Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

CYFLWYNEDIGI

ER SERCHOG GOF /1

News
Cite
Share

ER SERCHOG GOF /1 Am Esther Mary, anwyl blentyn Mr a Mrs Evan H. Jones, 120, Dunravon Street, Ton- ypandy. Esther Mary, blentyn tlws, Ti eilun gwyn dy deulu, ODid swyn i galcn mam Oedd meddwl cael dy fágu ? Pa sawl gwaith y gwelwyd hon Uwchben dy gryd yn effro, Am fod csriad atat ti 0 dan ei bron yn euro ? Ffyddlawn iti fu dy dad, Drwy'th gystudd bu'n gobeithio, Fel yr angel wrth y bedd, Ei bleser oedd dy wylio Drwy yr hirnos fswr ei chur A'r ddrvcin bir ei phryder, Bali am y dyddiau gwell A fynai'i ffydd a'i hyder. Daeth y dyddiau gwell i'th fyd, Ond nid yn ffordd disgwyliad, Rhaid i Dduw o hyd gael rhoi Ei ffyrdd ei Hun i'w gariad; Daw ei gariad ambell dro Ar Iwybr bedd y plentyn, Ond fe gofia Duw ei blant, Drwy roi datguddiad wedyn. Gwyddom heddyw, Esther fach, Pa le 'rwyt ti yn trigo, Ac wrth gofio'r wynfa deg Mae'n hawddach peidio wylo Wedi cofio'r delyn aur Mil hawddach yw ymostwng, 'Wedi cofio cartref Duw Nid gwiw i ni ymollwng. Rhaid rhoi heibio'r dagrau i gyd I ddiolch byth i'r Iesu, Am fod ganddo le i blant A chartref byth i'w deulu; Rhaid yw diolch iddo Ef Am drefnu nef i'w eiddo, Rhaid rhoi'r goron byth i'r Gwr Gymerodd Esther ato. Cana bellach, Esther hoff, Dy giod i'r Gwr a'th brynodd, Rho dy salmau bach i gyd I'r Iesu gwyn a'th gofiodd Dal i gerdded drwy dy nef A'r delyn rhwng dy ddwylo, Un o wersi cynta'r nef Yw'r wers o beidio wylo. Coleg, Aberhonddu. JOHN ELLIS,

LLINELLA.U CYDYMDEIMLAD

CYFARCHIAD.I

Advertising