Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

RHAGOR 0 ADGOFION EDNO.

IBWRDD GWARCHglDWASD pziy-IRHYIMDEUDRAETH.

IOYNQOR DOSBARTH -LLANRWST.…

LLANGERNYW.I

I Ma?wo?eth Sydyn Edward.…

News
Cite
Share

Ma?wo?eth Sydyn Edward. J.I Jones, Brodor 0 Ber,ma.ch_n:,o. I West Bangor, Pa., Gorph. 23—LTiariu- asom eto fel teulu sc arrai a phrofedsgaeth chwerw trwy farwolaeth svdyn ac annysgwyl- iedig Edward J. Jones, yr hyn gymerodd le yo nghapel Rehoboth, nos Sabboth y 17eg. Gal- I wyd ef i gymeryd than yn y cifaifod gweddi; I rhoddo-id yntau emyn allan i'w g-iou, a chaa- odd gyda'r gynulleidfa mor rymus ag y clvwvd ef erioed. Yr oedd yn ganwr tanor da. Wedi gorphen canu, aeth ar i liniau wrth y gadair i I arwaia mewn gweddi, a gwnseth y cyfarchipd atferol, Ein Tad yr hwn wvt yn y nefoedd syrthiodd i'r llawr heb fedru dweyd gair yn rhagor, ac yr oedd mewn ychydig fynudan yn y wIad lie nad oes eisiau o'i mewn. Ni chaw- som wybod beth oedd dymuniadau ei enaid ■< r y pryd, ond gwrandawodd yr Arglwydd hwy yn ei ffordd dda ei hun. Er i'r amgvJcbiad acbosi traslod a galer i ni, credwn ei fod wedi "gweithredu tragwyddol bwys gogociant" iddo ef. Yrydyraymayncyfarfoo a tiordd Duw yn y mor, a'i lwybrau yn y dyfroedd mawrion, ac nid adwaenir ei oi Gadawodd mewn galar dwys ar ei 01 briod a chwech o blant. Yr oeddynt all yn y capel ond Lizzie, yr hon oedd yo yr ysgol yn L<t.n-I caster. Y mae iddo fam oedranus, dau frawd, a dwy chwaer yn Penmachno, G. C. Yr oedd mewn tua mis i fod yn 51 mlwydd oed. Daeth i'r wlad hon yn 1882. Cjfodd angladd parcbus a llucsog ar yr 20fed, y gwasanaeth angladdol vn Rehoboth, y Patch W. C. Rowlands a Richard Thomas yn gweinyddu. Gosodwyd ei waddillion niarwoi yn mynwent Slatville, i oiphwys hyd adgyfod- iad y rhai cyfiawn. Yr oedd v Parch W. C Rowlands yn pregethu yn Ra:ine, Wis pryd y derbyniodd beliebyr yn hysoysu yr amgylch- I iad,-O'r Drych."

I Rhestr c'f Casglyddion fu…

TwylSo geneth o Lanrwst.

IHed beiriant Athro Cymreig.…

Tori i Dafarn yn Mhwllheli.____I

V Oymro leuano a'i Awyr-long,

-Llorg Rhyfel Anfertho!.

Penodi Barnwyr Newyddion.

-Wyth o ddynion i ddal dynes.

Y Canghellydd Adref.

TREFN OEDFAON Y SUL

[No title]