Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

FFESTINIOG.

BLAENAU FFESTINIOG.

I PENRHYNDEUDRAETH.

-I YNADLYS PENRElYiYDEUDRAETH.…

TRAWSFYNYDD. I

I TREFRIW.

MARWOLAETH DAU FONEDDWRI .AR…

Family Notices

I Y LLAN, Y CYNGHORWYR, A'RI…

BETTWSYGOED.I

I LLANRWST.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I LLANRWST. I TREFN Y MODDION SABBOTHOL. Yr Eglxvys Sefydledig. ST. CRWST.—10-30A 6, Gwasanaeth Cymreig. ST. PAARY.-Il. a 6, Gwasanaeth Seisnig. Y Methodistiaid. SEION.-Parcl.. W. Thomas. HEOL SCOTLAND.-Parcti. R. Rowlands. Annibynwyr, TABERNACL.-IO, Cyfarfod Gweddio; 6, Parch. Ll. Jerman. EBENEZER.- Wesleyaid. HOREB,-10, Cyfarfod Gweddio; 6, Mr. T. B. Roberts. ST. JAMES (English).—Mr. J. T. Jones, Colwyn Bay. Bedyddwyr, PENUF-L,-Parch. Abel J. Parry, D.D Rhyl. EGLWYS BABAIDD.-II, Cymun Sanctaidd. 6 30, Gwasanaeth Cymreig, y Tad Treb- aol, O. M 1. GWIBDAITH —Ddydd Iau, aeth Mr. W. Lloyd Roberts, P vondaJe, a'i ddosbarth Ysgol Sul am wibdaith i Bedogelert mi wi ce.bydiu, Mwynhawyd diwsnod dymunol dres ben, ac yr oedd croesawiad Miss Jones Pk ince of Wales Hotel yn fawr iawn i'r cwani. Cafwyd bias neillduol ar ei harlwy danteithi, I wedi clod dros y mynydd i'w Gwesty. Gaa fod yr bio mor ddrycinog bu Miss Jones mor garadig a rhoddi ystafell at wasanaeth y dynion ieuaiagc y rhai 3 gyralasarat gyfarfod dyddorol ynddi. Cafwyd unawdau gan Mr.* Dennis Rogers Jones, Mr. Jones, Cartrefle, a Mr. P-er j imin Jones y Csrbydwr, Mwynhaodd y Saeson y canu yn hynod, a deisyfasant am glywed thigor 0 bono. DYNES FEDDW.—Bcreu Mawrth, o flaen Md William Hughes ac Edward Mills, yr Heddgeidwad Oven a gyhuddodd Annie Raffarty, Treffyr.on, o fod yn feddw ac afreolus nos Lun yn Wailing Street. Dywedodd y swyddcg fod ei hiaiib yn hynod o aflan, ac iddo crfod ei chloi i fyny am y noson,-Dirvy o 2/6 a'r costau neu saith niwrnod 0 garchar. Talcdd y gwr 5/- drosti ac addawodd dalu y gweddill yn mhen wythnos, Ar y deall hwnw gollyngwyd hi. AR EU GWYLIAU.—Y mae Mr a Mrs Lloyd Roberts, A voudaJe, yn aros am ychydig ddyddiau yn y Greffyn Temperance Hotel, Biaenau Ffestiniog, ar en ffordd i'r Deheudir. Anerchodd Mr Roberts blant Ysgol Sul y Garegddu brydnawn Sabboth, a rhoddwyd croesswiad cynes iddo ef a'i briod yn yr eglwys hono lie y bu mor weithgar ac ymroddol pan yn bvw yn y Blaenau. Cafwyd gsir cyces iawn gan y Parch Peter Price yn ngwasanaeth nos Sul yn y Tabernacl. Y mae y Parch Henry Hughes, gweinidog Wesleyaid, wedi myned yn uwchtif ar gyfrif ei oedran a gwna ei gartref 0 hyn allan yn y dref. Genedigol oddiyma yw Mr Hughes. Cafodd grocsiw'ad cynes gan y frawdoliaeth yn Horeb. Eni'lodd Mr Owen Williams, Gemydd, d(! y wobr yn Arddangosfa Cerrigydrudion yn adran y cwn. Hefyd enillodd Mr J. Roberts, Cae Melwr webrau gyda cheffylau.

TREFN OEDFAON Y SUL

I Meistr Tloiy Dolgellau.