Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Y CAPEL A'R CAPELWR.

LLAN, .Y CYNGHORWYR A'R AGOR-IADAU,

0 BORTHMADOG I BWLLHELI.I

TRAWSFYNYDD.I

FFESTINIOG.

DOLWYODELEN. I

Ymweliad y Cangellydd a DyffrynI…

BLAENAU FFESTINIOG._I

ER SERCHOG GOFFADWRIAETH.…

News
Cite
Share

ER SERCHOG GOFFADWRIAETH. I Am David Owen, anwyl fab Rowland a Cath- erine Owen, 6, Summer Hill Terrace, BI. Ffestiniog, yr hwn a hunodd yn yr Iesu Mehefin 10, 1909, yn 15 mlwydd oed. Na chwynfanwch deulu hawddgar Wrth y dyner wanwyn dlos, Os y daeth i agar i chwi Lythyr, wnaeth eich dydd yn nos Cenad gafodd gan ei Grewr, Yntau ddaeth i'ch gardd fel hyn Ef ei hua ddangosodd iddo, I P'un oedd addfed ac yn wyn. Gwelwch chwithau pa mor barod, Ydoedd ef i'ch gadael chwi, Canai yn eich gwydd yr Emyn, Ti, 0 Iesu, bia fi; 11 Bloayn ydoedd llawn aeddfedrwydd, Teg ei bryd i arall wlad, Heibio rboddodd wisgoedd daear Am y wisg yn nhy ei Dad. Gwyddwn ni, a gwyddai eraill, Pa fath un oedd David 'rioed, Un a hoffai wrandaw gweddi, Pan nad oedd ond deuddeg oed Cofio 'rwyf y dorf yn fychan, Mewn anedd-dai lawer gwaith, Neb i daraw tant yr Emyn- David fyddai yn y gwaith. O ardderchog blentyn Iesu, Y mae hiraeth ar dy ol, Ond wrth gofio dy fod yna Mae'n rhoi nerth i'w ddal e' nol; Cana bellach vn dy wynfyd, Ti enillaist fythol hedd, Tragwyddoldeb o lawenydd Heb na blinder, poen na bedd. EVAN JONES, 121, High Street, Blaenau Ffestiniog.

IER SERCHOG GOFI

NANTMOR. j

TALYBONT.I

Marwolaeth y Parch. Griffith…

[No title]

TANYGRISIAU.

IPENRHYNDEUDRAETH.

[No title]