Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

IQORSEDD AC ARWEST LLYJU YI…

- -I .MAENAN.I

Advertising

I CYNGOR DOSBARTH GIRIONVDD.

IBWRDD QWARCHEIDWAID. PENRIFIYNDEUDRAETki.

Family Notices

I -HAELFRYDEDD !-

I TRAWSFYNYDD.-

News
Cite
Share

I TRAWSFYNYDD. LLAW FEDDYGIAETH—Dydd Llun diweddaf, bu Miss Madge Roberts, merch Mr John Roberts, Tyliwyd Terrace, o dan law-feddyg- iaeth. Gweinyddwyd yr oruchwyliaeth gsn Dr. R. D. Evans, Blaenau Ffestiniog, a da genym ddeail iddi ddod drwyddi cysta!. Eidduawn iddi adferiad buan a llwyr. NEWYDD TRIST.Dydd Llun, derbyniodd Mr Edward Jones, 9, Tvllwyd Terrace, Iythyr yn mypegi y newydd pruddaidd fod ei gefnder, Mr William Thomas Joses (yr hwn heiyd oedd frawd-yn-rghyfraitli iddo) wedi huno yn yr nngeu yn hwyr nos Sadwrn diweddaf, ac efe do end 57ain mlwydd oed. Trist i ni feddwl am ei ymadawiad buan, gan nad oes ond tua chwech wythnos er pan oedd ar ymwe'iad a'a hardal. Y mae ein cydymdeimlad dyfnaf &'r teulu tvallodus, y tri brawd a chwaer yma. ac un yn Nghaernarfoa, a r plant. 5 mewn cifer, sydd wedi eu gdael yn Sunderland beb dad na mam. Yr oedd yr ymadawedig yn wr ucbe! ei Sb!trch gan bawb &'i hadwaecai, ac yn ddiacon ffycldlawn a llafarus yn eglwys Gymreig y Metbonistiaid Ca'Snaidd yn Sunderland, lie y teimlir chwithdod mawr o'i golli. Brodor o D-alsarnati. ydoedd, a xnagwyd ef fwyaf yn yr hen Dynewydd Lienyrch, Nerth a gaflo y plant i rodio yr un llwybr a'u tad, a Tnad yr amddifaid fyddo yn nodded iddynt ar ddyrys daith yr anial. Heddwch i'w lwch. Coffad- wriaeth y cyfiawn sydd fendi,P,edig. "-CYFA ILL MARWOLAETH.—Dyna y newydd trist a geir yr wythnos hon, sef marwolaeth Mrs Ellen Jones, anwyl briod Mr William Jones, Panty- celyu, yr hyn a gymerodd le boreu Sadwrn diweddaf, Dioddefodd gystudd mawr, o dro i dro, er's amryw flynyddau, ond fe ddaeth y cystudd olaf, ac ehedodd ei hysbryd ymaith mewn adeg cynar ar ei bywyd, pan nad oedd etc ond 39?in mlwydd oed. Gedyiwich mawr ac am!wg ar ei hcl yn yr aelwyd gartref. Gadawodd briod a saith o blast, yr ieuengaf o honynt ond prin cyraedd ei flwydd oed. Bu ei mhara oedranus yn gwylio yn dyner o honi, ac y mae y cydymdeimlad dyfnaf a hwynt yn eu p-ofedigaeth chwerw, yn ogystal d'i chwiorydd. Claddwyd ddydd Mercher, yn mynwent Peny- cefn. YMRYSONFA TORI GWAIR.—Erbyn hyn y mae yr ail ymrysonfa wedi ei chynal yn Gwyn- fynydd Farm, a chlywsom fod Mr Evan Jones, y tenant, wedi cael ei foddhau yn fawr ynddi, ac yr oedd trigolion y Cwm tawel hwn wedi cael cymaint o flas arni fel y daeth cymaint a 14 ymlaen y tro hwn, a phenderfynwyd gwneyd dau ddosbarth o honynt. Yn y dosbaith cyntaf enillwyd y wobr gan y rhai canlynol:- 1. Evan Jones (hynaf), Dolgain cyfartai ail, Griffith Owen a Thomas Ellis, Gwynfynydd; 3 Morris Roberts, Twrmasn. Dosbarth ail, 1, Ellis L!oyd, Penmaen 2, Evan Jones (ieu ), Dolgain; cyfarta! 3ydd, John Jones, Bedd- coedwr, a Daniel Jones, Bwlchyffordd. Y Beirniaid oeddynt Mri Edward jones, Gilfach- wen; H. Jones, Votty Bach; ac Edward J ones, Baddcoed wr. Gwasanaethwyd yn h ynod fedrus gan Mr Evan Jones, Gwynfynydd, yn Ysgrifenydd, a Mr Cadwaladr Hughes. Aber- geirw, yn Drysorydd. TERRITORIALS.—Dydd Sul diweddaf daeth rhai canoedd o Territorials o Lerpwl a Preston am ymarferiad ac i wtersyllu yma, a thra yn dod i lawr yr allt o'r Station, digwyddodd anffawd a allasai fod yn ddifrifol iawn, trwy i un o'r gynau mawr redeg y ceffylau. Niweid- iwyd rhai o'r milwyr a'r ceffylau yn ysgafn, trwy i'r meirch syrthio a sathru y naill y Hall, ac i'r milwyr gael eu taflu. Da genym i bethau ddod cystal. Dydd Gwener diweddaf cyfarfyddodd Mr Owen David, mab Mr a Mrs Owen Davies, Ty'nypistvll, a damwain gyda cheffyl, tra yn gwasanaethu yn Hencrefawr, He y mae yn was. Drwg iawn genym ddeall mai parhau yn wael y mae yr hen gyfaill diddan Mr John M. Jones, Eden View, Mawr hyderwn y caiff adferiad buan. Erbyn hyn y mae ysgolion dyddiol y pentref wedi cael eu hagor ar ol gwyliau yr haf. Cyflwynir y penillion canlynol i Mr. Edward P2rry, Werngron, a Miss Laura Ann Thomas, Pehlan, ar eu huniad priodasol Pan oedd goleu Awst ar fynydd ac aig, Aeth Parry yn wr a Laura yn wraig. "Priodi ddwg loes," clywais lu yn dweyd, Ond cbredai i ddim am i Parry wneyd. Haws cario i'r Camp a thori yr yd, Gwedi cael gwraig i loewi ei fyd. Os mordaith yw bywyd boed dawel y dwr, I Laura y wraig a Parry y gwr. Difianu mae Awst tros fynydd a cbraig,- Tra Parry a Laura yn wr ac yn wraig." Trawsfynydd. ELLIS.

Family Notices