Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

ARDDANGOSFA LLANRWST. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ARDDANGOSFA LLANRWST. Cynbaliwyd y ddcugeinfed Arddangosfa o dan nawdd Cymdeithas Amaethyddoi DySryn Ccnwy ddydd Ian, yn Mharc Gwydyr, Cafwyd tywydd o'r faih. ddyrnarsolaf hyd yn hwyr y prydnawn, pan oedd y ddau beth olaf ar raglen y dydd yn myned yn mlaen. Ymafiodd y Pwyligor i'r gwaith yn uuol a cbaloaog, yn neiilduol y Llywydd a'r Ysgrifenycld medrus ac ymrcddol Llwyddiant -digymysg fu eleni mewn ansawdd, rhif, a phrescmldeb edrychwyr. Yf oedd 99 thagor o gystadleuwyr nag a fu erioed o'r blaen, fel y daeth drcs saith gant i'r mass. Yr oedd y ceffyhu air gwartheg o ansawdd eithrladol o dda, ac nis gellir canmol gormod ar yr adranaa erm ag eithrio y Moch. Nis gwyddom. a fu i "helynt y Farcnnad Moch," yn yr hoa y cymerodd y Llywydd-ran bur amlwg, effeltbio ar y moch a'i psidio, ond yr oedd yr adran hon yn wanacfr o lawer. cag y buasld. yn hoffi ei gweled. Syniad hspes iawn ydoead caol Adran Gardèhvriaeth i mewn i'r Arddangosfa, a gwaaed yn (da iawn gyda hi. Yr oedd gan y cyfeiIHoa werthaat hadau, &c „ at wasanaeth Amaethwyr a Garddwyr eu pabeiit yn y maes, ac yraddangosai cynrychict- wyr y Cwraniau yn siriol a chroesawgar gyda p h a ? v b e?i :;tm t. Tcbwancgiad dirf?wr at bwysigrwydd yr Tchwe,cgiad dirf-LNr at b-,v-t.-si grwyd:l 4r offer amaethyddoi a tkorlaaidd oedd ar y maes. Yn eu mysg sylwasom yn arbenig at eiddo Mr, E. Lloyd Jones, Birtaingham House, Llanrwst, gan yr hwn yr oedd detboliad diguro o wahanol beirisnsu at bob gwaith ar dir ac wrth amaethdai. Yr oudd y peinMisu'can!yno! -yn tynu sylw cyffredinol, cc yn cynwys yr offer jfliweddaraf mewn amaethyddiaeth, megis y Corbeit-Williams 4 b,p. Oil Engine (yn ei gwaith), Corbett-Wiiiiascs' Chaff cutters, Tur- nip Cutters, Horse Gears, OU Cnl, Mills, Cor- bets Prize Grinding Mills, Martins' Prize Cul- tivator, Maxwell's Cultivator, Albion Mowers, Osborne Hay Tedders, Melotte Cream Separ- ators. End over end & Welsh Tub Churns, &c Yr cedd Watling a'i gynorthwywr caredig 'Mr. Ben Hayes yn gwbl gartrefol gyda'r Ysgrifecyddiaeth; dim ffwdan na swn, ond pobpeth yn ei lie, a hyny yn dawei a diynaffrost. Y Trysorydd ydoedd Mr. F. Jones Owen, N. & S. Wles Bank. Traddod- odd Mr. O. Isgced lones, y Llywydd, anerchiad cynes ar y byr-bryd, a chafwyd ganddo gipdrem ar banes y Gyrndeithss, a'r gwaith cadd yn arcs o'i blaen cto i'w gyfiawni. Cyfranocd hefyd vn haeUcnas mewn gwobrwy- on. GwasRth yr Is-iyw?dd, Mr, D, W. Evans, Brynmorfydd, yr un modd. Cymcrodd Mri. Blackw5il, Petit, Sandbach, Higson, Bibby, Ashley, &c ddyddordeb a rhan arbenig gyda'r Arddangosfa, a chyda hwy a phwyBgor cryf fel sydd yn bresenol y mae y Gymdeithas yb gwbl ddiogei a llwyddianus, Y BL-iini,id oeidvrit:-Ceffylau Trymion, Mr. Peter Davies, Vv at burton, Ysgeffn, Mr. George Ledsora, Brorsboro. Neidio, See., Llywydd, Is-lywydd, Colonel Hies.cn, Mri. J. Hartley Bibby, L. vV. je!f-Petit, J. Blackwall, R. Gladstone. Gwartbeg, Mri. S. Raingill, Altrincham, a R. E. Jones, Hafod, Corwen. Defaid a Moch,, Mr. R. E. Jones, Hafod, Corwen, Cwn, Mri. T. H. Stretch, Qrmskirk, a Owen Williams. Llanrwst. Dcfedcod ac Adar, Mr. T. H. Streich, Ormskirk. Ymenyn ac Wyau, Mrs, Hughes, Geeler, Pentrevoelas. Mel. Mr. John Berry, The Apiary, Llanrwst, Gerddi, &c,, Mri, T, Evans, Gwydyr Castle, G. Coates, Glan Conwy, ac Evan Owen, Llanrwst. CEFFYLAU AMAETHYDDOL. Her Gwpan Bodnant," am y Ceflyl neu'r Gaseg oreu, i'w benill 3 gwaith alian o 5. Rbodd Syr Charles Me Laren, A.S.-I, John OweD, P,tnrhos, Ruthin. Caseg a Cliyw.2, 61, (Rhnddicn y Llywydd). 1, John Owen, Ruthin; 2, John Roberts, Fron francis, Llanrwst; 3, Mrs Edwards, Kbcsmawn, Llangerniew. Cefivl neu Gaseg wsai ei bwrw yn 1907.— [1 10s, 15. 1, John Roberts, Llanrwst; 2, Owen Hughes, Foei fawr, Llanddewi; 3, cydr^dd, j. R. Griffith, Siambsr wen, Llan- rwst; a Mrs Edwards, Llangerniew, Eto, yn 1908.-[1 10s, 15s. I, Jobn Owen, Ruthin 2, John Roberts, Llanrwst; Morris Williams, Hafod fgwr, Llanddewi. Eto, biwydd oad,Cl, 10s. 1, John Roberts 'Llanrwsi; 2, Elks Davies, Farmyard Conway, Eto, Gwedd.-{2, £ l. 1, David Pritchard; Glanywern, Mocbdre; 2. John Owen, Rutbin, 3. Robert Parry, GSan'rafoa, Doiwen, Abergsle. Caseg nsu Geffyl gan Denaat Amaethyddoi. -£1 10s, 15s. 1, John Owen, Ruthin David Pritchard, Mocbdre; 3, .Robert Parry, Aber- gele. Cyw goreu o un o Ystalwyni Pigs Llan. £1, 10s.—(Rbodd Mrs G. Jones, Eglwysbach), 1. Joha Roberts, Llanrwst; 2, John Owen, Pennant ucha, Llanddcget. CEFFYLAU YSGEIFN. Cwpan Arian gan yr Anrhydeddus Mts Vlard, Merfa, am y Meriyn goreu, Gan na chystadleuodd end dsu Tlws Arian roddwyd. 1, J. O. Pritchard, Carlton Stables, Colwyn Bay ivlerlen a chyw, il 10s; 2nd, 15s, rbodd y Llywydd, 1, Hugh OWCD, The Abbey, Llan- rwst; 2, Frank Bibby, Plasyfoel, Dyserth. Merlyn neu ferlsn dros 14 2 dyrafedd, 1, Harold W. Davey, Maesmynan Hall, Afonwen; 2, Frank Bibby. Eta heb fed dros 14-2 dyrnfedd, 1, Frank Bibby 2, Harold-W. Davey. Eto, dwy flwydd, 1, Harold W. Davey; 2, W. B. Lloyd, Ty'nyffritb, Llanfairtalhaiarn. Eto, blwydd, Harold W. Davey; 2, J. R. Griffith, Siamber Wen, Llenrwst. Eto, heb fad dros 13 2 dyrnfedd, ac yn dair oed, 1, Miss M. E. Knott, Nantycoed, Conway 2, Morris Roberts, Nebo, Llanrwst; 3, T. Fletcher Hughes, 18, Station Road, Llanrwst. Eto, Mycydd, heb fod dros 11 dyrnfedd, 1, I | 0. E. Morris, Dugoed, Fesmachno; 2, Harry Roberts, Bryatinon, Denbigh. MerIen a chvw, 12 2 dyrnfedd, 1. W. B. Tynyllrith 2, John Evans, Trofarth, LSatigerniew. Eto heb fod drcs 12-2 dyrnfedd, 1, Miss M. E. Knott, Nantycoed, Conway 2, W. Trivett, George & Dragon,.Llanrwst, Cvw o Ystaiwyn Peter Goodwin, 1, J. R Griffith, Siamber wen, Llanrwst Neidio goven, 1, F, V. Grange, Alvastnn, Nantwich; 2, W. H, Josas, The Bungalow, Black horse lans, Old Swan, Liverpool TURNOUTS. Merlen neu Ferlyn 14 dyrnfedd, £ 2 ail, Cl; Mp.rlen neu Fl2rjYD 14 clyrnfecld, [,2; a.iL [I; 3ydd, 10s (rhoddedig gan v llywydd), 1, Frank Bibby, Plasyfoel, Dyserth; 2. Harold W. Davey, Maesmynan hall, Afonwen, Flints. Etc dan 14 dyrnfedd (gan y Gymdeithas), 1, Miss M E. Knott, Ccnv/ay 2, Owen Jones, Tanlan, Llanrwst; 3, John Roberts, Caemelwr, Llanrwst Eto Mssascbol (rhcad y llywydd). 1, J. R, Griffith, Llanrwst 5, Mrs Fialdiog, Eirianws, TaH'Cifn; 3, R, T. Evans, Butcher, Eglwys- bach. Titbiwr cvfhomaf, 1, 1.,1. Rcberts, Rhos farm, Llanrwst; 2, Richsrd Jor.es, Taibirion, Yspytty Rhedegfa Merlod heb fed dros 12 2 dyrnfedd, 1. }, G. Evans, Llanrwst; 2. Thomas Owen, M 'I 3 T 1.'}- t < Maesol, Liangerniew; 3, T. H, Roberts, Stag hots! Llangerniew GWARTHEG. Tarw, 1, Mrs Rowley Conwy, Bodrhyddan, Rhaddlan; 2, Mrs C. 1oyd, Lodge Farm, Denbigh 3, R. & J. Lloyd, Nantwrach Fawr, Llanrwst. Eto, Cyrare'g, 1, H. O, Ellis, Ty'nyrhendre, Bangor; 3, C. O. Roberts, Maesgwyn, Pen- trevcelas, Buwch Flith neu gyflo, gan denant, 1 sc 2, WilSiam Jones, Hand, Llanrwst, Heffer Gyxnreig, 2 a than 3 oed, gan Denant yn nghyich yr Addangosfa. 1, p, O. Elllis, Bangor; 2, 'William Jones, Llanrwst. Eto, blwydd a than ddwyflwydd, 1 a 2, W. Jones. Buwch flitb, fyr-gorn, 1. G. 0, Joaes. Merchlyn, Conway; 2 a 3, Mrs Rowley Conwy. Eto, gan denant, 1, R. Armor Jones, Cae gwyn, Dinbych; 2, G. O. Jones, Merchlyn, Conway; 3. W. Jones. Heffer, heb fod yn Gymreig, 2 a than 3, 1, R. Armor Jones, Denbicb; 2 a 3, Mrs Rawley Ccmwy. Eto, hlwydd a than ddwyfiwydd gan denant, 1, Llewelyn Lloyd, Ffordrl y Grugyn, Hhudd- ian 2, R Armor Jones, Denbigh; 3, Evan Roberts, Tyddyn hen, Llanrwst. Par o Ddvnewid Cymreig, 1 a 2, W. Jones. Eto, unrhyw rywogasih arall, 1 a 2, W. Jones. Bustach biwydd gar. denant, 1, G. O. Jones, Conwy; 2, Samuel Hughes, Giyn, Trefriw; 3, Rowland Hughes, Hafod, Llanrwst. DEFAID, Hwrdd Cymreig, gan Denant Rhoddedig gan yr Is-iywycc), 1, John G. Gratton, Foryd farm, Abergele; 2, Vi. G. Roberts, Dyserth hall, Dyserth Eto, Shearling, 1, John G. Gratton, Abergele; 2, W. G. Roberts, Dyserth Hwrdd Wiltshire, gan Denant, 1, Mrs Fielding, Talycafn; 2, W. Williams, Panty- carw, Trefriw Eto, unrhyw rywogaeth arall, 1 a 2, Mrs Rowley Conwy, Rhuddlan Oen Hwrdd, 1, Hugh Davies, Gcrswen, Tal- ycafn 2, John G. Gratton, Abergele Hwrdè, (gini gan Mri McDougall), 1, W. G. Roberts, Dyserih 2, John G. Gratton, Aber- gele Tisir Mamog Gymreig, 1, T, H. Roberts, Hecdre house, Bodiazi; 2, John G. Gratton, Absrgele Eto, gan Densnt, 1, T. H. Roberts, Bodfari; 2, John G. Gratton, Abergele Eto, ieuaingc, 1, W. G. Roberts, Dyserth 2, John G. Gratton, Abergele MOCH. Hwch FJgu, I, R. E, Munro, Craigside' Llandudno; 2, J. Harrison, Llugwy cottage' Bettwsycoed. Moch cadw, 1, W. Williams, Cyffdy, Llan- rwst 2, William Jones, Tyddynfadog, eto CWN (AGORED). 10s; 5s. Ci Defaid, llyfn neu arw, 1, WT. G. Powejl, Capel Garmon; 2, George Austin, Treflan house, Lower Caellepa, Bangor; 3, ]. Hughes, Woodvjlle grove, Llandudno. Eto, Gast, 1, R. Hughes, vVicklow Kennels, Bangor 2, J. Hughes, Llandudno; 3, W. G. Powell, Capel Garmon. Eto, o dan 12 oed, 1, R. Hughes, Bangor 2, J. Hughes, Llandudno 3, Miss A. C. Griffith. Glaaypwll schools, BJ. Festiniog. Ci. Fox Terrier, 1, J. Tregoning, Trigfa, Denbigh; 2, W. C. Roberts, Doihyfryd, Llan- dudno 3, David Roberts, 6, Eifion terrace, Biaenau Ffestiniog. Eto, Gast, 1. Mrs A. R. Hughes, The Harp Inn, Bagiilt; 2, Robert.Edwards, Lower mills, Llanrwst; 3, Lewis Jones, 3, Railway terrace, Penmorfa, Portmadcc. Daeargi Cymreig nen Ast, 1. W. C. Roberts, Llandudno; 2, W. Jones Humphreys, Pen- rhyndeudraeth; 3, Wiliisrns & Williams, 2, Tyddyngwyd road, Bl. Ffestiniog. Daeargi, unrhyw rywogaeth ag eithrio Toys, 1. John Taylor, Mostyn house, Rhiwbarsk avenue, Colwyn Bay; 2, Arolygydd James Wyse, Llanrwst; 3, Mrs A. R. Hugbes, Bagillt Spaniel, ci neu ast, 1, W, Jones Humphreys, Penthyndeudraet h; 2, Griffith Owen, Uncorn, BL Ffestiniog 3, Ellrs Owen, London house, Llanrwst. Ci neu Ast heb eu henwi yn flaenbrol, 1, Miss A. Horsfail, 121 Sussex Road, South- port 2, John Taylor, Moston House, Colwyn Bay; 3, Mrs W. Smith, Claremont, Rhiw road, Colwyn Bay. j Ci neu Ast heb enill gwobr gyntaf yn flaenorol.—Mrs W. Smith, Colwyn Bay; 2, cydradd, W. G. Powell, Capel Garmon, a Walter Speed, 10, Ambrose street, Bangor 3, cydradd, Mrs Jane Plumb, Red Lion, Lian- rwst, .a'r Arolygyrld James Wyse, Llanrwst. Ci neu Ast HeSwziaeth, 1, cydradd John Taylor, Colwyn Bay,, a J. Tregoning, Denbigh 2, Mrs A. R. Hughes, Bagillt; 3, cydradd W. Jones Humphreys, Boot Depot. Penrhyn- deudraeth, a W. C. Roberts, Llandudno. Dosbsrth fvierthu, 1, David Roberts, Llanrwst; 2, G. Powell, Capel Garmon; 3, cydradd, Walter Speed, Bangor, a'r Arolygydd James Wyse, Liaoxwst. Ci neu- Ast unrhyw rywogaeth, cylch o 20 milldir, 1, cydradd, JohnJ Taylor, Colwyn Bay, a J. Tregoning, Denbigh 2, W. G. Powell, CapeS Ga-mon, a Mrs A, R. Hughes, Bagillt; 3, Mrs W. Smith, Colwyn Bay. Ci neu Ast Toy, 1, Gwobr gwerth 10s; 2, gwerth 5s gan Mr David Jones, Jeweller, Llanrwst; 3, gwerth 3s gan Mr T. Tudor Williams, Ironmonger, Llanrwst, 1, Miss A. HorsfslJ, Samhport; 2, Mrs W. Smith, Colwyn Bay; 3, cydradd Mrs M. A. Welsby, Rhyl, a Mrs J. Plumb, Llantwst. GWOBRWYON ARBENIG. Ci neu Ast, rhoddedig gan Saaitas Co, J. Tregoning, Denbigh, Daeargi neu Ast, unrhyw rywogaeth arsll, 28 pwys o Meiox Dog Food yn webr, 1, John Taylor, Cohvyn Bay Ci neu Ast oreu yn yr Arddangosfa, gwobr 28 pwys o Melax Dog Food, John Taylor, Colwvn Bay Ci neu Ast oreu wedi eu mhagn gan y dang- hoswr, g-wobr 10s. 6c., rhoddedig gan Jeyes Sanitary Co., Ltd., J. Hughes, Llandudno Ci neu Ast Ddefaid. Gwobr Het "Twecl1," rhodd Mri W, S. Williams, Llanrwst, Limited, W. G. Powell, Capel Garmon Ci neu Ast oreu dan 12 mis oed ddydd-yr arddangosfa, gwobr 28 pwys o Melox Dog Food, John Taylor, Colwyn Bay Ci neu Ast Di-halwriaetb, gwobr Cwpsn arian, rhodd Mr J, Bollcten, Bangor, Miss Horsfall, Southport Ci neu Ast Hela, gwobr Cwpan arian, gan Mri T. R. Jones, Mess Hill, a W. G. Powell, Capel Garmon, John Hughes, Llandudno Ci goreu yn yr arddangosfa, cyfrol o Our Dogs yn wobr, Miss A, Horsfall, Southport Daeargast ieuaingc, gwobr Rose Bowl arisii, rhoddedig gan Mr W. C. Roberts, Decorator, Llandudno, W. Jones Humphreys, Penrhyn- deudraeth DOFEDNOD. Gwobrau 10s.; 5s. Minorca neu Andalns- ian, c-.i,i-og neu iar, 1, N." J. Campbell, Forestars' arms. Holyhead, F-to, Gime, 1, R, H. Hughes, 79, Mwrog street, Rhuthyn; 2, John Evans, Trofatth, Llangerniew. Eto, Plymouth Reek-, 1 a 2, John Evans, Llangerniew. Etc. Wyandotte, 1 a 2, N. J, Campbell, Holyhead. Eto, Orpington, 1 a 2, N. J. Campbell, Holyhead, Eto, Leghorn. 1, N. J, Campbell; 2, D. R, Williams 334, High street. Bangor, Eto, unrhyw rywogaeth arall, 1, N. J. Campbell; 2, J. A. Wa'ker, Llandudno, Eto, Dosbarth Gwerthu, 1, J. A. Walker, Llandudno 2, N. J. Campbell. Aylesbury, Hwyaden, 1. N, J. Campbell; 2, T. R. Jones, Moss hill, Penmachno. Eto unrhyw rywogaeth aral1. 1 ac 2, Peter Roberts, Poultry yard, Rhuthyn. Eto, Turkey, 1, R. Williams, Fron wen, L'.ans&nnan. Eto, Bantams, 1, Sid Jones, Danyparc, Mer- thyr Tydvil; Miss Eva Hughes, Denver House Mount Pleasant, Llanrwst, WYAU. Chwech o wyau gwynion, 1.. John Evans, Trcfarth, Llangerniew 2, Miss Lucy Ll. Jones, Bryn Fawncg, Maenan. Eto, lliwedig, 1, Miss Cissie Jones, Bryn Fawnog, Maenan 2, Lucy LL Jones, etc. COLOMENOD. Fantail or Jacobin, 1, Robert R. Tones, 18, Dorfil Street, BJaanau Ffestiniog 2, A. Ivey Gerard, Primrose Cottage, Llanrwst; 2, Ben- jamin Jones, 34, Lord Street, BL Ffestiniog. Show Homer, 1, Evan Thomas, Homer Lofts, Llanrwst 2, Llewelyn Williams, Pen- maenmawr; 3, D. Beedles, 29, Well Street, Holywel. Flying Homer, 1, Llew Williams, Penmaen- mawr 2 a 3, Evan Thomas, Llanrwst. Eto, uftrhyw rywogaeth, 1 a 3, Llewelyn Williams; 2, Jorss & Pelting, Nelson Villa, Llanfairfecban. Dosbarth Gwerthu, 1, Jorss & Felling 2, D Beadles 3, Llew Williams. Gwcbc Aibanig am y C, o'omen oreii yn yr Arddangosfa, LJew Williams. ADAR CEWYLL Eurbinc, 1, John Kershaw, Watling Street, Llanrwst; 2, J. E. Jones, GJ8gwm ROR.d, Penmachiso; 3, Thomas Roberts, Victoria Tap- room, Llanrwst, C "nary, 1, K. W. Thompson, 63a, Mostyn S: d, Llandudno; 2,- Evan John Jones, G-.i, g, Cwm, Penmachno; 3, 1. E, Jones, Glaeg^m Road, Pemuachno, CWNINGOD. Gwniogen oreu, 1, W. A. Hughes, Ty'ny" fynwent, Llanrwst; 2, Tom L. Pellicg, Bron eryri, Llanfairfechan; 3, W. R. Thomas, Foundry, Llanrwst. YMENYN. 25 pwys o Ymenyn Llestri, gan Denant, 1, Miss Lloyd, Nantyrach fawr, Llanrwst; 2 a 3, Mrs Edwards, Rhosmawn, Llangerniew. Ymenyn pwysi (hen ddull), 1. Miss Lloyd, Llanrwst; 2, Mrs Edwards, Rhosmawn, Ltan- gerniew 3, Miss Williams, Penlan, Conway. Eto, dull newydd, 1, Miss Lloyd, Llanrwst; 2. Mrs Edwards, Llangerniew; Mrs Jones, Tai draw, Cerrigydruidion. MEL. Mel goleu, 1, Thoims Owen, Rhianfa, Llan- elian 2, H. Willoughby Lance, 16, Lloyd street, Llandudno.

Advertising

■ YR ADRAN ARDOWROLi I

..T-TREFRIW.. I

I < TALSARNAU.

HARLECH.

---NODION O'R LLAN.

-0 BORTKMADbG I BWLLHELI.