Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Y LLAN, Y CYNGHORWYR A'R AGORIADAU.

News
Cite
Share

Y LLAN, Y CYNGHORWYR A'R AGORIADAU. Mr Golygydd,—" Ken Drethdalr" sydd yn gyfrifol am attempt i ymbeiaethn. a'r plant aonfadd EC anniben me-sa exams sydd yn cyfrif am y drafferth fwyaf yn wastad i'r School Master, ac un o'r rhai hyny ydyw Hen Drethdalwr." Yn etc byw er pcb ym- drech am wythcosau bellach, nis galiwn gael I attebion i ychydig ofyniadsu naturiol, felly rhaid ei adael yn yr "hfant" am eleniettî, Un marc yn weB albn ydyw y tro hwn, oblegid gwnaeth osgo ofnadwy i atteb yn gadarnhaol si fod bob amser vr-, mhlaid y gwir." O'm than J fy hun..aid oedd genyf end eisieu attebiad bollol syml, dim ajwy nag i e, e r, C.9 e, r. a g eI oblegid beth bynag svdd drcs ben hyn, o'r drwg y mpe, medd y Llyfr mawr," Balch oeddym ei fod yn credu fed Cvmni yn ei etbyn, ac yn ofni oblegid hyny goHi cwsineriaid. Yn bosib!, peth cas fvddai gweted cwmni arall yn cycbwyn business, oblegid mae rhai yn fwy medras gyda'u business nag eraill, a llwyddiact yn diiyn mewn canlyniad, sc rnewrt rhai engreifftiau gwslir y business yn loewach na'i swyddogion, bryd arall gwelir swvddogion vti loewach na'r business, a gobeithiwn y pa llwyddiant ein Company ych wanegiad mawr at ei rif, ac y bydd y dividend eleni yn thirty per cent. Pity 17,1Jrwoedd i 'Hen Drethdalwr' gymeryd engraifft o "hugya ffaiin afrcsgo." Mae genym fel Company ofn y bydd boll fechgyn y ffermydd am brofi iddo faint mor afrosgo ydynt, Buasem yn caru gofyn ychydig ofyniadau ) r wythnos hon eto i Hen Drethdalwr ";—1, A vdy" yn hawddach sc yn fwy nsturiol iddo vsgrrifenu rhywbeth rhywbeth ar draws ac ar hyd n'ts ''teb ychydig ofvniadau syml ? 2, Pa on ai gallu ai diffvg gs!lu i atteb gofyaiaaa'j sydd yn penderfynu safla toawtt arholiad ? 3, Pa un ai y dyn fedr roddi cyfrif am ei vveiihrp-i oedd ai ynte y dyn na fedr ydyw yr I-Ierci? 4, Er mwyn cyfle i." Hen DreHH.b.Iwr" brofi ei t, paham y daeth of i fusnesa yn Ile y Cyngborwyr--R ydyw yn daladv/y ? 5, Beth batodd i "Hen Drethdalwr" atteb y gofynkd cyntaf gyda'r path bwyslais ofnadwy ei fod yn mhlaid y gwir bob amser ? C), Paham y canmolir gan fy nghydweithwyr, Gwestiynau "Trethdalwr" a Trethdalvvr Newydd." 7, Paham ar bt^ysgrym atbegwch y gofyniadau v penderfynodd fy nghydweithwyr fod Hen Drethdalwr," a'i draed i fyny yn cicio yr awyr ? 8, A ydyw fod dyn a'i draed i fyny yn cicio yr awyr ddim yn penderfynu pwy yw trechaf yn y ddadl ? 9, A ydyw Hen Drethdalwf" wedi colti ei dymher yn ei ysgrif ddiweddaf, os leUy; nid ymhelaethwn air yn chwaneg ? 10, Yn ngwyneb fod yn rhaid cael attebiad i'r gefyniadaa gan y ddau gynghorydd, beth feddylia Hen Drethdalwr o hyny, O.Y. Buas.ai'r r:>ter wcdi ei dcdynn g"¡?da.'r gofyciadau qntaf ani bae i Hen Drethdalwr," ymyryd. felly gyda dywejyd hsn dciiareb, Tawed y calla yn gyntaf." Ni ysgrifenwn air mwy ar hyn oni bydd raid, SHAREHOLDERS,

MYNED 0 PDRWG I IWAETH. I

Advertising