Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

FFESTINIOG.

BLAENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

BLAENAU FFESTINIOG. SPECTOLS.—Os bydd rhywbeth allan o le ar eich Spectols, gellir ei gwneyd yn "odtihaol gan Mr, Hugh Jones, Medical Ban, Blaenau Ffestiniog, yr rmig Optician yn Sir Feirionydd, sydd wedi pasio ArhoI- ladau yn y cyfeiriad hyn. Y GYMDEITHAS GORAvvL-Bydd Cym- deitbas Gorawl BlaenEU Ffestiniog yn dechreu ar waith y tymhor nesaf, nos Wener, Medi'r gfed. Taer ddymuua'r pwyllgor ar i'r holl aelodau roddi eu presenoldeb yn y Neuadd Gynull am 7-30 yn brydlon y noson a enwyd. Y mae y pwyl'gor yn barod idderbyn ceisiadau am aelodaeth at bob llais, a bydd yn dda gan- ddo weled neu glywed oddiwrth rai yn dymuno ymaelodi yr un noswaith. Hyderwn y caiff y Gymdeithas dymor llwyddianus, gan ei bod yn gweithio eleni o dan nawdd Bwrdd Addysg ac yn derbyn grant o'r Llywodraeth. YN GWELLA.—Mae yn dda genym ddeall fod y cyfaill Trebcrfab yn gwella wedi tair wythncs o afiechyd poenus. Dymunwa iddo R-afe:iad buan a lhvyr wellhad. Y mse yn diolch i bawb am eu caredigrwydd yn ymwel- ed ag ef yn ei waeledd. FOOTBALL.-Next Saturday, September 3rd. the following team has been selected to tra.vel to Llacrwst to play a benifit match :—Goal, Bob Smith Backs, Tom Hughes, Morris E Morris; Halves, J. Jones Roberts, W. Bangor loces, W. H. Williams; Forwards, Bob Roberts, Johnny Hughes, Jim Lloyd, Moss Roberts, W. R. Owen (Captain); Linesman, John Jones; Reserves, Hugh Jones, Owen C. Owen, Caradcc Davits. ARWERTHIANT,—Dydd Sadwrn, cynyghi Mr. John Davies, Arwertbwr, dafarn y King's Head, Glanypwll, ar werth yn y L & N. W. Hotel. Cafwyd cynygion bywiog, a chodwyd mewn byr amser o /200 y cynyg cyntaf, i xc525, am yr hyn y tarawyd ef i ia*.vr. Mr. Jones Morris weithredai fel cyfreithiwr dros y gwesthwyr. Nid oes gwell Cod Liver Oil i'w gael yn un- man na'r hwn a werthir am bris hynod o ise] gan HUGH JONES, Chemist, Medical Hall. BENDITKIO'R PLANT.—Wele orchest o Englynion o w-ciiih yr awengar Pedr Hir i wyrcsau Mr a Mis J. N. Edwards, Berlin House, a gyfansoddwyd ar enadfgaetb eu hail Wyrts Gwendolen, merch Mr a Mrs Ifor Joaes Dilys yw merch fsch y Parch a Mrs E, Cefni Jones. Ar wabsn i'w cysylltiad lleol, mae yr englynion yn ddydlorol fel gorchest yn y cynghanedciion:- Un nobl yw, un wyneb lawen,—un anwyl, Un iawn d/w'r hogen IS u yo u i oes 6 dan y nen Y ganed ail Gwendolen. Myfanwy, y fam fwynwen,—herwydd hon Chwardd o hyd yn t'awen; Nain a thaid yr eceth wen Yn dylu ar Gwendolen. BIfgur serch, gwvnfyd ei pherchan-yw hi A hardd a gloew seren F wy a fu mor gu ei gwea A deled a Gwendolen. Y foceddig naiii fwyn addien-sy fel Hapus fam yn liawen Ydyw'n wir, i gyd yn wen :— I'w dwylaw daeth Gwendolen, rin ei thaid mae'r eneth wen—yn llawn Dillynion ac awen, A'i dawn byth i'w thad yn ben,— Gwin a cli yw Gwendolen. Di-ail yw yr aelwyd lawen.—si hun Yn frenbines gymen Yno bvth pwy fydd yn ben Anwylach na Gwendolen. Am iach liw yr em wych lawen,-am liw Ac am lun mcr addien Pa gerdd wiw, pi Iwyswiw len Yn deilwng o Gwendolen. Li-ail o hardd yw dwy law wen,—a dau Lygad ail dwy Dwy wyres bach hardd dros ben Yw Dilys a Gwendolen. Dwy enfys der, dwy seren,—dwy Wener Yn donio ffurfafen, Dwy o liw o ri, dwy loer wen Yw Dilys a Gwendolen. Dwy ddideigoenig ddigynnen,—dwy Ion Yn delynau Hawen, A dwy wiw nef-gennad wen Yw Dilys a Gwendolen. Ym Merlin draw mae ty llawen,—gwanwyn Yw'r gwenau disgywan; Pur y rhawg y pery'r wen Yn Dilys a Gwendolen. Caed o Ferlin ddwy geninen-jylant I afiaitb no awen; A mawryga Walia wen Gin Dilys a Gwendolen. PEDR HIR.

I PENRHYNDEUDRAETH.

-I YNADLYS PENRElYiYDEUDRAETH.…

TRAWSFYNYDD. I

I TREFRIW.

MARWOLAETH DAU FONEDDWRI .AR…

Family Notices

I Y LLAN, Y CYNGHORWYR, A'RI…

BETTWSYGOED.I

I LLANRWST.

TREFN OEDFAON Y SUL

I Meistr Tloiy Dolgellau.