Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I NODIADAU WYTlINOSOL

, OFFERYN DOW.--....-.I rOFFERYr1DUW.I

News
Cite
Share

OFFERYN DOW. r OFFERYr1 DUW. Traddododd Ymherawdwr yr- Almaen lawer o areithiau rhyfedd, ond y mae I yn amheus genym a ddywedodd erioed bethau rhyfeddach nag a ddywedodd ddydd lau, yr wythnos ddiweddaf, mewn lie a elwir Koenigsburg, yn Nwyr- ain Prwssia. Yn ei araeth ceir geiriau fel hyn Y ma y cymerodd fy nhaid, drwy hawl oedd yn eiddo iddo, goron frenhinol Prwssia ac a'i gosododd ar ei ben ei hur, gan dystiolaethu gyda phwyslais ei bod wedi ei rhoddi iddo gan Dduw o'i ras, ac nid gan y. senedd, na chan ddeddfwifa, na, chan y bobl chwaith. Felly edrychai arno ei hun fel offeryn etholedig gan y Nef, ac ym- roddodd i'r gwaith a roddasid iddo i'w wneyd Yr wyf finau yn edrych arnaf fy hun fel offeryn yr- Arglwydd, a cherddaf fy ffordd heb wneyd cyfrif o olygiadau ac opiniynau'r dydd gan ym- roddi i geisio daioni a dadblygiad hedd- ychlon Gwlad fy Nhadau." Dywedir ei fed wedi llefaru y geiriau hyn dan ddy- lanwad teimlad angerddol. Pan y'u cyhoeddwyd, brysiodd y wasg Almaen- aidd i wrthdystio yn eu herbyn—yn fwyaf neillduol, yn erbyn y geiriau yn y thai yr honodd y teyrn hawl ddwyfol iddo ei hun, ac y cyfeiriodd at y senedd gyda rhywbeth na ellir ei alw yn ddim ond diystyrwch. Cofir ddarfod iddo ychydig flynyddoedd yn ol draddodi araeth a barodd i'r Tywysog Von Buelow, y Canghellor Ymherodrol ar y pryd, gyflwyno iddo ei ymddiswyddiad. Tyn- odd ei ymddiswyddiad yn ol (fel y credid), ar yr amod fod yr Ymherawdwr i ymgadw rhag traddodi areithiau heb yn gyntaf hysbysu eu cynwys iddo ef a chael ei gydsyniad. Y cwestiwn a ofyn y wasg yn awr ydyw a wnaethpwyd cynwys yr araeth dan sylw yn bysbys i Dr Yon Bethooan Hollweg, y Cangbell- ydd Ymherodrol presenol. Os felly, ac os cymeradwyodd y geiriau yma, nid yw gymwys i'r swydd urddasol a phwysig a ddelir ganddo. Oni wyddai beth a fwriadai ei feistr ei ddywedyd, dylai ymddiswyddo er mwyn dangos ei anghymeradwyaeth. Dyma farn yr oil o'r newyddiaduron a gynrychiolant y Blaid Ryddfrydol a Phlaid Llafur yn yr Almaen. Cydnebydd pob dyn rbesymol na ellir gadael i'r araeth fyn'd heibio yn ddisylw. Nid yw'r Almaenwr yn fodd- Ion i adael i'r Ymherawdwr Gwilym nac i neb arall eu llywodraethu heb senedd na deddfwrfa, a hyn a hona'r Ymher- awdwr fod ganddo hawl i'w wneyd. Rhaid fydd iddo, dybygwn, egluro ei eiriau rhyfedd, a'r unig ffordd y gall eu hegluro'n foddhaol ydyw trwy eu hes- bonio ymaith."

ARWISGIAD TYWYSOG CYMRU. |

YR INDIA MEWN 0 Y F F R 0.

I METKIANT DIFFYMDOLLflETH.