Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

BLAEMAU FFESTINIOG. 1

News
Cite
Share

BLAEMAU FFESTINIOG. 1 FFAITH.—Nid oes unrhyw Optician yn y Deyrnss yn msdda ar Dystysgrifau nwch ar 01 pasio Arhohadau Eicwn Prof- y &s., na Mr. Hugh Jones, Medi teal Hall, BIacnau FesUllios- Y PLANT.—Y mae yn bieser o'r mwyaf geaym gael !!oagyfarch Mr Thomas Jones, trydydd [nab y diweddar David GnSith Joaes, Glasglow House. Rbiw, ar ei wsitb ya pas;o arhoHad terfynol fel Pfif Beirianydd Morwrcl. Nid yw oad 27 mlwydd oed, ac y mae yn g'cd mawr iddo ei fed wedi pMi3 yr arhoiiad aohawdd a phwysig hwn. DesHwn fod ei cbwa.er, Miss L. E Jones, yn bwnadu troi am Bcsioa, Amenca, ddydd Sidwrn nessf. Y mae ei bryd ar sefydlu yco. Dymnnwn yn dda i'r dds.u. a ilaweuha..liD b&b amser glywd newysdios da am dasyst He bynsg y byddaat. Gw,ŒLEDD.-Drwg g'¡Y!D m:d psrbau yn was! v m-e dan a'n sf-f Mn. J. Parry JocesaJ.UoydJoaes, Boedi'f ddau wen- an'r nsfoedd yn eu cystudd, sc Rdfenad buan ? oboco. MAR\v —Dydd Sadwrn. dygwyd ccrph Mrs, Ann JoMs, gv/eddw y diweddar Mr. Richard Jones. 16 Chu'-cb Street, a Yspytty Le'-pw: i'w. oidodi i o.rphwys yn mynwect L'sn Ffestinicg. Bu o dan lr.wfeddygheth gyda'i gwddf, end profodd bycy yn angeuol iddi ddydd Mawtib, DoJwydhi yn yr un bedd a.'i pbriod a'i phedwar pntyn. Erys mewn galar 1:1C amddi- iadfwyddbamp o b!Mt. ssf y Parch Samuel Griffith Jones. &tbraw mawa Cymracg yn Caerdydd.a ibedaircbwaer. Bead yrArghvyJd yn nawdd iddynt. Y GOI.WG.—Mae yn fantals 1 bawb sydd araynt angen Gwy-drau cywir i'r golwg ddeall mae ;r uRig Optician yn Sir Fcir. ionydd sydd w&dl pasio Ar'iioll.,xtiau mewn PROF! Y GOLWG ydyw Mr. Hugh Jones F.S.M.C.. BIsenau Fe-stliilog. Y rL&NT.—Y m?e yn bleser o'r mwyaf seavni g=.a! Ile--gyf--Arch Mr Thomss Joacs, t.-ydydd mib y diwedd{'r Mf Dsvid Gria'h Jonss, G'ssgow Hom". RhiA-, ar ei waith yn p3.s!o ei a.rhc,!iadterfYM)1 fs! Prif Beiri,.nyd,i MorwroL Nid yw and 27 mt'A'ydd oed, ac y mae'"n glcd mavriddo ei fodwedi p;sio yr' stholiad achawdd a phwys'g b'wn Dea.Iwn tod ei c'Lw.isr, M ss L. E. Joses. ya bwritdu troi am Boston. America, ddydd Sadwra nRssf. Y mae ei bryd s-r safydlu yao. Dymaawn yn dda i'r dJan. a Hawenhwm bob arnser glywed newyddioa da sm dsayat He byaag y byddani CWYNO,-J':3U y cyfaiH Trebotfab yn wac] y tMr wythnos diweddAf, end y mai yn av.r weditro1 ar we!}a. Boed iddo lwyr adfeuad, GwELLiANTAU —Fd y gwelir, y mae Mr W. Thomas Jones. Gemydd, yu gv.neyd gv,-e! iac'au eapg ar Si yet ei hchnachdy yn Nswboro' Baitdtags. gn ei fod yn gosod i fyny yr c!! o cewydd, a bydJ ya sodedig o hardd wedi ei cwMhe:r. SAETHU.—Y Sadwrn resaf, y mae ein CilgeD Jeol o'r Fyddin Diricgaetbo! yn myced i Trav;sfynydd i yma:fer mewa saethu. TO DYE OX NOT TO DYE ?—You can get a reUaU' Hair Dye, any colour, from Hugh Jones, Medcal Ha!l, Bl. Ftstinlog. CYNGHEKDDAU COR Y MOELWYN—Nos lao diwedd-tf. ) r cedd em Cor Msibion yn tycu y ty i iawr bob tro y c;¡n l.SDt yo MhwUheli, Ar un fu eu banes yn CCllwyn BaydyddGvener, tynas-irit bobi iawer ar su ho!stf yn nei\!ùuol yn Mhwiibeii. FeUy fu hanes Miss A. E. Owea-Dav.'es. ARCM. gyda'i hunawdau ar y berdooeg; Ffestin Jones, gyda cbacu peBi'lton, yo y ddau le. Yr oedd yr unawdwyr, J E WiHiams a W 0. Jotes, befo i unawdsu a'r deuawdau gyda J. Lloyd Prodger a Hugh J. Hugbss, yn derbyocymetadwyMibmawf. Cafwydunawd- au derbysio! hefyd g?-n Evan Lewis, 0, D. Owea, a W. 0. Edwards. Yr cead y gastores ieuarc aHuog, a gohe!th!o!. Miss Maggie Jones, o PwUbeH. wedi ei Hcgi gaa y Cor, &c ci bu iddi ymddangos o gVi. bi beb -dynu encore fyddaro!. Mae Miss Jones fod ymA yn fuaia mewa cyfairfod e!usano!, a diau y ca'ff yr arda! wladd wrth ei gvmmro Mae ymgais yn c3.el ei wceyd i sicrhau y Cor mewn amryw leoedd, ac yn mbHth n<oadd eraii! yn Cclwyn Bay a Rhyl gao yr un ymgy'nsrwr s'r tro diweddsf. Ciywais fod bwnad gan y C9!'I gael tith drwy ran cydcoro! o'r wled ymbea ychydig wythsos- au, a diau y bydd iddynt gtsi derbym&d tywysogaidd. Rhwydd b\r:t iddyst hwy a'u harweinydd bynaws Cadwa!adf Roberts.GoH. YR ARWEST.—0 Orn )ywyddinth Dewi E!ea, cyfsrfa pwyUgor yr Arwest nos Sadwrn. Ar gynyghd Arhnder ptsiwyd i gyaa! cyfarfod i ddathiu Gw}1 Ds\\i, Gelwir pwyllgor i v.nsydy trcfniadau, ac i ddewisswyddsglonys ystod yr wythnss cesaf. EMYN ER CcF.—Datganwyd Emyn yn Ngh;.pel Bowydd. cos Su!, er co,ft am y di- weddar Mr. David Joces (L'anrwst), Bryn- bowydd.

Advertising

I . FF£STlNIOG.

Advertising