Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

yn SJ10P tSAf, mAENTWROG, GELLIR CAEL A GANLYN AC YCHWANEG, I.-AT ABED CNESFIO. Gwelleifiau 3s. yr un Pitch o'r math goreu (allan o gasgen) Tar Stockholm, Marc Du, Marc Coch (tywyll a goleu) Friar's Balsam, Naw Oil, digmo at doriadau, ynghyd ag olew dihafal y Mri Morris Evans a'i Gwmni Dip at olchi Defaid, eiddo Me Dougall's Powdwr Melyn Cooper's I'rFfermwyr sydd yn clymuno gwneyd darpariaeth eu hunain, gellir cael y Powdwr Sulphur yn rhydd, wrth y pwys neu y can' pwys BL-Y CY^P^U^F Stock o Gribiniau (a phenau), Pick Ffyrcb, Rhaffau Ceir a Throliau 1 Grit a Bloneg, Cerrig Hogi ysgwar a chrwn, Files fflat a, thriongl, Oil Machines ac Oil Cans III.—Y GWENYN, &0. Cedwir mewn stoc Gychod coed a gwellt, Standard a Narrow Frames, lIb. Sections, Foundations, Metal Ends, Meginau, Veils, Poteli i ddal Mel, &c. IV.-I'T BYS -rtaTWYP.. Amrywiol fathau o Blyf, Lines, Guts, Bachau. &c. Anfoner yr arcbebionjiaill ai i Shop Isa.f, Maentwrog, Tanybwlch, neu i Shop-yr-Eryr (wrth yr Hall), Blaenau Ffestiniog. j TfflOKSAS ROBERTS* Mehcfin 23, 1910. "DON'T FORGET fflflYPOLE TEA TO-DAY!" :M,? O. -r% 'a -W- 179 THE VERY BEST COSTS ONLY 1/4 WHY PAY MORE ? M y. LE VAl !J COMFANV, LTD. 12, Church Street, Blaenau Ffestiniog. The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and Margarine In the Kingdom. Over 640 Branches now open. Gwelliantau! I ID !I r- n r a II r- DALIER SYLW y byddwn yn CARlO EIN MASNAOH YN MLAEN FEL AR- FEROL yn ystod yr amser y gwneir gwelliantau ar y Shop. Bydd rhywun yn y fan a'r He bob amser i dderbyn archebion.  Wm. Thomas Jones ii »» ■q m n a r"^ 2 Newborough Buildings, HI. Ffestiniog. Vn holiol V pefh sydd arnoch ei cingen 1 Gallai y dywedwch Nid oes arcaf acgen am Tonic." Y mae pob cyfan- soddiad dynol yn teimlo effeiihizu dirwasgol ein dull annaturiol o fyw. Oes o fyn'd, o frys a ffwdan, yw yr oes hon, a rhaid fod ei dylanwad niweidiol ar y corff yn anocbeladwy, Yr ydym yn dra agored i oerfel, ac i ddiffyg ar y i y cylla a'r afu, mae'r nawsioa aaahur yn cymysgu a'r gwaed, mae'r nerfau yn gwanychu, yr ydym yn agored i lu 0 anhwylderau cyffredin, ac yn cael ein bygwth gan aifecbydon gwaith. Yr ydym yn iach a chryf un dydd, ar diwrnod wedyn alian o hwyl, ac efallai yn beryglua wael. Mae eisiau Rhywbeth, a'i eisiau ar bawb. GWILYM EVANS' QUININE BITTERS yw y feddyginiaeth gryfhaol, I ¡' ac ad.fywioi, sydd yn gwrthweitfcio aficchyd, ac yn cadw organau y corif II mewn liawn yni, a'r holl system mewn cyflwr perffaith. Wedi eu gwneyd o  nifar o'r cynyrchion mwyJ iachusol a bywydol gwybyddus i faddygon, |J Mae Uwydd acghydmarol QUININE BITTERS GWILYM EVANS yn hawdd j i'w brc6 pan eu cymerir ar 01 ymosodiad o'r Anwydwst, neu pan yn wan a d!g!on, heb archwaeth, yn isel ysbryd, digwsg, Uuddedig, a bUn ar ei '? emices. j Ond i chwi roi prawf ar un botel, cewch ryddhad bu?n oddiwrth eich I iselder a'ch gwendid, ac ?deaiUwch eich archwaeth. i Nid oes dim a,-all yn debyg iddo. Cedwch ef yn eich cartref, a pham nad ei gymeryd fel gcchelydd. Gwneir ef yn hollol 0 Lysiau, ac efe yw'r medd- 1 'I ygiyn goren yn y byd i godi'r gwan i fyny. Gwna fywyd yn werth i fyw. I, Rboddwch brawf ar botelaid. ] GVYBRTUIR YN MHOBMAN, mewn poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. I GOCHILWCH DWYLLWYR. Gofelwcb bod enw "Gwilym Evans^" ar y label, y -stamp, a'r hotel, Un-g.Bercherogicn:- II QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, S.W. ill-   — ili Gwilym Starts Quinine Bifferf !r  w 1 ymrvarlas uinin Biffers

I NODIADAU WYTlINOSOL

, OFFERYN DOW.--....-.I rOFFERYr1DUW.I

ARWISGIAD TYWYSOG CYMRU. |

YR INDIA MEWN 0 Y F F R 0.

I METKIANT DIFFYMDOLLflETH.