Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

HEDEJLYS BLAENAU FFF-STINSOC.…

News
Cite
Share

HEDEJLYS BLAENAU FFF-STINSOC. I Dydd laa, o flaen G, H, Ellis (Cadeirydd), Cadwaladr Roberts (leu), a Cadwaladr | Roberts, Ysweiniaid. Addysg. Nid oodd Swyddog Gorfodol y Dosbarth GwSedig yn bresenol i erlyn mewn 2chos  '0 T¡'sf'Y'Ci a th,u, v-I gohiredig o Trawstynydd, a tbaBwyd yr allan. Hfib 013U. Yr Heddgeidwaid W. Edwards a gyhaddcdd William Roberts, Fronwnion, Blaenau, a'r Heddgeidwad R. E. Davies a gyhuddodd Owen Williams, 28. "Maenofferen, B a u, o fod gyèa'u hclwyafeirch 11-30, Mehefia 18, heb ofeu. Yr oeddynt wedi ei gwysia at y Llys diweddaf, and gohiriwyd eu hachos am nad atebasant. Addefodd y ddau y trssedd. Cswsant geiydd llvm Rati y Faingc am beidio ateb y Liys diweddaf, a'u dirwyo haner coron yr un, ac 8/5 o gostau. Gorrra Moduricu, Yr Arolygydc Owen a gyhuddodd Godfrey Llewelyn Owen, 10, Westbury Road, Bectwood, Essex, o oryra ei Gerbyd Modcr yn Manod Road, Blaenan, Gorphenaf 31. Yr oedd yn gyru yn 01 29 milltir yr awr, newydd j'r bob! glirio"rr ol dod o'r Ysgolion Sul. Anicnwyd gak at yr awdurdcdaa yn Bestwosd.adaethyntsu drosodd i'r Blaenau ar unwniih i gyfaddet, a datgan ei ofid am y peth.-Cymerodd y Faingc hyny yn ei ffafr, a dirwywyd cf i ddim ond {210s Oc a il Ss 6c o gostau. Y i D. R. Dsvies, Fenrhyn, a „ Fitzroy. Co;e, Seafie'd Park College. t v. jan, Hampshire, o oryru ei olwynfarch modur, yn y Penrhyn, un o'r glccb. Awst 1. Dywedodd y Swyddog fod y iDiffynydd yn dod gyda chyfiymdra arswydas i'r Penrhyn o gyfeiriad Maentwrpg. Ataiiodd ef, a phsn yn cymeryd rhif ei drwydded a'i gyfeiriad, bu i'r Diffynydd gvnyg tri swilt iddo am beidio son am y petb. Dywedodd yntau y gwysiai ef am oryru, ac am geisio liwgrwobrwyo Swyddog tra yn cySswrii ei ddyledswydd. Y •rheswm roddai am ym mor gyflym oedd, fed ganddo eisiaa dal ei ddau siyfaiii.-Y Diffynydd, yr hwn oedd yn Uangc ieuangc. a ad defodd y trosedd, acmsi myfyiiwr yn NgoJeg Sesfisld Pask ydoedd,—Y Cadeirydd a ddywedodd fod y Faingc yn edrycb ar ei achos yn un drwg iawn. Yr cedd ei waith yn ceisio liwgrwobrwyo y Swyddog yn beth èiídbl iawn. Gallai ben iddo goliiei le pe derbyniasai yr ariaa. Yr oeddynt yn ei ddirwyo i £ 3 10s Oc, cost an y Llys, a fee y cyfreithiwr, yn gwneyd cyfacswna o £ 5 4s Sc--I-)ywedoil y Diffynydd yr anfonai yr arian draroeth i Glerc y Llys. Ymddacgosodd Mr R O. Davies i erlyn dros vr Heddlu yn v dd?.n schos uehod. Meddwi, Yr Heddgeidwad Evan Davies, Trawsfynydd, a gyhuddodd Henry Parry, Ty'r Mynydd, o fed yn feddw Gorphenaf 16. Hysbyswyd y Liya ei fod wedi myned i ffwrdd o'r ardal -Di-c,.N-y 5/- ac 8/6 o gostau, Yr un swyddog a gyhuddodd John Roberts, Ffordd Groes, Trawsfynydd, o fod yn feddw ac afreolus Gorphen&f 16 yn Trawsfynydd, Nid ymddangosodd, ac adroddwyd banes tor-calonus am dano. Dirwy swlit a 7/6 o gostau, gyda gorchymyn i'r swyddog ei rybuddic drcs y Faingc. Y Rbingyll J. Lloyd a gyhuddodd Hugh Morris Hughes, Freeman Terrace, B!aenau Ffestiniog, o fod yn feddw ac afreolus Gorph. 18, vn fam a ddaeth i'r Llys a dywedodd fod y diffynydd yn yr helynt yr oedd trwy ymddygiad ei wraig, a'i bod yn dywedyd fod yn well ganddi William Swan- cott nag ef oedd yn wr iddi.—Y Clerc a. ddy- wedodd fod y Diffynydd wedi bod oflaen y Llvs bedair gwaith o'r blaen y flwyddyn hon. —Y Cadeirydd a ddywedodd eu bod oil yn gwybod yn dda an dano, a'u bod yn gohirio ei achos am dri mis er gweled sul yr ymdeiygai yn y cyfamsar. Y Rhingyll J. Lloyd a gyhuddodd William Swancott, Back Park Square, o fed yn feddw ac afrsolus Gorphenaf 19, ugain mynud i baner y nos. Tyngai a rhegai yn ddifrifoi. Gallai hysbysu y Ltys fod y diffynydd wedi myned yn llwyrymwrthodwr, sc wedi uno ag un o'r eglwysi ar ol cael y wys.—Y Diffynydd a add- efodd y trosedd, ond mai cael aflonyddu arno yr oedd gan Hugh Morris Hughes, ahyny yn ei daflu allan o dymer priodol.—Dirwy 5/- a 7/6 o gostau. .A.A. A. A. A. A. A..A..A.. A. AA.Á.Ã.A. A. A..A A. A A A..A. It.

-I GyngorPlwyf Pcnrhyntieucfracth.

ADOLYGiAD Y WASQ. I

Cwrdd Chwa-ter BesiycfclwyrI…

TRIEMADOG.-'"""""I

BWRDD GW&RCHE2DWAEDI LLANRWST.

Family Notices

LLAN, Y CYNGORWYR A'R AGOR-I…

IVI

LL A%,* F i't?OTH EiV.

DOLWYDDELEN.11

r" v "V'V"V'v V 'Vv'V 'VV-V'-"…

- - - ." - - - - ....... TRAWSFYNYDD.