Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

DOETH A -HAEL.I

TREFRIW.. I

TANYGRISIAU. I

Damwain Lror Llanrwst.vI

- - -,- - -Arwest Liyn y Morvvynion.…

News
Cite
Share

Arwest Liyn y Morvvynion. j RHAGOLYGON ADDAWOL. I Dydd Sadwrn nesaf, y cynhelir yr uchod, ac erbyn hyn y mae pob sicrwydd y ceir Arwest hynod o lewyrchus, gan fod yr ymgeiswyr yn hynod o liosog ymhob adran, a rhagolwg am gystadleuon dyddorol, yn arbensg yn yr Adran Gerddorol, yr ymgeiswyr o Gymru a Lloegr. Bydd yr Orsedd yn cael ei bagor yn ffurfiol ar Awr Anterth. ac yna ei gohirio hyd dri o'r gloch y prydnawn, pryd y cyfiawnir y gweithrediadau. Yn dilya yr Orsadd, bydd cyfla i gael byrbryd ar y ddaear las, gan fod Mrs. Thomas, Greffyn Tempsranco, am ofaiu am y bwydydd, fel na fydd raid i neb newynu ymhell o dref. Mae llawer yn holi o berthynas i'r ffordd o'r Llan i gyfQniau y Llyn, and ni raid i neb bryderu ynghylch hyny. Bydd y fintau ddydd- orol yn cychwyn o'r Llan ychydig cyn dau o'r gloch, rhai ar draed, a'r sawl a ddymunent mewn cerbydau, a byddant yno ya brydlon at yr Orsedd dri o'r gloch, a gall yr anghyfar- wydd gasglu felly, nad yw y daith mor hirfaith ag y mae rhai yn irbio, ond wedi cyrhaeddyd yno, ceir tal dda mewn mwy nag un ystyr am yr ychydig ddringo tuag yno. Cynhelir yr Orsedd a'r Arwest ar dir Brynllech, drwy can- iatad caredig y tenant, Mr Hanry joaes. Ar ol y byrbryd y cynhelir yr Arwest, a bydd y cyfan drosodd mewn amser da, ymhell cyn machlud haul. Mae yr anturiaeth yn golygu llawer o draul i'r pwyllgor, ac ar gyfer hyny, darperir maes- docyn chwe'cheiniog, gyda'r hwn y ceir myn- ediad hekeih i mewn i gylch cyfrin y gweith- rediadau, a goren po gyntaf i sicrhau tocyn gan eu bod yn gwerthn wrth y dwsinau TO bared. Cellir eu caal yn siop "Y Rhedegydd." Rhoddir Gwys a Gwahawdd i holl garedigion Llên. Awen a Chan, i'r mynydd ddydd Sadwrn11 nesaf, Awst 20fed, 1910. DALIF-R SYLW.I I Os digwyd-l i'r tywydd fad ya anffafriol i fyned at y Uyn, mae y Pwyllgor wedi psnder- fynu unwaith y buasent yn gohirio y cyfan, ond erbyn yr wythnos hon, gan fod yr JIm. geiswsr o bob rhan o'r w!ad, gwelir y bydd yn anmhasibl gohirio y cystadleuon, felly cynhelir yr Arwest yn Neuadd Gyhoeddus y Llan am 4-30 o'r gloch, a dymunir am i'r frawdolaeth gwrdd. yn yr un lIe am 3 o'r gloch, pryd y bydd materion arbenig i'w trafod a'u penderfynu.- YSG. .AAJ>. A" £

-I Hunanladdiad Torcalonus…

Family Notices

I LLANBEDR. *

-_._ - - _- - - --BETTWSYCOED.…

..---.?LLANRWST.VTTVVVT.I

FFESTINIOG.I

At ein Gohebwyr. !lI

Family Notices

BLAENAU FFESTINIOG.

-MR. WINSTON CHURCHILL A'I…