G-romviell St., DI. ?? i bawb sydd ys bwrmdu prysa BICYCLES Hewyddioii at y Stl,1 ,4-,)W y ll, a'r flaff Cyn prynu eich BICYCLES, co6wcb am alw yn !??E?VA?F??D ?WT?? F?IMT fMH??H ??TiiB'(?Ss???i? 'ALEXANDER ?i?LR i??rUi? CHUPC11 STREET, ?' i weied y S?OC HELAETH sydd yno o CYC'LES NEWYDDION !oddiwrth Prif Fu'ms y Deyrnas, yn cynwys Raleigh; Premier, Swift, B.S.A., Olympic, Fleet. James, &c., &o. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guin,-as. Ni raid i neb da,Iu mwy na .615 15s., ersicrhauy Bicycle goreuposibl. Hefydmae Bicycles rhatach -n.a 4s., yn rhy rad i'w prynu, a,o yn beryglus i'w defnyddio y goreu yw y rhataf yn y diwedd." Ccfiwch am rcddieicha.rchobion (orders) yma,, ac fe arbedwch arian, a chewcb well gwerth a;m eich ayiaa yma. nao yn unman ar&U. Eefyd gellir cael MOTOR CYCLES Ariel, Premier, Bra,dbury, Excelsior, &o. Cedwir Stoc belaeth o bob math o "accessories. Hefya P4040s,, rrocards. Footban, Electric Laiqps, 40. CYeLES ON EimE.' CYCLS itEP/URED. Cycles on Hire purchase if desired. Conwch y Cyfeiriad— Alexander Cycle Depot, 41 a,42, Church Street, (Gyferbyn sh'r New London House).