Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

YMREOLAETH GYFUNOL.

/WN^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV…

I PEMRHYMDEUMAETH.

nnArctdangosfa. Ardudwy.I

[No title]

DOLWYDDELE.W.

'W'/WV\WVWsAAAA/WVWWVVV\ I…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

'W'/WV\WVWsAAAA/WVWWVVV\ I LLANRWST. I TREFN Y MODDION SABBOTHOL. Yr Eglwys Sefydledig. 3T. CRWST.—10 30a 6. Gwasanaeth Cymreig. WARY.-I I, a 6, Gwasanaeth Seisnig. Y Methodistiaid. SEION .-Parch. John Evans, Llanfaircaerein- ion. HEOL SCOTLAND.-Parcti H. A. Jones, Gro. Annibynwyr, TABERNACL.—Parch. W. Cynwyd Williams. EBENEZER.— TVesleyaid. HOREBMr. W. J. Roberts, Handsworth College. ST. JAMES (English).-Rev. F. S. Briggs; Colwyn Bay. Bcdyddwyr, PENUEL-Oedfaor). EGLWYS BABAlDD.-ll, Cymun Sanctaidd. 6-30, Gwasanaeth Cymreig, y Tad Treb- aol, O. M 1. Cafodd Mri. Robert & Rogers Jones, cale dda yn Talycafn ddydd LInn. Gwerthid y Myilt a'r Mamogiaid am 29/6; Wyn crossbred 30/- Bystycb ec tewion, [20 15s Oc a £ 21 10s Oc Buchod adw £ 4 12s 6c. Bu Isgoed ac Ifan Dafydd wrth Lan Llyn Geirionydd yn cadw i fyny y ddefod o agor a chau yr Orsedd. Yr oedd nifer feeban yn sylwi arnynt yn myned trwy y gorchwyl, a chyhoeddasant yr Wyl i fod Awst 10, 1911. Y mae v ddau wedi dilyn Gqrsedd Llyn y Geir- ionydd, ar hyd y blynyddoedd, a gresyn fyddai i'r hen sefydliad fyned i lawr. Drwg genym ddeali mai dal yn bur lesg y mae ein cyfaili Elis o'r Nant, yr hwn yw bywyd yr Orsedd hon. Wrth ddod ar gefn ei olwynfarch o'r Bettws aeth Mr. J. Edwards, Dale Cottage, a modur i wrthdarawiad a'u gilydd. Tarlwyd ef trwy ffenestr flaen y modur gan niweidio ei wyneb yn dlifrifol. Gweinyddwyd arno gan Dr. Bennett yr hwn fu raid pwytho ei wyneb a'i traich. Cafodd y Peldrcedwyr gyfarfod blynyddol llwyddianus iawn nos Fescher Y mae y clwb mewn dyled a £ 7 lis Ie. Etholwyd swyddogion am y flwyddyn, HEDDLYS.—Dydd Llun, o flaen y Milwriad Higson, John Blackwall, W. J. Wiliiams, L O. R. Ashlev, W. B. Halhed, Edward Mills, William Hughes, a J. R. Williams. Cyhuddwyd E. P. Davies, Cigydd, Llan- sanan, o fod yn cadw pwysau anghywir at amcanion masnachol. Tystiwyd ei fod wrth Dolrhyd, Llanddewi, Gorphenaf 16, a phwys anghywir ganddo. Mewn arnddiffymad dywed- odd mai methu cael hyd i'r pwys cywir, a'i fud wedi cymeryd pwys arall oherwydd hyoy.- Dirwy 5/- a 14/6 o gostau. Cyhuddwyd Arthur Davies, Garthypigau, Llanrwst, o fod yn feddw yn y dref.—Dirwy swlit a'r costau. Am fod heb cleu ar eu cerbydau dirwywyd William Rowlands, 3, Lower High Street, Conwy, a D. Parry, Plasisa Place, Conwy, i 5/6 yr un a'r costau, Punt a'r costau orfu i Leonad Ward, Chester Road, Stretford, dalu am yru cerbyd modur heb drwydded ganddo. Cyhuddwyd James Llovd, 5, Narrow Street, o gadw ty drwg ar Mehefin 14, 1008. Profodd yr Heddgeidwad John Jones yr achos. Aeth i'r ty chwarter wedi un o'r gloch y boreu a chafodd y Diffynydd a'i wraig yn y gegin, a dynes ieuangc gyda dau navvy, Yn y llofft yr oedd dau dcyn a dynes, Fan bwyswyd ar y Diffynydd dywedodd mai ei .wraig ddaeth a'r bob! i'r ty ond dywedodd y dynion mai ei ddaeth a hwy yna, Difianedd ef o'r golwg liyd nos SaS'vri diweddaf, ond anfonwvd e. wraig.i;garcinr am dfau fis, Rhoddwyd t" mis o'goirch-ir iÚdCi j u+ .u liab lafur caled.

....- ......... - ................…

...............................................…

[No title]

LLEF O'R ALMAEN AC AWSTRIA.I…