Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

yn SHOP tSAf, mAENTWROG, GELLIR GAEL A GANLYN AC YCHWANEG, I.-AT AOEO CHEinO. Gwelleifiau 3s. yr un Pitch o'r math goreu (allan o gasgen) Tar Stockholm, Marc Du, Marc Coch (tywyll a goleu) Friar's Balsam, Naw Oil, diguro at doriadau, ynghyd ag olew clihafal y Mri Morris Evans a'i Gwmni Dip at olchi Defaid, eiddo Mc Dougall's Powdwr Melyn Cooper's I'r Ffermwyr sydd yn dyrnuno gwneyd darpariaeth eu hunain, gellir cael y Powdwr Sulphur yn rhydd, wrth y pwys neu y can4 pwys !!■—Y GYNWtU £ F GWA1R. Stock o Gribiniau {a phenau), Pick Ffyreb, Rhaffau Ceir a Throliaul Grit a Bloneg, Cerrig Hogi ysgwar a chrwn, Files ffl at a thriongl, Oil Machines ac Oil Cans ML-V GWEmn, &c. Cedwir mewn stoc Gychod coed a gwellt, Standard a Narrow Frames, lIb. Sections, Foundations, Metal Ends, Meginau, Veils, Poteli i ddal Met, &c. IV.-AT Amrywiol fathau o Blyf, Lines, Guts, Baehau, &c. Anfoner yr arcbebion naill ai i Shop baf Maentwrog, Tanybwleh,, neu i Shop-yr-Eryr (wrth yr Hall), Blaenau Ffestiniog. TfiOMAS ROBERTS. Mehcfin 23, 1910. There is only ONE BEST TE AT j  AND IT IS  mnvpoiiE. So Why pay more or Why buy any other sort ?" MfVVPOLE PAIRy COMPANy, LTD. 12, Church Street, Blaenau Ffestiniog. The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and Margarine in the Kingdom. Over 640 Branches now open. I I I "I Specfols I ?????? >Dectols .1 Speclols I -I S.pecfols I YN SHOP I I WM. THOMAS JONES, I Watchchmaker,Jeweller & Optician (by exam), II I 2 Newborough Buildings, Bl. Ffestiniog. yn holiol y peth sydd airnoch I ei angenf • 1 —. — » ■■ -— I, — Gallai y dywedwch Nid @es arnaf angers am Tonic." Y mae pob cyfan- soddiad dynol yn teimlo efleithiau dirwasgol ein dull annaturiol c fyw. Oss o fyn'd, o frys a ffwdan, yw yr oes hon, a rhaid fed ei dylanwad niweidiol ( ar y corff yn anocheladwy. Yr ydym yn dra agored i oerfel, ac i ddiffyg ar y cylla a'r afu, mae'r nawsion amhur yn cymysgu a'r gwaed, mae'r nerfan yn gwsnychu, yr ydym yn agored i lu o anhwylderau cyffredin, ac yn cael ein bygwth gan afiechydon gwaith. Yr ydym yn iach a chryf un dydd, a'r diwrnod wedyn allan o hwyl, ac efaltai yn bsryglus wael, j Mae eisiau Rhywbeth, a'i cisiau ar bawm' GWILYM EVANS' QUININE BITTERS yw y feddyglniaeth gryfhaol, ,i ac adfywiol, sydd yn gwrthweithio amchyd, ac yn cadw organau y corS I mewn 11 awn yni, a'r boll system mewn cyflwr perffafth. Wedi eu gwneyd o ? nifor o'r cynyrchion rmvyaf iacbusol a bywydol gwybyddus i feddygon. j> j Mae !!wydd anghydmarol QUININE BITTERS GWILYM EVANS yn hawdd 1 r i'w bro6 paa eu cymedr air oi ymosodiad o'V Anwydwst, neu pan yn wan a I ¡ digalon, bsb archwaeth, yn isel ysbryd, digwsg, Huddedig, a biin ar ei  einicss. 5 Ond i chwi roi prawf ar un botel, cewch ryddhad buan oddiwrth eich iselder a'ch gwendid, ac adenillwch eich archwaeth. i r Nid oes dim arall yn dabyg iddo. Cedwch ef yn eich cartref, a pham nad ei gvmeryd fel gochelydd. Gwneir ef yn hollol. o Lysiaii, ac efe yw'r medd- yglyn goreu yn y byd i godfr gwan i fyny. Gwna fywyd yn werth i iyw. Rhoddwch brawf ar botelaid. J GWERTHIR YN MHOBMAN, mewn poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. j GGCHELWCH DWYLLWYR. | Gofelwch bod enw Gwilym Evans," ar y label, y'stamp, a'r botel, = Unig Berchenogion i QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, S.W. — — Qwilym Evans Quinine Differs ?i!ym Quinine 15ifters I ww R-

NODI AD AU WYTHN0S0L

I FLORENCE NIGHTINGALE.

Y BLAID GYMREIG.

IGWYN CANADA YN ERBYN DIFFYN-…

-MR. WINSTON CHURCHILL A'I…