Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers boked thfcugh from BIaenau Festmiog to all parts <?t AMERIOA. CANADA, &c. for farther !nform&tbti apply to- Mt. WILLIAM JONES, Penygrocs, Bla!naiJ Faatmlog. jt M??c-*O?E?**S@S?O-0?ies*"???E*a ? &" & § irVË&;õt HUGE JONES AND SON, 1 Bt.ilgor .House, n !9. EARLE STREET, 1 ¡ T. PAUL'S SQUARE. 1 ? ? WERTHIR ?Mynaa (Single & Ret. i. ?t sfN) ya tah-A da&ba.rt.h gyda'f i gwahacol LlasUaa o A?edosg&a ? Uas! g ) D&iMtbau, C&'nada, South Amedca, 8. t ?.Mo?, Awstt-&li&, P?t?gonia, &o i bob ? {Jfortb fj¡'r b?d am y priai&n is?!l& ? ?we??c hefyd Isl&?f! Ti?ksts gyda's ?S ? gwahaco! ReUSyrdd j. bc-b p&rt.h ?Hi y ? W teleraa rh&t&f Rheddwa Reduced R?e ? RaHwav Order i bob nno'a P&sssag?s (3rd Class) o'r Blaena.u ycf-a. Byddwn ya Å. pn oyfarfcd ar eu g?si&a ya y Station ? yma goi&iwa am cu Lug?&gc, a deawc ? i Byda hwy &? hvrdd ?? Agatlcsg yn mh? <' en y byddant w??< pasde!-fy:m hwylie ? ? Fw Bsrthio yn y mcdd mwy&f bodcib&cl t & ehysurua ya $p admn goreu o'r Uoag, t' &x y diwrncd hwyUG. yegrifenwoh air a ohewch gyda thread ?? 1 y pjat restr o r gw&hancl Hwyliadan, ya A g a&hyd&'r F&Fee. ? S Peh hwy?sdcd. Yster?a rhad at ? ? g.dw Lngg&ge. A Mae'f cyfeimd cchod yn !Ia ayeurus, A ? rhoeyraol, a chanol!g 1inwelwyr & f dref. @ ? ? TO ATS. MICE. MOLES, COCKROACHES t ? and BEETLES, gceedHy ?ai H?nsse's "Reliable" Rat Poison. Cats acddsgsw!U not touch it. Vermin dry up and leave oo smeH. Prices 6d., Is., 2s, 3d,, and 3s. 8d., Postage 2d.—G. W. HARR.ISON. Chennst, Readin. Sold by Cher.1sts. Agent for Biaenau Fesiiaiog :—j. L!ayd Joues, Chemist. Llaarwst: —A, PMry, Chemist, Statics Read. Portma.doc:—IvQ!' j. loaas, Chemist. Bettws- ycoed :—R. Parry. vMPORTANT TO MOTHERS Every < Mothsr who values the HU9.1th and Clea.n' Une39 of her Child "RELIABLE NURSERY POMADE. One application k'Hs all &nd strengthens ths Hair. la TmSt li:i a.nd Sd. Postage Id.—Gea. W. Earrisoa, 0hemfr4t, Reading. °SoI<3 by Chemists Agent for Llan- rwat, A. Pa.-ry, Station Road. Agam for BIaenau FesHciog, J. Lloyd Jones, fhe Pharmacy. Agent for Battwsycoad, 3.. Parry. Agent for porl,alaliae. I vor J. Joass, GWALLT GWYN a adferi!- yn barhao! a chyfym t w :iw cy!\i.fig trwy ddefnyddio RARRISON'-S HAIR COLOUR RESTORER. .Kid cySur ilifo ydyw. ond gweitbrada trwy foddion na.turioi fel atferydd. Ni chynwysa ddim niweidiol, ac y mae yn !!csol i dyfiant a harddwch y gw&IIt. Mev/n poteii. 1/6 yr un (3c rhagor trwy' post).-G. W. HARRisoN. Half Specianst, Readmg. Sold by Chemists. '—Goruchwy!!W!' i Pettwsycced, R. PARRY, Chemist; i UsMwst a Trefriw. A. PARRY. Chemist. TTARRISON'S HAIR GROWTH.—A L 3- c?rtaia Hair p'oducar. Bea.ut!6.ss and promctes the growth of the Hiir, and is a pre- ventiva cf thtimess a.nd ""lJiag cut la boxes, price Is. each. It kfOeps the b3.i:' free from Scurf and Dandruf?, a-nd promotes a healthy condition of the sC1.1p Numerons testimonials received.—Said by all Chemists, or p3st free from the Manufacturer. Geo. W. Harrison, Chemist. Readies'. Agent for Haurwst Idwal Parry. Chemist, 22, Statisn Road. IF YOU SUFFER fyom TIC, NEfJJlALGIA, TOO THA CHE., I You day have INS FANT RELIEF bytskingadoseof TIC and NEURALGlll MIXTURE. It is a powerful Nerve Tonic, and acts like Magic on Nerve Pains. A DOSE RELIEVES! A BOTTLE CURES! IN BOTTLES, F/- EAOH. Prepared by Geor-qe R. Jones, DtSPENStNG CHEMIST & DRUGGtST, APOTHECARIES' HALL, The Square, Uanrwst. DANEDDIDANEDDJ Bydd — rlR WILLIAMS yn ta!u ymwelladan fat y can!yn: BLAENAU FFESTINICO, DYDD LLUN, a DVDDEROHj¡R, yn GARMON HOUSE. PENRHYNEUDRAETH e! woiei bob DYL IAU ya NHV MRS,. P.OBERTS,gytert ar GREFFIN HOTEL o 1 or g!och pfydBSwn hyd 4a30 IpORTMADOO Bob Dvdd GWENER o 11 hyd So'x glocb yn shy MR. HUGHES. STA'fXONEB. 6?, High Street.¡ TRA V/SFyrilYDO. SADWRN laf a'r 5ydd yn Mhcb mh yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper CliEt47n HouM, o 5 hyd 6 o'r g!och. He!y? yp LLAN FFeSTINIOQ b>3b 2 a 4 ddydd SADWRN, yn mnsb mtfi yn nhy Mr. B. E. JONES, Brys Hosss I o 3 hyd 6 c'r g!och. LLANRWST Bob dydd MAWRTH a. DIWRNOD FAIR o 1-50 hyd 5, yn nhy MR. JONES CoMET STORES, STATION ROAD, Llanrwst, (y drws nesaf i Mr. Parry, Chemist). Gosod me,n Arr, Platinum, Ehonitl Rec Vulcanitl. am brisiau hynod a resymcl. F§? DDA] "fynLr aea Uenwir dsassdd na!ar!o!, .osodk ?b.ai yn y d _t!UM dlwedd. \t'al, a mwyaf celfyddydo!. rVIRa WILLIAMS, earmon Hs., Giatlypwll, BLAENAlI FFEBTINIOQ' LLEWJI P. GRIFFITHS, PHONOGRAPHIC ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPHY OF THE H!QHES'T CLASS AT THE LOWEST PRIOES. ENLARGEMENT o unr;iyw DDARLUN am 2/8 < fyny CABSMET o 3 am 2/6. F;)STOAP-.DS 3/- a 3/S y dwsin. Highly Fmished. ANERCHIADAU Clilunx:inate.d Addm-csses] o ws&!ih fy Haw i gyd, wedi ou gwelti-tic yn y modd goreu am y Prisiau iselaf. Cofiwch y Cyfsiriad :—- The "STUDIO," 59, Hma STREET, B!. Ffestiniog. P W Y S I -G i Hoi! Chwareiwyr Ffesimiog, &c. Paa yn !:3.!a yrr-weliac a PHWH-HEL! yn ystod yr H&f co&sr mat y lie mwyaf cySeus a chySbrddus i arcs ydyw y MOELWYN TEMPERANCE, PENLAN STREET. Gyfer&yn a'r Neuadd Drefol. W. T. ROBERTS, PorchenoX. MRS. C. THOMAS, Board 8:. Apartments. DINNERS and TEAS on the shortest notice. Accomodatioa for Cydists & Tourists. GRANVDLLE TEMPERANCE. CRIOCIETH, N. Wates. ?? L'A. Dr-M'I'j:;¡E.i'i¡IS" ? @ ? S ? S 8" ? send Id. StatMp {of ?  A 1 8 FreeSamplc of 01 ? S ??JL<?N'€?B??.E??'S ? ?L?iB??.?????? &I,i b" all C.'Ieeni.ftI Ill! r'" b()z, o' f!'Om ?Leslie Mart?n.Rd.34 Sa!s?M-Snpj.ond63 ? PESWCH! I HUGH DAV!ES'S COUGH MIXTURE at Beswcb, Aawyd, Asthma a BroRcMtis. Ni raid i DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth, y mae wadi bod 0 fiaen y cvhoedd er's blynyddan, ac y mae yperchenog, drwy drani a Uafar di- ildio, wedi ei bertTeithio yn y fath fodd, fel y mae yn cael ei gydcabod fo.1 da.r- ganfyddiad gwer-thfawr at yr deran nchod. Y mae miloedd lawer wedi cael i&chnd ac yn gwneyd en goren i'w gymhell ar ereill sy<id yn dyoddef. Ni raid ond cymeryd UN DOSE er profi ei ddyLnwad llniongyrchol yn rhyddhan y phlegm, yn clirio y Ilais, yn cynhe8n ac yn cryfhan yfret, gbn weithio pob anwyd a ebrygni ymaith. Ni!a.idiLeb ofni CMlyma.dau. a,owyd a pKesweh ond pofuln f?d pot<;la.id o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn i.ddy i'w denin at holl anhwylderau y gwddf a.'r frest, os bvdd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth !a.w. 13id.a2/9ybote!. Y mae y poteli 2/9, yn cynwys mwy ca thair o'r rhai Heiaf; gyda'r post 3c. yn ychwanegal, HUGH DAVIES, Chemist, Machya!!eih< Y Pills mwyaf dyoget at P. WYMEDD -Owelthlant yn esmwyth, yn sicr, ac heb &oen. Dat,lesfs Tonic" Antibillous Pills at 7R£U!IAD. 13-1.d- a 2/9 gan bob Druggist. DAVIES'S PILIjS a.t DJ:S'yg Tt-eEliqd. DAVIES'S PILLS at Been yu y Oefn. DAV?ES'S PILLS at Gmria<! v Galon. DAVIES'S PILLS at y Pi!ea a'r Qra.vel* DAVIES'S PILLS at y Ddacodd. DAVIES'S PILLS at Wyut yn yr Ystamog. DAVIBS'S PILLS at Been yu y (MIa. DAVIESS PILLS at tidKTyg awydd bwyd. DA VIES S PILLS sydd ddiogpt hoUoI. CROEN tACH A QWAED PUR.—Dynayr hyn y mae y"SarzineB)ood Mix- ture" yn ei sicrhau, adim arall. Nid yw yn honi gwetfapobpeth,fe)yr Yankee Patent Medicin''s; ond os b!inir chwi gan %grcer)a<1ach,ysfa,pim- )ptes, to/'iad alian, scurvy, I" dOIU f'iau, penddynod,&c., yn tarddu 0 waed di-wg ac ammhur,mynwch bote- laid o "Sardine G.iood j'Mixture,"gany Drug- It gis! nsaf toch-, 15. 1c. Ba?s.t}C.y&ote!,neugydajc.alyctua!aa? H yn chwanego!, odd! wrthy Perchencg. g ? HUGH DAViES, Chemist, Machyhiteth. ? '??!B?Bm)ea!EeatM??sss? '??HjaaEE!?ES2SE?s?? JOHN PARRY JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS. Penrhyndeudraeth, Pwitheii and Barmouth. Ss!es of every descriptloB taken on most reasonable terms. Penderfyniad ria at y Flwyddyn Newydd. Maearbed arian cystaS a'u henill. Gallwch arbed 55. y Bunt trwy brynu neH gan O 1 19 A c,.Iiof;v.#,ch nad yw J. yn gwerthu d'm? ond yr Offerynau goreu. Cymerir Hen Offerynau yn Eyf- nowid. Ysgdfeawch am Gatalcgue. Llythyrau a Pheliebroa— Bo!!c'ien, Bangor. Stoc Newydd obobm&tbo NWYDDAU AT YR HAF newydd ddyfod i mewn. Amrywiaeth Mawr HETIAU WED! AC HES EU TRIMIO. Mrs. Daniel Jones FRONDEC, BETTWSYCOED, E. LLOYD JONESj Ironmonger and Implement Merchant, Birmingham House, LLRMRWST 'j The Best and cheapest House in the District for all kinds of IMPLEMENTS, &c,, for all Seasons. Sole Agent for The Corbe' So!e Agent for The Corbeit.WiHiams' Oil Engine. Horse Gears, Chaff Cutters, Turnip Cutters, Oil Cake Mills. Cattle Cribs, Sheep Racks, Sheep and Pig Troughs. Corn Bins, etc. Ccfbett's Plymouth Prize Gritiding Milis; & Maxwell's Patent SMtttva.t0.rs; R!a.nso!T!e's Prise P!oMgh, etc. Also a Splendid Assortment of Kitchen Ranges and Grates of all descrcpticn. Enamelled Slate/and Wood Mantel Pieces inl Stock. Guns and AnnrtMn!i!on cf the veyy best maJ<ers. F!R§T CLASS PLUMBERS and TINSMITHS ALWAYS KEPT ON THE PREMISES. Ji;¡CM¡r-g" J H J 0 S, TAILORS AND CLOTHIERS. Y mae cm detholiad o at y ,tyt1111or presenol yn Siwtian a Cost-times at bob pris, yB y Styles a'r MiwiaM diweddaraL GwReir i fyny frethn ynau, dim gwahatliaetll lie eu prymr. 2, I. ,a. r"mF 10 I CYCLES I ?E???????SS?????????????????? '??.?????!Tf ? ? ? ?? ,PWYS!G i bawb sydd yo bwrmdM pry!iu BICYCLES newyddios at y Snigwy! a'r Haf. Cya prynu eich BICYCLES, cofiwoh am alw yn ALEXANDER CYCLE DEPOT, CIIURCH STQEET, i weled y STOC HELAETH sydd yno o CYCLES EWYDDION oddiwrth Prif Firms y Deyraas, yn cynwys Raleigh, Premier, Swift, B.S.A., Olympic, Fleet. James, &c., &c. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guineas. Ni rani i neb dalu mwy n9, -P, 15 15s., ersicrhau y Bicycle goreuposibl. Hefyd ritaa Bicycles rhatach na -2 4 4s., yn rhy rad i'w prynu; ac yn beryglus i'w defnyddio y goreu yw y rha.ta.f yn y diwedd." Conwch am roddielcha.rchebioa (orders) yasa, ac fe arbedwoh ariatn, a chewch well gwerth am eich arian ym& nac yn unman arall. Hefyd gellir cael MOTOR CYCLES Ariel, Premier, Bradbury, Excelsior, &c. Cedwir Stoe bela,eth o bob math o "accessories." Hefyd Pltoqos, Pdecords, Footban, C- IPDtric Lanips., &a. GYCLES Oll HIRE- CYCLES IiEPJiIRED. Cycles on Hire purchase if desired. Cofiwoh y Cyfeirloa- Alexander CycSe Depot, 41 a 42, Chus-ch Street, (Gyferbyn at'r New London House).