Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The CUNARD STEAAT. SHIP COMPANY. Pasr,,3ngers booked through iro,.n BIaenau Festiniog to all parts o< AMERICA, OAI)IADA, Ac. For farther lnformatioa apply to— Mx. WILLIAM JONES, Penygroes, R!aenau Festinfof. i ? ? SB-?a ? ?'< .g;o-e I Î M?B'?PCOL. § HUGH JONES ANB SON, J. B4tagor House, f !9. EARLE STREET, 4 T. P?U5-8 SQUARE. Ä, ? WERTHIR 'f&?yn&a (Sickle & Retl- W ?y am) ya tQh?b dosb&cta gyda? T & gwahanol LineHaa o Agerloagaa PI' Unel 8 ? Daiaethau, Canada, South Ameris?, S. ? ? Africa, Aw?tralia, Patagonia, s.o i beb ? t earth e'c byd am y prialau iaoM. g_ ?wect?r'hefyd Inis? Tickets gyd&'t- ?? ? gwahacot ReHSyrdd I bob p&rth Mil y ? W taleras rh&ta! Rh&ddwn Raduced Rate ? R&ilway Orde? i bob an o'n Passengers W (3rd Class) o'r Bls.eQM yma. Byddwn ¡n t Ra oyfa.rfod ar eu glasiad yn y Station ? yma gef&Iwo &m eu Loggage, a dauwa W & gyda bw?r &p fwrdd yT Agsrkog ya mha ? ? En y byddant wedi peaderfyau hwyhs ? i'w Berthio yo y mcdd mwy&f bcddhaol ? < a ohysaraa yn yr adr&n goreu o'r Uang, i & M y diwrnod hwylio. ? Ysgrifeowch air a cbewchgyda thread ?? y pjst reatr o r gwah&nol HwyHad&a, ya ? S n&hTd&'r Fares. B P9b hwylusdod. Tsterfa rh&d at ?? < ??' Lagg&ge. & MM'r cyfeirlad achod yn Us cysurus, & @ rheaymoL a ch&noUg ymwelwyc s? ? W dref. ? ?? @ o-<3< N T? ATS. MICE, MOLES, COCKROACHES -? and BEETLES, greedily eat Harrison's Reliable Rat Poiscn. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up and leavQ no smell. Prices 6d.. Is.. 2s. 3d.. and 3s. 8d.. Postage 2d.—G. W. HARRISON, Chemist, Reading. Sold by Chemists AgeJlt for Blaenau Festiaiog :—J. Lloyd Jones. Chemist, LIaorwst: —A. Parry. Chemist, Station Road. Portmadoc:—Ivor J. Jones, Chemist. Beitws- ycoed :—R. Parry. t-MPORTANT TO MOTHERS Every jL Mother who values the He&ItL and Clean. Uneaa of her Chitd ahculd eee HARRISON'8 "RELIABLE NURSERY POMADE. One a.pplica.tion kills all Nits and Vermin, beautifies &nd Btrengthens the Hair. In Tins, 4id and 9d. Postage ld.—Gea. W. Harrison, Chemist, Reading. Sold by Chemists Agent for Llan- rwat, A. Parry, Station Road. Agent for BIaenan FeaMniog, J. Lloyd Jonea, The Pharmacy. Agent for Bettwsyaoed, R. Parry. Agent forPo'<madoc. Ivor J. Jones. GWALLT GWYN a adferir yn barhaol a ehyBym i w Hw cyn<.sag trwy ddeinyedio HARRISON'S HAIR COLOUR RESTORER. Nid cyffur IHfo ydyw, end gweithreda trwy foddion naturiol fel arferydd. Ni chynwysa ddim niweidiol, ac y mae yn llesol i dyfiant a harddwch y gwallt. Mewn poteH. 1/6 yr un (3c rhagor trwy'r post).—G. W. HARRISON. Hair Specialist, Reading. Sold by Chemists. —Goruchwyliwr i Bettwsycoed, R. PARRY, Chemist; i L!aarwst a Trefriw, A. PARRy, Chemist. TJARRISON'S HAIR GROWTH. A -LJL csrtain Hair producer, Besuti6es and promotes the growth of the Hair, and is a pre- ventive of thinness and faHing out. la boxes. price Is. each. It keeps the hair free from Scurf and Dandruff, and promotes a healthy condition of the sca!p. Numeronstestimonials received.—Sold by all Chemists, or post free from the Manufacturer, Geo W. Harnson. Chemist. Reading. Agent for Llaurwst Idwal Parry, Chemist, 22, Station Road. IF YOU from TIC, SUFFER NEURALGIA, TOOTHACHE, You may have INS FANT RELIEF by taking a dose of nc and NEURALGIA MIXTURE. It is a powerful Nerve Tonic, and acts like Magic on Nerve Pains. A DOSE RELIEVES! A BOTTLE CURES! IN BOTTLES, fl. EAOH. Prepared by Georse R. Jones, DISPENSING CHEMIST & DRUGGIST, APOTHECARIES' HALL. The Square, Uanrwst. DANEDDIDANEDDI — Bydd '— MR. WILLIAY-CE jJJ.¿ II J.J u ¡ yn tilu ymwe!!adac! fe! y can!yn:" BLAEJAU FFESTINIOG, Df DD LLUN, a DYDD MERO-TIER, yn GARMON HOUSE. PENRHYNEUDRAETH e! weled bob DI V. IAU yn NEV MRS. gOBERTS,g,'tez:t ar GREFFIN HOTEl. o 1 o'r g!ocb prydt2awri hyd 4-58s PO RT""ADOO Bob Dydd GWENER o 11 hyd 5 o' relnf: ya ahy MR. HUGHES, STA TI01UJ:Ra 67, mgh Street.! TRAWSFYNYDC31 SADWRN laf a'r 5ydd yn mhsb mi.. yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper: Clifton HouM, o 5 hyd 6 o'r gloch. Hefyd yr- LLAN FFESTINIOO. bob S a 4 ddydd SADWRN, yn mn@b mis yn nhy Mr. R. E. JONES, Brya Hoase o 5 hyd 6 o'r gloch. LLANRWST Bob dydd MAWRTH a D!WRNOD FAIR o 1-50 hyd 5, yn nhy MR. ?ONES COMET STORES, STATION ROAD, Llanrwst, (y drws nesai t Mr. Pam'y, Chemistl. Sosoo mewn Asr, Platinulnf Ebonit, mec Valcanite, am bnsiaa hynod o cesymo!. QWARENTIR FaT eSA's T,nlr oeu Henwir dannedd ns.tnt!o!, gosodlr rhai newyddion yn y dilliau diwadd. M& a mwyaf celfyddydol. MR. W!LL!AMSt Garman HoMse, Glanypwil, BLAEMAU PFEBT!M!OQ' LLEW. P. GRSFFETMS, PHOTOGRAPHIC ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPHY OF THE HtGHEST CLASS AT THE LOWEST PRICES. ENLARGEMENT o unrhyw BDARLUM am 2/6 i fyny OABiMET o 3 am 2/S. POSTCARDS 3/- a 3/6 y dws!n. Highly Fimshed. AMERCH!ADAU [illuminated Ac!cSresses] o w&!th fy !!aw S gyd, wedi eM gwetihio yn y mc€Sd goreM am y Prislau tse!&f. Cofiwch y Cyfsinad :—' The 59, HIGH STREET, BL Ffestiniog. PWYSIG I i Hoi! Chwarehvyr Ffestiniog, &c. Pan yn ts!u ymweHaC â PHWLLHELI yn ystod yr H&f cofier mai y !!e mwyaf cyfleus a chyfforddus i arcs ydyw y MOELWYN TEMPERANCE, PENLAN STREET. Gyferbyn a'r Neuadd Drefol. W. T. ROBERTS, Perchenor. MRS. C. THOMAS, Board & Apartments. DINNERS and TEAS on the shortest notice. Accomodation for Cyclists & Tourists. GRANVILLE TEPERANOE. CR6CC:ETH, N. Wales. ??M?aE?EaE-???s?Es??M?!ss& B?t ? e'?aN"'? ?o? yaur own guod Sa ± B ?HiHF'?? ?? ? ??P ? ? m BttMMSEa? FreeSampteof )a B B.IL.j?N'CEM?TEH?'S S S ?L?S? au Chmo" "? ".f"' SL??i?S? 'M??'??'???jS Leslie Mut B,Ltd.3 1 5, r istoll-lane, ro;don Y??????yy???VSf PESV,TCH JL?M6'?J???'%?A.?? NirMd i DAVIES'S COUGH MIXTURE y mae bod 0 "UGH Ha,eN y CFhoedd er's biynyddan, ac y 11 mae y perchenofif, drwy dra,nl a llafur di- ?AV??'? ??' ??? ? 'ber?eithio yn y fath fodd, M'? 7 ttt?'t? t? ?i y ?j? y? p? ?j g-ydnabod fed dar- C?H?H pa,ni'yddia.d gwertMa.wr at yr a,nhwvl- '?** dera,u nchod. Y ma.e nuloedd l&wer iMllXTURE wedi cael iachad a,e Yn gv/neyd eu goren i.Vi i í'w gymlieUnrereill sydd yn dyoddef. S?- Niraidond cymerydUNDOSBerproa ?' ei ddyl.tnwa,d uEioagyrchol yn rhyddhau 8s?)WC? ? P??eg'm, yn clirM yUais, yncynhesu Besweb, ae yn cryfl1¡u y fre,,t, gan weithio pob A' lI'!<uiyd allwyd a ymaith. Ni raid i neb "y"! oi'tu canlya.ia.da.u a,nwyd a.pheBT,voho!id Asthma S gofaln fod potelaid o DAVIES'S GOUGH Asthma aAlIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn Bronchitis feddyg i'wdeula a.thollanhwyldera.ny A gwddf a'r freat, os bydd DAVIES'S CO UGH MIXTURE wrth law. Bid. a 2/9 y botel. Y msa y poteli 2/9, ya cynwys mwy ca thair or rhai Heiaf; gyda'r post 3c. yn ychwanegol. HUGS DAVIES, Chemist, Tilachynileth. !f Pills mwyaf dYtJgel at RiVYMEDIJ -Gweithiant yn esnvwyth, yn sicr, ac Ae& boon,, Davies's yOF!FC Antibillous Pills at DDIIFFYG TREULAVAD. 13d,. a 2/9 gan bob Druggist. DAVIES'S PILLS at DdiCTyg TrenlMd. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Cefn. DAVIES'S PILLS at Guriad v GaJon. DAVIES'S PILLS at y Piles a/r Gravel.: DAVIES'S PILLS at y Ddanodd. DAVIES'S PILLS at Wyut yn yr Ystumo?. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Cylla. DAVIES S PILLS at ddiffvc awvdd bwyd. DAVIES S PILLS sydd ddiogel hollol. ????????? ?-.??. ? CROENfACHAQWAED .<????. y "Sarzine Bfood Mix- ture" yn ei sicrhau, adim arall. Nid yw yn honi gwe!(a pob peth, fet yr Yankee PatentMedicinfS; ond os blink chwi gan groen afiach, vsfa, pirn- pies, toriad allan, scurvy, doluriau, penddynod,&c., yn tarddu o waed drwg bote- laid 0 "Sarzine Blood Mixture," gan y Drug- ist nesaf atoch, 1s. 1c. a 2s. 6c. y bote), neu gyda 3c. at y ctudiat yn chwanego), oddi wrth y Perchenog. HUGH DAVtES, Chemist, MachynOeth. ????a???B!?m?m,. ? ?M-*??? JOHN PARRY JONES & SONS, IAUCpONEERS & APPRAISERS. Penrhync;eudraoth, Pwllheli &nd. Barmouth. Sales of every description taken on most reasonable .terms. Penderfyniad M at y Flwyddyn Newydd. Mae arbed arian cystat a'M henill. Gallwell arbed 5s. y Bunt trwy brynu PMNOneH ORGAN gan j. OLLOTEtI, BANGOR. A CflOfiwch nad yw J. BOLLOTEN, yn gwerthu dim and yF' Offerynau goreu. CyrMeySr Hen OfFarynau yn gyf- newid. Ysgrifenwcb am Gatalogue. LIythyrau a PheHebron— BoStoten. BaLnsor. Stoc Newydd obobmstho NWYDBAU AT YR HAF newydd ddyfod i mewn. Amrywiaeth Mawr .HET!AU WED! AC HEB EU TRIMIO. Mrs. Daniel Jones FRONDEC, BETTWSYCOED, ? ?- ?- ——————————————————— ———— ? r pare for a ?? E S W BY PURCHASING THE est arvestioS I, PlE tiTS at the MOST MODERATE PRICES from J. NES. IrOnmOnger and Implement Merchant. i LLf4MPi WSTO Including CORBETT-WILLIAMS & SONS New Mower "The Queen." THE OSBlJRNE Nr¿/ MOV£R. -KCEI- THIS NUT TIGHT =' !f'" > ,q'" WILLIAMS' All-Steel Wheel Rake, both fitted with the very latest improvements. MARTSN'S Patent Swath Turners, OSBORNE Patent Bssuders, Reapers, One & Two-Horse Movers, May T@d!c!efs and Setf-Dump Rakes. HARRiSON, MOGREGORIS Famous Albion No.9 Mowers ana reapers, Wood s.M€a Steel American Rakes, Dtra.gf Rakes. We6sh-M&c!e Hand Rakes, Scythes, Maty Forks, Cart Ropes, etc. Also a Splendid Assortment of DABRY UTENSILS of every description tnc!ucS!MST Welsh Tub ane End-over-end Churns, MELOTTE Creanrt Sepstrators, etc. COMPARE OUR QUALITY AND PRaCEB. ?? ?=' ?? B JE B j<?? 8? t S?? ?? ? ?? ?? ? ? ?"? Jo OS?? EPn J?MES & SON?, TAILORS AND CLOTHIERS. I Y mae em dethoMad o frethynau at y tymhor preseaol yn well Bag erioed. SiwtiaM a Costumes at bob /pris, yn y Styles a'r HiwiaM diwcddaraf. Gwaeir i fyny freth- ynau, dim gwahaMiaeth He eu pryair. 2, Orômwell St., 1. 'I}. o CL S I ,C LEBI LU!!l.d .nmr..1&I I{HYBUDD i Bawb sydd yo bwriadH pryMBtCYCLESMwyddionaty SMigwyn, a'r Haf. Cyn prynu eich BICYCLES, co6wch am alw yn .ALEXANDER CYCLE DEPOT, CHURCH STREET. i weled y STOG HELAETH sydd yno o CYCLES ftEWYDDION oddiwrth Prif Firms y Deyrna.s, yn cynwys Raleigh; Premier, Swift, B.S.A., Olympic, Fleet. James, &o., &c. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guineas. Ni rand i neb da-lu mwy na -C15 15s., ersicrhau y Bicycle goreu posibl. Hefydmae Bicycles rhatuch na .64 4:s., yn rhy rad i'w prynu, ac yn beryglua i'w defnyddio y goreu yw y rbataf yn y diwedd." Conwch am roddieicbarchebion (orders) yma., a.c fe arbedwch arian, a chewch well gwerth am eich arian yoaa n&o yn unman arall. Hofyd gellir cael BMTM CYCLES Ariel, Premier, Bradbury, Excelsior, &c. Cedwir Stoc helaeth o bob math o "accessories." Relya Plionosp Becordsp Footballs,, EIctric Lanips., &c. CYCLES ON HSRE. CYCLES ItEPIURED. Cycles, on Hire purchase if desired. Conwch y Cyfeirlad— Alexander Cycte Depot, 41 a 42, Church Street, (Gyferbyn a.'r New London House). (