Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

HEDEJLYS BLAENAU FFF-STINSOC.…

-I GyngorPlwyf Pcnrhyntieucfracth.

ADOLYGiAD Y WASQ. I

Cwrdd Chwa-ter BesiycfclwyrI…

TRIEMADOG.-'"""""I

BWRDD GW&RCHE2DWAEDI LLANRWST.

Family Notices

LLAN, Y CYNGORWYR A'R AGOR-I…

IVI

LL A%,* F i't?OTH EiV.

DOLWYDDELEN.11

r" v "V'V"V'v V 'Vv'V 'VV-V'-"…

News
Cite
Share

r" v "V'V"V'v V 'Vv'V 'VV-V' PENHYNÐEUDRAETH. Y DEML,—Mae aelodau y Deml wedi pasio yn anfrydol i gael Trip i Moda, Bychan cyn diwedd y mis hwn, a disgwylir yr holi aelodau yn gryno i'r Ysgoldy erbyn 7-15, nos Wener nesaf, i'r cyfarfod amrywiaethol sydd i'w gynal, ac er gwneyd trefaisdaa paliach gogyfer ar wibdaith. Dechreuir yn brydlon fel y gellir gorphen mewn pryd i fyned i'r Cor. CYMDEITHAS YMDRECHOL --Nos Sabboth, yn Nazareth, cafwyd papyr rhagorol gan Mr, D. Lloyd Griffith, Penbryn View, ar y Gwyl- iadwriaeth priodol o amgylch ac yn Nby Ddaw." Siaradwyd yn mhellach gan amryw o'r aelodau. MASNACH RYDD,—Ar ran Undeb Cym;1 deithas Masnach Rydd, bu Mri. K. Brown a H. W. Nettleship yn anerch cynulliad ger y Neuadd Drefol, nos Sadwrn. Bychan ydoedd y cynulliad gan na wyddai llawer am dano, Cafwyd anerchiadau rhagorol, a rhoddwyd cyfle yn y diwedd i ofyn cwesdynaa Aeth nifer fawr gyda'r Wibdaith dydd LIun, i Aberystwyth, drcs 300 acbawsant ddiwrnod ffafriol iawn. Yr oedd Ysgolion Sul Minffordd. Gerphwysfa, ag Eglwys y Drindod yn myned. a manteisiodd )Jawer eraill ar y cyfle. Dydd Sadwrn nesaf, bydd Ysgolion Sul, Nazareth a Carmel yn mwyahau eu huaain o'r gwleddoedd sydd yn cael ei parotoi gan y chwiorydd ar eu cyfer. Yr wythnos hon mae Mr. Griffith J. Jones, Bryn'.lewelyn, wedi cael ei apwyotio yn Oruchwyliwr i'r Cwmni enwog y City Life Assurance, ar y Dosbarth o Dolgelley i Pwllheli, Llwyddiant fo'n coroni ei ymdrech- ion yn ei gy!ch newydd. Yn Arddangosfa Beaamaris enillodd Mr. W» J. Humphreys y wobr gynt if gyda'i Spaniel, a'r ail wobr gyda Daeargi Cymreig, Wedi hyny dydd Sadwrn, yn Arddangosfa Vaynol Park, cafodd y wobr gyntaf am y Daeargi Cymreig, ac hefyd Special am y Sporting goreu, hefyd, y wobr gyntaf mewn unrhyw rywogaeth o gwn dros 25 pwys gyda'i Spaniel. Bydd Ysgol newydd y Rhyd yn cael ei hagor dydd Sadwra, Awst 27. Ceir y malylion yr wythnos nesaf.

- - - ." - - - - ....... TRAWSFYNYDD.