Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I NODIADAU WYTlINOSOL

News
Cite
Share

I NODIADAU WYTlINOSOL GWEllA CYFRAITH I BLWYDD-OAL HENAI-NT. -I Rhan o waith y Senedd pan gyferfydd yn mis. Tachwedd fydd ysl-yriedi a phasio hefyd ni obeithiwn, fesur i ddi- wygio Cyfraith Blwydd-dal Henaint. Bwriedir rhoddi blwydd-dal i'r rhai dros 70 mlwydd oed sydd yn awr yn derbyn cymorth plwyfol. Mae'n hysbys y gelwir ar Fyrddau Gwarcheidiol i dros- glwyddo i'r Llywodraeth y swm a arbedir felly iddynt hwy, ac y mae lie i ofni y bydd iddynt oherwydd hyny wrthwynebu'r mesur yn benderfynol Nis gallwn gymeradwyo hyny, oblegid ni fyddant hwy na'r trethdalwyr a gyn- rychiolant ddicn yn eu colled, oherwydd y trefniant y bwriedir ei wneyd. Gwir nad enillant ddim, ond nid ysgafnhau baich treth y tlodion ydyw dyben y mesur, ond rhyddhau pool oedranus oddiwrth beth ag y teimlant ei fod yn sarhad arnynt. Felly, caiff Gwarcheid- waid y wlad gryn anhawsder i gyfiawn- hau eu gwrthwynebiad i'r mesur, ac ni faddeuir iddynt os ychwanegant at an- hawsderau y Llywodraeth ac os rhwystrant dlodion oedranus rbag cael y daioni yma. Heblaw hyn, mae Cang- hellor y Trysorlys wedi amlygu e barodrwydd i beidio cyfiif fel rhan o inowm rhai dros 70 mlwydd oed, daliad wythnosol a dderbyniant gan unrhyw Gymdeithas Gyfeillgar y perthynant iddi, os gwel na fydd y draul chwanegol a barai hyny yn ormod i'r Trysorlys ei chyfarfod. Myn wybod beth fydd y draul hono, ac y mae Pwyllgor Gweithiol Urdd Henafol y Coedwigwyr yn ceisio ei gynorthwyo. Gyda'r amcan hwnw y maent wedi anfon cylch-lythyr allan i gynifer a pnedair mil o Gyfrinfaoedd yn galw arnynt i'w cyflenwi a'r wybodaeth a ddeisyfir. Un diftyg mawr, yn ddiau, yn y gyfraith fel y mae ydyw ei bod yn gosod hen b,bl sydd wedi rhag-ddarbod i ryw fesar ar gyfer dyddiau henaint trwy ymuno a Chymdeifchasau Cyfeillgar a? yr un tir yn hollcl a rhai di-ddarbod, ac nid yw hyny yn iawn. Cytuna pawb y dylid rhoddi pob cymhelliad i bobl rag ddarbod, a'r unig ffordd i wneyd hyny ydyw eu gosod ar well tir na'r esgeulus. Gobeithiwn yn fawr y gwel y Canghellor nad yw gwneyd hyn tu hwnt i'w allu.

, OFFERYN DOW.--....-.I rOFFERYr1DUW.I

ARWISGIAD TYWYSOG CYMRU. |

YR INDIA MEWN 0 Y F F R 0.

I METKIANT DIFFYMDOLLflETH.