Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

r HYSBYSIAD PWYSIG. Bydd SALE FAWR CANOL-HAF yn dechreu DYDD SADWRN, AWST 13eg, 1910, gan W. s, WILLIHMS (LLHNRWST), LTD. ■ ■ yn ■ :■ New London House, Blaenau Ffestiniog1, ac i barhau am 14 DIWRNOD YN UNIG. Dowch yno yn gryno ac yn gynar, a chewch eich dewis o'r pigion o'r bargeiniou. RHODD DAn wAM m UnUniiM m E ?A?FR'(abrynoBarselgwerth'ao/-acuchod),oDDARLUN MM??? M?? ?BVt ??t)? B M?W?M ARDDERCHob o?r diweddar Frenhin lorwerth VII. J COFIWCH DYDO SADWRN AWST 13 YN NEW LONDON HOUSE, BLAENAU, SALE FAWR W. S. COR BREINIOL MERCHED CYMRU (ROYAL WELSH LADIES CHOIR), dan arweiniad Madame Hughes-Thomas. Ymddangosodd o flaen y Brenin a'r Frenhiaes Gorphenaf, 1907. 0 flaen Princess Louise a'r Duke of Argyll yn yr Ysgotland, Gorphenaf, 1909. Y mae wedi ymweled a'r America yn 1908; Canada yn 19C9 ac ar gychwyn am ei ail Daitb i'r wlad olaf. Bydd Y COR BYD-ENWOG UCHOD yn cynnal CYNGHERDD yn NEllADD GYNNULL, BL, FFESTINIOG, NOS IAU, AWST 18. Mynediadi rofewn trwy docynan 2/ 1/- a 6c. fSDrysau'n agored 7-15, i ddechieu 7-45 yn brydlon. Tocynau i'w cael yn Siopau'r "Rhedegydd," Glorian a'r Aelwvd." EISTEDDFOD GADEIRIOL JMEIRION- DOLGELLAU, CALAN 1911. Prif Feirniaid:— Mr. David Thomas, M A., Mus. Doc. (Oxon); a'r Parch. Rhys J. Huws. I.—Pryddest:—" Yr OJaf Ddydd 2.—Y Brif Gystadleuaeth Corawl (a), Anthem-" Light in Darkness" (D. C. Jenkins). Buddugol Calan 1910, (b) Unrhyw ddarn at ddewisiad y Cor. &-Aii Gystadleuaeth Gorawl- (A). Addoliad (J. Ambrose Lloyd). (b). Cry out and shout (P. P B.iss) 4.-Coran Meibion :—" Good Night, beloved (Ciro PiDSiti ) 5 — Corau Plant— (a). Maddyliau am y Nefoedd (E. D. Llovd) (b). Unrhyw ddarn. Rhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddi- wrth yr Ysgrifenyddion- O. O. ROBERTS. EDWARD WILLIAMS. ARDUDWY Agricultural, Horticultural, and Industrial Show, Grand Sheep Dog Trials & Sports, will be held in the Park, Plasybryn, (By kind permission of W. Jones, Esq.) SATURDAY, AUGUST 20th, 1910. President: JUgbt Honourable LORD WINCHELSEA Harlech. For furtherfinformation apply to the Secretary, ELLIS JONES, GLYN VILLA, I LLANBEDH. Y GOLWG.—Mae yn fantais i bawb sydd arnynt angen Gwydrau cywir i'r golwg, ddeall mae yr unig Optician yn Sir Feir- ionydd sydd wedi pasio Arholiadau mewn PROFI Y GOLWG ydyw Mr. Hugh Jones, ),.S.M.C.. McdlcnLHall. Blaenau Festiniog. Argaftwyd a Chyhoeddwyd gaii Daviss & Co Swyddfa'r "RHEDEGYDD," B1. Ffestiniog FESTINIOG HORTICULTURAL ASSOCIATION. President :-R. GREAVES, ESQ., WERN, PORTMADOO. ,THE THIRD. ANNUAL SHOW WILL BE HELD AT F^sxiiwiocs ON SATURDAY, AUGUST 27, igio. 30 open classes in Farm & Garden Produee. Also Slate Splitting and Lamb Shearing Competitions. Messrs, A. R. LISTER, LTD., will give an Exhibition of their Sheep-shearing Plant in Operation, as at the ROYAL AGRICULTURAL SHOW. Entries close August 24th, 1910. Show Grounds near Highgate, Festiniog. SHOW OPEN 2 P.M. ADMISSION—SIXPENCE# For Schedules apply to— Mr A. E. FOSTER, Secretary, Bronddwyryd, Festiniog. O MORRIS, SECRETARY, AUGUST 3rd, 1910. CYMDEITHAS AMAETHYDDOL MEIRIONYDD. ARDDANGOSFA FAWR T0WYN. iis—?-??j??-?rL? J?f?i R DYDD GWENER, MEDI 9fed, 1910. DROS £300 MfWN CW0BKWY0N. Ceffylau, Gwarthegg Defaid, Moch, ynghyd a chynyrch Ferm, a Gerddl. CYSTADLEUAETH GWNEUTHUR YMENYN. Offerynau Ama.cihyddol. TITHIO9 DRE!FI03 a NEIDIO. Cynygir Gwobrau mewn 102 o:Cdosbarthiadau am Gwn, Dofednod, Colomenod, ac Adar eraill. AMRYW HEN GWPANAU a THLYSAU, TRENS AftBEftilQ A THOGYftfAU RHAD. BYDD YR ENTRIES YN CAU-STOC, AWST 24ain; DOFEDNOD, MEDI laf; CWN, MEDI 2il. Ymofyner am restr o'r gwobrau gan- Rhydygarnedd, Towyn. ROBERT ROBERTS, Ysgrifenydd. SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. Mr. DAVID WILLIAMS, (gynt Mrl. Edwards & Williams,) BODGWYNEDD, PORTMADOC, A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaid a'r Hecedd canlynol:- Blaenau Ffestinlog-Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o a hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i Maenofieren Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones & Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o It hyd 5. PWllhell—Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, oil hyd 4. Orlddleth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street. 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, op hyd 8 y nos. Bala-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street » 11 hyd 4. Dolgellau ao Abermaw-Trwy appwyntiad arJDdyddiau Sadwrn.1 DALIER SYLW.-Nid yw Mr. David Williams yn dal unrhyw gya- ylltlad a'r un ffirm arall o'r un enw, a dymuna ar ilr cyhoedd gymer- yd sylw manwl o'r lieoedd y mae yn aros yn y trefi uchod fel na byddo camgymerladau yn y dyfodol. Vale of Oonway Agricultural Society. THE 40TH • V ANNUAL SHOW OF Horses, Turnouts, Cattle, Sheep, Pigs, Dogs, Poultry, Pigeons, Cage Birds, Rabbits, Butter & Honey, WILL BE HELD AT CWVDyR PARK, LLAtlRWST, On THURSDAY, August 18th, 1910. PresidentO. ISGOEP JONES, Esq., J.P., Plas-yn-dre, Llanrwst. Vice-President:-D. W. EVANS, Esq., Brynmorfydd Mawr. GRAND JUMPING Competition, OPEN TO ALL COMERS. (First prize, £ 12; Second do., £ 5 Third do., £ 2) Trotting IVSatQh & Pony Race. THE SHOW OF DOGS WILL BE HELD UNDER THE KENNEL CLUB'S LICENSING REGULATIONS AND "OLD CALABAR" WILL BENCH AND FEED THE EXHIBITS. ENTRIES POSITIVELY CLOSE ON TUESDAY, AUGUST 9th except for the Jumping and Trotting, for which Entries will be received trp to 12 o'clock on the SHOW-DAY. ALSO HORTICULTURAL SECTION IN A LARGE TENT ON THE SHOW GROUND. CHEAP TRAINS (For particulars see Railway Company's Announcements). ADMISSION, 1/ GATES OPEN 10 O'CLOCK A.M. Schedule of Prizes, Entry Forms, &c., can be obtained from— H. J. W. WATLING, SECRETARY, LLANRWST.