Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The .n'1IA'Qt") ,t V U 1. H l )!tll¡ 0 tl COMPANY. ?a-.?s.eMg?'s .b-a?ked t?FO:M?? !ram B!aes?"! FesHaiog to aU psrts ot AMERmOA, OA.NADA, Zzo. Pat ÚJrther inform&ttM apply to- M.?. WILLIAM JONES, maenad ?a<t!a.:o; M??!K?-?3??-?3??0-<??-??!!?'? ?B $ ? M?EJ?B?OIs.. $ .Ll W &i¡-edø V,¡..j\ ¡ HUGE' AND SON. I t House, ï ? !9. EA.RLE STREET. § ? T. P?U?'S SQUARE ? t I t 8 ? WERTKIR Ta-'yna.-a (S?n?a & Rat. ? V ? nrn; ya .?h"b dH6b-th gyd&'? ? & g?ahaas! LicaUaa o A?arioRg&n 1' Uca! g § D&laathau, Canada, Agerion?,,ziv. S. g AMoa, Aw?traha, I't'??Qis., &a i bab ? ? pa'-th 8'?' byd a,m y prisia.u ittol&f. ? ?-wert?? hefyd Is?p? Tickets gyda'r ?? ? pws.h&po! Reiiae-rdd I bob pMth ? 7 ? s t?IeF&n rh?t?f "Rhod<?wn Reduced R%ts ? RaHwl\Y Order 1 bob nn o'n Pa.s3imgt,>¡I'a f (3rd CIa.ss) o'r BJaenau yn!&, Byddwn yn S P\1 a.r eu glAai&d yn y Sti\tio:o ? < yma g?h?wa a.m eu Lc?c?ge, a de?ws s ? gyd& hwy &? Iwrdd yr Agaric? yn mha ? ? ss y ?yd??ct wed? p?nLd?rfyaQ hwy!ie ? ? i'w Berthio YQ y m<?dd mwyaf baddh?c! ? t a. chys?ras ya ?r s-'ir&n gopea o'r Hosg, ? ) ST y dlwrnod hwylio. I: YEgfif?GWoh &ir a chewch gyda. thro&d ??) t y pjs% faatr o r gwahanol Hwylt?dac, ya j! D{shyd<Ú F&re! Peb h?ylaadcd. Tstcrfa r?ad at ?j?' &alw Lagga)ie.. ? M&c'? oyMri?d uohod yn „ He qyBu?as, ?R ? rbf?eymol, a ahanolig ymwalwy? a? ? ? dr?. ? ?..?<. ? ?-<c ? ?-°-?s ? ? s-<e ?_E_ ?- o ?,?_K?R'. T? ATS. MICE, MOLES, COCKROACHES -? and BEETLES, greedily eat Hafriscn's ReHaNe Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry np and leave no smell. Prices 6d., Is., 2s. 3d.. aad 3s. M., Postage 2d.—G. W, HARRISON, Cbemtst, Readier. Sold by Chemtst-; Agent for Blaenau Festíniog :J. L!o?d tooes. Chemtst. USt1"st: A. ParTy. Chemist. Sta.don Road. PorEmadoc :-Ivor L Jones. Chemist. Bettws- ycoed:—R. Parry. TMPORTANT TO MOTHERS Every ? Mother who values the jHoa.!tL &nd Cl"n., Unp3" of her Child should use HARRISON'S "RELIABLE NURSKRY POMADE. Ona &ppUea,tioQ bills all Nits a.nd Vermin, beauties &nd strengthens the 'Hs.i?. In Tina, 4'¡d &nd 9d. Postage Id.—Geo.W. Harrison, Ch entf-t, Reading. Solo by Chemists Agent for LIta- rwst, A. P&rry. Station Road. Agent for Blaenau Festmiog, J. Lloyd Jones, The Pharmacy Agent for Bettwayooed, R. Pafry. Agent forPoJ"I,nar{O(1, Ivor J. Jones. GWALLT GWYN a adferir yn barhaol a chyeym < w !iw cvnfig trwy ddefnyduto HARRISOM'S HAIR COLOUR RESTORER. Nid cyffur !!ifo ydyw. ond gweithreda trwy foddion natario! fel arferydd. Ni chynwysa ddim mweidio!. ae y mae yn I!esot i dyfiant a h:Lrddwcli y gwallt. Mown poteii. 1/6 yr un (3c rh,-igor trwy'r post).—G. W. HARRisc-N. Hair Spcciahst. Reading. Sold by Chemists —Goruchwyhwr i Bettwsycoed, R. PARRY. Chcrnist; i Hanrwst a Trefriw. A. PARRY. Cbemist, TTARRISON'S HAIR GROWTH. A 1-L certain Hair producer, Beautines and prcmotes the growth of the H&ir, and is a pre- ventive of thinness and faUing cut la boxes. pricH Is. each. It kpeps ths hj?ir ffpe from Scurf and Danf'rnS. and promotes a heattby condition of the scaip Numerons testimonials receíved.-Sold bv all Chemists, or post free from the Manufacturer, Geo W. Harrison, Chemist. Rediug Ageatfor Llaurwst Idwal Parry, Chemist, 22. Station Road. !F YOU from TIC, SUFFE tIE- UP& A LSIA, 220= rOOTHA CHE, You may have INS FANT RELIC, F bv taking a dose of M and NEURALGIA fIJJXTlJRE,'J.. It is a powerful Nerve Tonic, and acts like Magic on Nerve Pains. A DOSE REUEVES! A BOTTLE @URES! IN EICTTLES, F/- EAOH. Prepared by George R. Jones, DISPENSIN(I CHEMIST & DRUG(HST, APOTHECARIES' HALL. The Square, Uanrwst. 1 ?. ,M) ?sst??? ?- ? ? ?'? ? ?.-? :? ?. ? ? ?&?'!<& ? '?' ?,t ?' .?'?t — 'Bydd —. yn :a!u ymwaHadas fa! y caniyn LLUN, a DYDDMERUHER. 111 GARIViON HOUS& c. wil-zd bob D\ ? IAU ya NHV MfŒ a ir GR,EFx"TN c 1 or glad" pr'frin"'Ilfll byd 4-ZQ. Bob Dvdd O\'VKNER f' 11 byd S o'" R¡.n'; yn shy MR. HUGHE5, STATION]; 67, Hiíh 8%feet.' TRA \¥SFYNYD:) SA D\VRN laf a'rSydd i- c-Ii c b [m< yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Drapeir CIHon Hous.o 3 hyd 6 s'r gbch. Hefye yy' L I.,A FFe8TNIOQ bob S a 4 ddyda SADWRN, yn ffnob ow- yanhy Mi. R. aS. htya Hosse o 5 hyd 6 o'r g!<sch. Bob dydd MAWRTH a DfWFN0D, FA!Rol-BOhyd5. ynnhv MR. '{ONES COMET STORES. STATION ROAD, Uanrwst, (y drws nesaf i Mr. Parry, Chernisth (l.0'töQ mew" Anr, Platinum, Ebonit, nea V,Ûc¡znite, am brisian hynod o resymoi5. QWl5iJ;ENTIR FIT DDAI1 Tynir scu nenwir daanedd na;Mio!, :?Qsadi!* fh&i aew.ydd!OR yn y diiiian diwadd- "raf, a mwyaf ce!fyddydo!. ,/lR. V1íILLIA,MS¡ Garmon House, Clanypwil, BLAENAU FFESTINiOG: L???? ? ??!!??'BT'M? a? S tt E Mwwz F?a ?NaUatre?t B E?)0j PHOTOGRAPHIC ART:ST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOQRAPHV OF TMS H!GHEST CLASS AT THE LOWEST PRICES. ENLARGEMENT o unrhyw DDARLUM am 2/8 i fyny CAStMET o 3 am 2/6. POSTCARDS 3/- a 3/8 y dwsin. Highly Finished. ANERCHIADAU [EUuminated Addresses] owalth fy llavf gyd, wedi en gweithio yn y mociet goreu am y Prisiau iseSaf. CoSwch y Cyfeiriad :— The "STUDIO," 59, HIGH STREET, Bl. Fiestmiog. ?? P W Y S G i Ho!! Chwarclwyr Ffest!mog, &,c. Pan yn ta!u ymweHa.<* a PHWLLHEL! yn ystod yr Haf cofier mat y !!e mwyaf cySeus a chyffoddus i arcs ydyw y MOELWYN TEMPERANCE, PENLAN STREET. Gyferbyn a'r Neuadd DrefoL W. T. ROBERTS. Perchenog. MRS. C.. THOMAS, Board & Apartments. DINNERS and TEAS on the shortest notice. Accomodatios for Cyclists & Tourists. QRAMVELLE TEMPERANCE. CRtCCtETH, N. Wates. ??SSES?':??m??'6&????????? 'S H CS?a?'? t-ory?ur<?nt;<tod ? ? H MESS??& ?"? ?' St&tBtp <or ? 'Q LADIESFree Sample of ? 1, ?3???3'C?X?T&?'S ? R???? ? S M? M3'r't?S3.?S!?E???? ? ??aSEN?a??S?m'??'T3SE?Ea-@'?. Ni raid i DAVIES'S COUGH MIXTURE g¡mmoliaeth, y mae wedi bod 0 j?n?H Ha.eaycfhoedder'sbiynyddiM?a.oy ? ? !U 'U.: i! ??e. y perohenog', drwy dra:nl a lla.fur di- ?A??pS'C iMio, wedi ei bertfeithio yn y fat.h fodd, tL?i? ? t6.<t3 ? ? y ??Q y? ?? m g-ydna.bod fed ciar- CO U G II S?i'yddtM g-werthf&wr n.t yr a,ah.wy!- C??"I?'-s'"H de''a.u uchod. Y m?e miloedd Iftwer ? ? M??T??F wedi ca.8l Mchad a? yn gwaeyd eu goi'ei ?<EA??.A ?t?&< i'?- gyrtiheHsH-ereiII sy'-id yndyoddef. M<- Ni raid ond oymeryd UN DOSE er pro6 ei ddyhnwad llnlongyrchol yn rhydl1hau Ra,Vfl'' y phlegm, yr- cErio y Ha.í8, yu cynhesu R?:SWf?! a.oyticryfha.u y fre&t. gan weithiopob A?WV? a.nwyd a chrygni ym:i,:tti. Ni ?a.id i 1.eb Anw y -f,],, ofni canlymadau anwyd a pheewch ond Asthma ?ofaju fed potdaid o DAVIES'S COU&H ?A Bct ?mh m ib.?q ? MIXTURE yn y ty. Bydd pob dya yn ?rQSchiiis.g?? ?' at '"? y U '101 J! H'. gwddf a'r f? os ?yddv?ES'? COUGH MIXTURE wrth law. 13id.a.2/9ybste!. Y rose y potel! 2/9, yn cynwys mwy na thair o'r rha! !!eiaf; gyda'r post 3c. yn ychwacego!. HUCH DAViES, Chemist, rvlachynneh, Y Pilis mwyaf dyar.-el at S;Iwyl?TC-DD -GWOithICnt yM esmwyth, yn sicr, as I;eb boen. Davies's Tonic W B Iff Antlbilious Pills at DDIJFIFYG TP.EU.[AC. 13,1., a 2/9 gan bob Druggist. DAVIES'S PILLS a.t Dfh:ryg Trenli-'d. DAVIES'S PILLS at Been vu y Cetn. DAVIES'S PILLS at Gnria.d ? Galoa. DAVIES'S PILLS at y Piles 'R:r Gravel." DAVIES'S PILLS at v Ddanodd. DAVIES'S PILLS &t Wynt vn vr Yctumo?". DAVIES'S PILLS fit Bom yn y C"Il! DAVIESS PILLS at ddiffya- awvdd hwyd. DAV1ES S PILLS sydd dd'iog'el MM. g CROEN IACH AGWAEO P R.-Dyi-ia yr hyn y ma-e E y "Sarzine Blood Mix. ture" yn ei sicrhau, adim arall. Nid yw yn honi ? gwetfa pob peth, fe: yr g Yankee Patent. Medicines; j?????S&?SS?t ? ond os bfinir chwi gan !???????????) groen afiacii, ysfa, pim- ples. toriad alian, scurvy, I doluriau, penddynod.&c., yn tarddu 0 di-w ac tJote- laid o "Sarzine Blood Mixture," gan y Drug- I, gist nesaf atoch, 15. 1c. i a 25. 6c. y bete), neu gyda 3c. at y ctudiad yn chwanegol, oddi wrth y HUGH DAV!ES, Chemist, MachynHeth. JOHN PARRY MNES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS. Penrhyndeudraeth, PwUheli and Barmouth. Sales of evsry descnption taken on most res.s'&RaMe terms. Penderfyniad ds at y Flwyddyn PJe'l¡/ydd. Mae arbed arian cystal a'u henill. rzalit.vch arbred 5s. y Bunt trv,fy brynu PIANO IJen OGAN gan J.! BOlLOTE BA PZ G 0 R, A chofiwch nad yw J. BOl..l..OTfN, yn gV'Ilert'lau dini and yr Off.3r01vnau gorou. Cy<Tserfir Men 0'!TefyMau yn gyf- ne"id. Ysgrifenwch am Gatalogue. L!ytb.yrau a Pbel!ebroc— BoUoten. Bangor. 5toc Newviid ? obobmatbo NWYDDAU AT YR HAF newydd ddyfod i mewn. Amrywiaeth Mawr HETIAU WED! AC HEB EU TRIMIO. MrsDaniel<Jones FRONDEG, BETTWSYCOED, BY m;.liiWJ8 Prepare for t;,e H EST IIIIPLE M. ENTS at the rY10ST 10DERATE PRICES from ? BY PURCHASING THE '??F????M? 'j ?B? 'r P ? O i-) J,N ??????J?? ?i? J: L' lJ cl C 'A t IrOnmOrger and ImPleme- nt Merchant. j Including CCRBETT-WILLIAMS & SONS New Mower The Queen." ? THE OSBORNE Nyl PICAIIEI?. THIS NUT TiCI-;T )¡ WILLIAMS' All-Stool Wheel Rake, both fitted with the very latest improvements. MARTSM'S Patent Swath Turners, OSBORNE Patent SincBefS, Reapers, One & Two-Horse Mt:pwers, Hay Tedders and Best-Dump Ra.kes- 'MARfUSOM, Mo,GHUZGOR'5 Famous Albion Mo.9 Mowers ama Reapers, Wood and Steet American Ra-tkes, Drag Rakes. Welsh-Made Hand Ra.kes, Scythes, Hay Forks, Cart Ropes, etc. Aigo a Sple- nclica Assoftevteni of DAIRY UTEMSiLS of evefy doscription including Welsh Tub anc End-over-end Churns, MSLOTTE CfesnTs Sepa-rators, etc. corPARE OUR QUALITY AMD* PRICES. ??? r 10 s p H JONES SONS, TAILORS AND Y mae em detholiad o frethynau at y tymhor preseaoi yn well nag erioed. SiwtiaM a Costumes at,' bob pris, yn y Styles a'r niwiau diweddaraL Gwneir i fyny freth- ynau, dim gwahaniaeth tie eu prymr. PWYS!G i bawb sydd yn bwrmdH prynu BICYCLES newyddion at y SuIgvvyn, a'r Haf, Cyn prynu eich BICYCLES, cofiwch am a.Iw yn ALEXANDE CYCLE DEPOT, CHURCt) STREET, i weled y STOC HELAETH sydd yno o CYCLES fiEWTODION oddiwrth Prif Firms y Deyrnas, yn cynwys Raleigh, Premier, Swift. B.S.A., Olympic, fleet. James, &o., &o. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guineas. Ni raid i neb d&!u mwy na, 915 15s., er sicrha,u y Bicycle goreu posibl. Hefyd m&e Bicycles rhatach na .E4 4s., yn fby rad i'w prynu, ac yn berygius i'w defnyddio —" y goreu yw y rbata,:E yn y diwedd." Conwcb am roddieicharchebioa (orders) yma;, He fe arbedwch arian, a ohewch well gwerth am eich a.riatn yma nao yn unman arall. Hefyd gellir cael MOTOR CYCLES Ariel, Premier, Bradbury, Excelsior, &c. Cedwir Stoo belaeth o bob math o "accessories." Hefya Pilcqosy Itaroi-ds,, Football, Electric Lar4ps.. Ac. CYCLES ON H!EE. CYCLES PgEPJ%IRF-D. Cycles on Hire purchase if desired. Coftwch y Cyfeiriad— ASexandefr Cycle Depot, 41 a 42, Church Street, (Gyferbyn a.'r New London House)..