Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

COR BREINIOL MERCHED CYMRU (ROYAL WELSH LADIES CHOIR), dan arweiniad KEadanie Hughes-Thomas. Ymddangosodd 0 fiaen y Brerin a'r Frenhijes Gorphenaf, 1907. O flaen Princess Louise a'r Duke of Argyll yn yr Ysgotland, Gorphenaf, 1909. Y mae wedi ymweled a'r America yn 1908; Canada yn 19G9 ac ar gvchwyn am ei ail Daith i'r wlad olaf. Bydd Y COR BYD-ENWOG UCHOD yn cynnal CYNGHERDD yn NEUADD GYNNULL, BL. FFESTINIOG, NOS IAU, AWST 18. "Mynediadi mewn trwv docvnau 2/ 1/- a 6c. Drysau'n agored 7-15, i ddecbreu 7-45 yn brydlon. IS Tocynau i'w cael yn Siopau'r "Rhedegydd," Glorian a'r Aelwyd." » EISTEDDFOD GADEIRIOL JMEIRION. DOLGELLAU, CALAN 1911. Prif Fdmiaid Mr. David Thomas, M.A., Mus. Doc. (Oxon); a'r Parch. Rhys J. Huws. 1—Pryddest" Yr Olaf Ddydd." 2.—Y Brif GystadieuHeth Garawl (a). Anthem-" Light in Darkness" (D. C. Jenkins). Buddugol Calan 1910. (b) Unrhyw ddarn at ddewisiad y Cor. 3.—Ai! Gystadleuaeth Gorawl- (a). "Addoliad" (J. Ambrose Lloyd). (b). Cry out and shout (P, P Biiss) 4.—Corau NIeibion: Good Night, beloved (Giro Pinsuti.) 5.—Corau Phnt- (a). Meddylian am y Nefoedd (E. D. Lloyd). (b). Unrhyw ddarn. Rhestr gyfiawn o'r Testynau^i'w cael oddi- wrth yr Ysgiiienyddiau- 0. O. ROBERTS. EDWARD WILLIAMS, ARDUDWY Agricultural, Horticultural, and Industrial Show, Grand Sheep Dog Trials & Sports, will be held in the Park, Plasybryn, (By kind permission of W. Jones, Esq.) SATURDAY, AUGUST 20th, 1910. President: Right Honourable LORD WINCHELSEA Harlech. For further-information apply to the Secretary, ELLIS JONES. GLYN VILLA, LLANBEDR, < Cynhelir Ymrysonfa Cwn Defaid yn BEDDGELERT Dydd Sadwrn, Awst 27ain, 1910. Cyhoeddir manylion pellach yn fuan. "CARED DOETH YR ENCILlON." "YN WYNEB HAUL A LLYGAD GOLEUNI Cynhelir Gorsedd ac Arwest FARDDONOL LLYN Y MORWYNION, Ddydd SADWRN,'Awst 20, 1910. Cynhygir Gwobrau teilwng ac Ariandlysau i gam pwvr lien, Awen, Cerdd ac Areitheg. D.S:—Rhoddir Tystysgrif Swyddogol yr Arwest hefyd i bob buddugwr. Bydd Rhestr o'r Testynau alian o'r Wasg ar fvrder, pris ceiniog drwy y post, ceiniog a ,dIm.1. DEWI MAI 0 FEIRION, Blaenau Ffestiniog. Ysgrifenydd. BILL-POSTING Dymuna HARRY PARRY, Ponliech, Harlech, bysbysa ei fod yn gwnevd gwaith BILLPOSTER yn Nosbarth Harlech, Talsarnau, Llanfair, Llanbedr, a Gwynfryn. ByrddaQ da yn mhob rhan o'r Dosbarth. Rhoddir sylw uniongftchol i bob archeb. Telerau rhesymol. BILL POSTING I! SALE SALE ALE 07 LRIO LL 51\ V2 HflF YN MASNACHDAI Ri baltd w n CO., (LATE JONATHAN), FOURCROSSES, BL. FESTINIOG, I DDECHREU Ddydd Sadwrn Mesaf Bydd Gostyngiad GwirioneddoS yn cael ei wnoyd ar yr hoil Stoc. Yn mhlith canoedd o bethau eraill y mae a ganlyn:- 24 doz. Black Cashmere Hose, all wool, i ferched, y par (gwerth Swllt). Stoc arddexchog o Prints, yr oil yn fast colours, am 2Je, 3e, 3!c, a 4c y llath. Fancy Muslins o Delainettes at Blouses.am 21tc y Hath. Llian Bwrdd wrth y Hath am 6te, a Sic. Eto LliaD. i gyd am lljc y lIath. Roller Towellings am 2c, 3c, a 4c y llath. Apron Holland am 4c, 4te, a 5-le y llath. Flannelettes rhagorol am 2te, 3e, 3|c,.a 4c y-llath, gwerth dwbl. 120 lbs. o Edafedd Du am 51-c y chwarter. 150 lb. eto am 8c y chwarter, na welwvd ei gyffslyb am ei bris. 132 pairs o Ladies Corsets (Stayses) Llwydion cryifon, y rhai a wisgant yn dda, am Is yr un. 120 pairs o Corsets mewn du a lliwiau, double busk. am Is 3e, gwerth dwbl. 144 pairs o Black a Grey Pansalia Corsets, double busk, a shields both sides, am I Is lie diguro. Ladies Black and Coloured Lisle Gloves am 5-Jc y par, gwerth dwbl. Eto White Gloves am 5 Jc y par. Ladies Pure Silk Gloves 2 mewn gwyn am Is y par. Eto Ladies Black and Coloured Kid Gloves, Is lie. Sold everywhere at 2s 9d, every pair guaranteed. 144 o Umbrellas i Ferched am 10tc yr un. 150 eto o Ladies Urobreliasi assorted, fancy handles, am Is yr un. Y rhataf a welwyd erioed; a'r rhai hyn o da,n brisiau y gwneuthurwyr. Eto Stoc ardderchog 0 Ladies Umbrellas am Is 6c, Is lie, 2s 6c a 2s lie, ardderchog. 12 doz. o Ladies Blouses, hollol newydd, mewn Prints a Delainettes, am Is yr un, gwerth dwbl. Eto White Cambric Embroidered Fronts Blouses am Is 6c, gwerth 2s 9c. 2 doz. Silk Blouses i'w clirio o 3s lie, splendid value. Hosannau duon i Ferched am 2tc, 4tc, a 5tc y par. Eto i Blant o 2A-c v par bob size. Lot fawr o Ladies Underskirts^ Washing, o Moirette, am Is 3c a Is 6c, gwerth dwbl. Eto Is lIe a 2sl6c rhagorol. Dymunwn alw sylw neillduol at Stoc o DRESS' SKIRTS. Y mae y rhai hyn yn hollo! newydd, ac yn y style ddiweddaraf, mewn da, navy, a gray, am is lie. Eto yn yr un lliwiau am 2s 3c, gwerth dwbl. Eto mewn Fancy Tweeds & Plain Cloths, trimmed Buttons am 2s 41c a 3s 11c. 12 doz. o Babies Pinafores am 4-oyr un. Eto 6Jc, 8te, a 10Jc,-splendid value. Eto stoc helaeth o Muslin a Print Overalls a Cashmere a Pique Pelesses, i'w clirio yn neillduol 0 rad. 6 doz. o Children's Galatia Hats, Navy, Pale Blue, a White Binding, i'w clirio am 6c yr un. 9 pieces Fancy Tweeds, dau led, at Costumes a Dresses am Is y Hath, gwerth Is lie. v Costume Cloths, dau led, mewn Black, Navy, Brown, Helio, a Green, am Is y llath ardderchog. Kashmaem Costume Cloth mewn Navy, Brown, Helio, Green, Peacock, Blue a Black, 60 inches, guaranteed unspoilable, am Is 9c y llath. All Wool Nuns Veiling, double width, mewn Black, Navy, Cardinal, Biscuit, Pale Blue, a Green, am Is y llath. Black Mohair a Cashmere dau led, am Is, Is 3c, Is 6c, a Is 11c y llath diguro. Velveteens mewn Black, Navy, Brown, Green, Helio, White, Cream, Sky, a Fawn am 7tc y llath. 150 pays o G y n f a-s?Au caero?,, do, am 2s Ge, 150 pans o Gynfasau caerog da am 2s 6c, 2s lie, a 3s lIe y par, o dan brisiau y gwneuthurwyr. Cretons lliwiau 2ic, 3c, 3§c a 4c y llath splendid. Lace Curtains (Hangings), o Is y par, y rhataf yn y wlad. Stoc helaeth o Hearthrugs, Door Matts, a Curtain Poles, i w clirio yn neillduol o rad. Stoc rhagorol o Trowsusau Fustian i Ddynion am 4s 11c, gwerth 6s Ge. Eto Jackets gwynion (Linen Jackets) am Is lie ardderchog. Ciysau Flannellette a White Matt Shirts i Ddynion am Is yr un. Eto Union Shirts am Is 6c a Is lIe rhagorol. Natural Under Vest i Ddynion am Is yr un. Eto Drawers yr un bris. Eto Natural Vests, guaranteed unshrinkable, am Is lie, gwerth 28 11c. Eto Drawers yr un bris. Hosanau Llwydion a Cochddu i Dnion am 6Tc y par. 360 o Men's Caps (job) am 4e, yr un gwerth dwbl. Eto Capiau i Blant am 3tc yr un. Men's Fancy Vest i Ddynion am 2s 6c yr un. Socks i Ddynion o 3o y par. I Umbrellas cryfion i Ddynion am Is 6c yr un. Lot fawr o Cycling Capes, Waterproof, am 2s 9c gwerth 4s lle. Eto ychydig o Men's Mackintoshes, Guaranteed Waterproofs, am brisiau neillduol o isel. Cofiwch y Cyfeiriad:- PARIS HOUSE, FOURCROSSES, A 1010 to 1016 HARROW ROAD. LONDON, M.W. Mr* OWEN, L.D.S., R.C.S., (London), lvfl.L.;Ä.' ..u., ji". 18 u DENTIST, LLYS DORFIL, New Market' Square, Blaenau Ffestiniog. Gellir ei weled yn BLAENAU FFESTINIOG, bob Dydd Linn o 10 hyd 8: Boreu Dydd Irioa 0 10 hyd a Boreu Gwener 0 10 hyd 1 o'r glcch. LLANRWST. bob Dydd Mawrth a Dydd Mercher a Ileg hyd 5 o'r gloch yn nh, Mrsi Parry, Station Road, 'r'J:7JVt' -v'r" I, SEFYDLWYO tiReS 2S IYILYK £ DD. MP. DAVID WILLIAMS, (gynt Piri. Edwards & WilHams,) BODGWYNEDD, PORTiSDOO, A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wiad, ac yn parhau i yrnweled yn rheoiaidd a'r LIeoedd canlynol:- | fffsensM f—Bob Dydd L'un o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o 8 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i M&en?Sercn hyd 6, yn n'?- i i-  u b erts, 42, 1-l-gh StrQet, y drws Ptsaf i Llarirwst—Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (on lydd Mawrth o i&zr. y Ffair), yn nhy rai-i. David Jones & Son, Station Roaa j/fsrbyn a Boars Head, o If hyd S. PwiffHStH—Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o It hyd 4. Ceiooieth—Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, LSys Caradog, High Street, 8 4-30 hyd 7. Fortmatioc~Boh Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd a y nos. Bala-Bob Sadwm a phob Fiatr yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street » 11 hyd 4. Dolgeflau sa Abormiaw- J'rwy appwyntiad ar'Ddyddiau Sadwrn.1 DALIER SYLW.—Nicf yw Ms-, David Williams yn dal unrhyw gys. ylltiad a'r un ffirm arzdt o'r un enw, a dyntuna ar PI' oyhoorft; gymer- yd sylw manwl o'r lieoedd y mae yn arcs yn y trefi uchod fat na byddo camgymeriatisu yn y dyfodoi. H. R. GRIFFITH H. R. G ??? IFFITH F F F ?   F?FF _F FF F F PLU1\1BEI(, SANITARY ENGINEER & GASFITTER, 75, High Street, Blaenau Fiestin iog. All Latest improwenients in Gas-Fittings kept ( In Stock. Cisterns, Baths, Lavatories, Lead Piping, and all MATERIALS pertaining to Sanitary Engineering always on hand. Hot & Cold Water Fittings fixed at Best Workman- ship and Moderate Charges. ESTIMATES FREE ON APPLICATION. NOTE THE ADDRESS:— wHif R'v°°& ?*? 'v°? H. R. GRIFFITH, Plumber & Gaslitter, High Street, BL ffcstiniog. ■oiBrrnfinnrrTnmn^TWirrrirgMii 11 ""TiriTTr^witi'iwM1 mmm i i'iinfiiirr"ri—iir ffr-Tir,777-rnnrfT¥—miTmrmiiriHiiiiM i—i in Safed pob on ar el Wadnaa ei hun. Yr HEN POST OFFICE, Square,^ Lfanrwst, Dymuna W H. Gynt 0 1, Willow Street, Hysbysu y Cyhoedd ei fod WEDI AGOR y Mascachdy uchod, He mae ginddol STOC 0 ESGIDIAU RHAGOROL. Dyma, heb os nao om'bai. y He GOFEU a RHATAF yn Ngbvmra. Sicrbdr y gwaith %'f delnyddiau goreu am y pcistaa gostyogoHsod, WU1 un syda weci cael13 rniyned^ P brofiad taewa trwsio a gwneufhar E-sgidisu. Caiff pob cwsroer ein sylw personal, Qwadnu c. Socsiu EsgiciiiaM i DeSyrsion, 2s 6e. Eto eto i » 2s. to eto i Ferched, « » is Sc. E-bo eto PSant, IS. i fyny. Gwarentir y gwaith a'r defnyddiaa. D.S.™Trwslr Esgidiau a Clogs tra byddweh yn y drof, neu dantonir hwy. Mae arenvm Stoc heJaeth 0 CLOGS new/dd, ac hefyd rhai ail Jaw i'w cynyg am brisiau rhesymole Cofiwch y Cyfeiriad Yr Hen Post Office, Market Square, Ltanrwst. h.. A. "'lnlJGIISIIP J.I.I.J.IBØ.-rw 17- H H @ MEDICAL HLL, I g Physicians Prescription Dispensed MN''Mef!Qtngn?SP!!aSSMSS&BReon?SeN wilh the Best a,.i d, Puref-:t Dru g s only. tM S &M?!?H p. B ??? ?? ??st and Purest Drugs only. B  younelf i° qu:t. simple you us. g HORSE and CAT1 t. r1ôf1Et::aCIN£8. BB?? BIFURCATED R?ETS: SOLE AGENT forGOSSHERALD:? NEE^:AR±^HO!E±,SILFXD1^ i CtUNA and DOULTO? WARE. Rivets Rnd bend b, ack. the prongs. Neat and strsng. 6f ra PAX?Y, 'M. P S. HBBn | all Ironmongers, or send ot. Bj j !j o H i j-» i >- — xr n £ T for ^ox as|ottedUo ^ifareated ■ tJ* Ait; 4\ iVlii .35Upp?r Th.,m-  I Mr pjljsfi Price List on application. Am brisisu Argraffwaith o bob de-grifioa ymofycer yn gviitaf yn Swyddfa'iRhedegydd,