Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

—-== „— =_ ZS ■> r, j HYSBYSIAD FWYSIGIR ii, Bydd SALE FAWR CANOL-HAF yn dechreu DYDD SADWRN, AWST 13egf, 1910, gan W. S WILLIRMS (LLH RWST), LTD. yn • New London House, Blaenau Ffestiniog", j-? C ww JLa?i.i.???iLi. A??M.??? ?JA.?j'?JL??j%?B. ?. A.???JLJLJL????9 ac i barhau am 14 DIWRNOD YN UNIG. Dowch yno yn gryno ac yn gynar, a chewch eich dewis o'r pigion o'r bargeiniou. F?HO?D RAD AM D/DIM SAMf????Barselgwerth10?acuchod),oDDARLUN ARlJDERCHO^o? hdiwe^dar Frenhm°i?rwerth VII. I I COFIWGH DYDD SADWRN AWST 13 YN HE lONDON HOUSE, BLAENAU, SALE FAWR W. So I   i n I MLA..J m 0 -0 1 j DYMA BETH HOLLOL NEWYDD! [ -1^—^ B! < l&sw^sgf 18L mfflifi ifP -jiff 1^ K&n feiflli«1lfri.«JMiiiiillhlMrtdLii III w Smo C K= T KIlqG S L E YN 26, HICH STRUIT? O A. JlJOI %JT jw' 61aemm Ffestiniog. CLIRIO ALLAN cyn y Stock-taking yr oil Nuyddau perthynol i BICYCLES. BARGED 10 IRa DDOL. New Lady's Rudge-Whitworth Bicycle; Gent's Second-hand Bicycles; Gas Lamps, Oil Lamps, Carbide of Calicum, Tins 4c. yr un am -c. Outfitat drwsio Punctures, 6c. yr un am 432Lc. rhai 3c. am 2C. yr un; Inflatory 18 inches am 1/3 15 inches am ll- yn lie 1/6 Solutions, 6c. am 4c. yr un; rhai 3c. am 2C. yr un Bicycle Tool Bags; Baskets for Bicycles; Carriers; Tyres,, Oijter Covers a Tubes, am brisiau bar syndod a lliaws mawr nas gellir eu henwi. Yr oil i'w clirio allan. DODREFN A NWYDDAU TY. Bydd gostyngiad mawr a sylweddol ar y rhai hyn yn ystod y Sale. Peidiwch colli cyfle fel hwn:-Bedroom Suits, Walnut a Satin Walnut, Bedsteads, pob size; Byrddau, Cadeiriau, Oilcloth, Linoleum, Saucepans, Kettles, Enamel Gcods, Steel Fenders, Brass Fenders, Brass Curbs, Fire Irons, Steel and Brass. DIGON 0 AMRYWIAETH. DEUWCH I WELED. BYDDWCH YN SICR O BRYNU. Cofiwch y Cyfeiriad: J. R. EVAtfS. IRONMONGER, 26, HIGH STEET, SL. FFESTINIOG. m V- Hi r an a r. m aj"F""T~8r V' a r"" a m aa w^i ■ "1 ? ?' ?.? ?? M t?? M ? ? ?,? t ? ? ?? ? ? 0 ? t f L :R ,LI:RY! 81 J B B| 8 Arddangosfeydd. Y mae genymi longyfarch y cyfeillion can- lynol o'r cylch hwn ar eu buddugoliaethau. Yn Arddangosfa y Faenol enillodd yn adran y Cwn,—1, Daeargi Cymreig, 1, Robert Evans, 53, New Street, Porthmadog; 2, Williams aod Williams, The Kennels, Tyddyngwyn Road, Blaenau; 3, W. O. Humphreys, Tremadog, Eto, gast, 1, W. Jones Humphreys, Penrhyn 2, R. M. Jones, Porthmndag. Etc, o dan; flwydd, 1. Williams and Williams, Tyddyn- gwyn. Fox Terrier, 1, Lewis Jones, 3, Rail- way Terrace, Penmorfa. Ci Belwriaeth, 1, W. O. Humphreys. Unrhyw rywogaeth, W. J. Humphreys. Colomenod, Jacobin, 2, H, R. Jones, 18, Dorfil Staet; Show Homer, 3, John Humphreys, Bethania. Yn Arddangosfa Caergybi, ddydd Mawrth, cafodd Mr John Humphreys gyntaf gyda Show Homer a Mr R. R. Jones drydydd gyda Jacobin. Yn Ar- ddacgosfa Peniarth, Towyn, enillodd Mr Isaac Jones, Marian House, Blaenau, ail a 3ydd wobr gyda Dpeargi rvmreip t"n flwvdd. MAEIMTWROG. .Mae ein cydvmdsimiad dyfnaf a Mr. a Mrs. J. R. Jones (Gerallt) yn eu profedipaeth. Collodd Mrs. Jones ei mham garedig a gofqlus, ac yr oedd hyny yn ergyd drom iddi, Nerth a gaffo i yrogynal dan y brafedigaeth. Y Parch J. C. Maurice, M.A., sydd wedi ei bonodi yn Rheithor y plwyf yn lie Mr C. C. Price, M.A. Y mae Mr Maurice yn wr o fedr diaroheuol, a bu yn Arholwr yn y Gymraeg o dan Fwrdd Canolog Addysg. Dymunwn iddo bob llwvdd a bendith vn y Maen. Y GOLWG.—Mae yn fantais i bawb sydd arnynt angen Gwydrau cywir ilr golwg, ddeall mae yr unig Optician yn Sir Feir- ionydd sydd wedi paslo Arholiadau mewn PROFI Y GOLWG ydyw Mr. Hugh Jones, F.S.M.C.. Medical Hall. Blaenau Festinlog. Argaffwyd a Chyhoeddwyd gan Davies & Co Swyddfa'r "RHEDEGYDD," BI, Ffestiniog, i FESTINIOG HORTICULTURAL ASSOCIATION. PresidentR. GREAVES, ESQ., WERN, PORTMADOC. » THE THIRD ANNUAL SNOW WILL BE HELD AT FESTINBOG, J ON SATURDAY, AUGUST 27, IgIO. 30 open classes in Farm & Garden Produce. Also Slate Splitting and Lamb Shearing Competitions. Messrs. A. R. LISTER, LTD., will give an | Exhibition of their Sheep-shearing ria nt in Operation, as at the ROYAL AGRICULTURAL SHOW. Entries close August 24th, 1910. Show Grounds near Highgate, Festiniog. SHOW OPEN 2 P.M. ADMISSION-SIXPENCE, For Schedules apply to—: Mr A. E. FOSTER, Secretary, c. MORRIS. SECRETARY, Bronddwyryd, Festinlog. AUGUST 3rd, 1910. CYMDEITIIAS AMAETHYDDOL MEIRIONYDD. ARDDANGOSFA FHWR TOWYN. DYDD GWENER, MEDI 9fed, 1910. DM05 5:300 MEWN CWOBRWVON. Ceffyiais, Gwartheg, Defaad, IVIoch, ynghyd a chynyrch Ferm, a Gerddi. CYSTADLEUAETH GWNEUTHUR YMENYN. OfTerynao Amaethyddol. TITHIOf DRER FIO, a NEIDIO. Cynygir Gwobrau mewn 102 o Ddosbarthiadau am Gwn, Dofednod. Colomenod, ac Adar eraill. AMRYW HER GWPANAU a THLYSAU. TRENS ARBENIQ A THOCYNAU RHAD. BYDD YR ENTRIES YN CAU—STOC, AWST 24ain; DOFEDNOD, MEDI laf; CWN, MEDI 2il. Ymofyner -am, restr o'r gwobrau gan- Riiydygarnedd, Towyn. ROBERT ROBERTS, Ysgrifenydd^.