Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

RHAGOR 0 ADGOFION EDNO.

IBWRDD GWARCHglDWASD pziy-IRHYIMDEUDRAETH.

News
Cite
Share

I BWRDD GWARCHglDWASD pziy- RHYIMDEUDRAETH. Cynhaliwyd cyfarfod rheolaidd y Bwrdd uchod ddydd Mawrth, pryd yr oedd yn bresend, Mri Owen Jones (Cadeirydd), R, 0 Williams (Is-gadeirydd), D. Tegid Jones, John Rob- erts, Trawsfynydd, Richard Robeits, Richaid Williams, E. M. Owen, Edward J. Hughts. Edward Lbwelyn, Pacbn Collwyn Morgan, Jchn Hughes, Mri David Pughe, J. Davies Jones, E. R. Owen, Capt. Morgan Jones, John Williams, E. Ffowden Jones, Mrs Casson, John Roberts (Talsarnau), Owen Evans, Robert Richards, gyda'r Swyddog- ion, Mri Wm Thomas, Rich rd Patry a ]. Bennett Jones, D. J. Jones (Meistr), Dr J. R, Jones (Swyddog Meddygol), Mri Thomas Robeits (Clerc), a David Jones (Clerc Cyn- orthwyoJ). Adroddiad y Meistr. Dywedodd fod John Richards, ilongwr, 71 oed, wedi dod i'r Ty trwy ganiatad Mr Rd Parry Gotphenaf"25. Yr oedd wedi bod gyda'r plant yn y Debeudir. Pasiwyd i wneyd vm- chwiliad i amgylchiadau y plant, i edrych a oedd yn bosibl iddynt wneyd rhywbeth at gadw eu tad. Yr un dydd, daeth Ellis Jones, teiliwr, o Portmadoc, i'r Ty yn wael iechyd, trwy gan- iatad Dr J. R. Jones, Penrhyn Nifer deiliaid y Ty 72, ar gjfsr 74 yr adeg gyferbyniol Cafwyd 40 tunell o sleepers 0 Linell v Great Western, a tbrwy garedigrwydd Mis Williams, Cae Ednyted, cafwyd ei dadlwytho i'r yard ar ochr Llinell Gul Ffestiniog, a thrwy hyny arbed llawer i dalu. Pasiwyd diolcbgarwch iddi hi ac hefyd i Lady Osmond WiUiams. Yr Elusenau a'r Tlcdlon. I Yn Nosbarth Tremadoc, talodd Mr Richard Parry £77 18s yn ystod y pythefnos rhwng 266 o dlodion, ar gyfer £80 3s 6c rhwrg 273 yr un amser y ilynedd, ac yn gofyn am £77. Yn Nosbarth Ffestiniog, talodd Mr William Thomas £111 14s llc rhwng 356, ar gyfer Clll 14s He rhwng.356, ac yn gofyn am (11.2 Yn Nosbarth Deudraeth, taioddd Mr J Bennett Jones £ 66 17s 6c rhwng 234 ar gyfer £ 69 19s 4c ihwng 244, ac yn gofyn am £64-. An ryw. Gofynai bacbgen ieuangc o'r Poorbynam gymorth plwyful, gan ei fod yn wael er's amser maith. Derbyniai arian o r Club, ac erbyn hvn y mae hwnw wedi disgyn i lawr. Cadarnhaodii Dr Jones ei fod yn gwybod am y bachgen, a'i fod yn wael se eisiau cynaliaeth {nourishment). Caniatawyd elusen o 4/- yr wythnos Gofynai un arall o Blaenafoc, Blaenau Ffestiniog, am gymorth. Dailienwyd llythyr oddiwrth ei briod yn dweyd ei bod wedi gwneyd pob ymdrech i geis'o byw heb ddod at ofyn y iiwrdd, gan fod ei gwr wedi colli ei iechyd. Gohiriwyd y cais hyd nes cael adroddiad y Meddyg. < Un arall o Pencraig a ofynai am' barhad w elusen, gan eu bod wedi canktau tccyn iddo fyned i Rhyl. Caniatawyd 12/- i baihau, Gofynai un arall am barhad ei elusen. Yr oedd wedi decbreu gweitbio, ac yn ofni nad oedd ddigon cryf i barhau, Atalwyd. Yn yr Ysbytty. I Mewn achos un o Manod Road, yr hon sydd I yn yr Ysbytty, pssiwyri i gael Report Medd- I ygol ynglyn a hi bob mis. Un arall 0 Tanygrisiau sg oedd ei achos wedi ei obirio er y Bwrdd diweddaf, Yr oedd ei wraig yn yr Assylum. Cwynai oberwydd fod ei amgylchiadau yn wasgedig i allu cyfraru ond ychydig at ei chadw. Yr oedd ganddo adroddiad manwl o'i eniilion am y pedwar mis diweddaf ac o'i ddyledion. Pasiwyd iddo dalu 5/- yr wythnos. Cats am ddod ilr Ty. Mr Richard Parry a ddywedodd fod un o'r Port yn ei fiino ef yn barhaus msiau cael dod i'r Ty, ac y byddai yn llawer o hwylusdod iddo ef pe byddai iddynt ei ganiatau. Yr oedd wedi bod mewn amgyichiadau rhagornS, ond cwyuai erbyn byn nad oedd ganddo arian, a darllen-1 wyd llythyr oddiwrth ei chwaer yn gofyn am iddo gael dod.-Y Cadeirydd a ddywedodd mai nid noddfa i'r dosbarth yn ydosdd y Woik- house.—Gwrtbodwyd y cais. Pwyllgor y Byrddu Allan, DarlIenodd y Cierc adioddiad y Boarding out Committee." Cafwyd adroddiad manwJ, ac yr oedd un cais oddiwrth un o Llanfrotnen am gael plertyn o'r Woikhouse i'w [agu. Cadeirydd a ddywedo6d y:byddai i'r Commitee drefDU gyda hwy. Pasiwyd i fabw?siadu yr adroddiad. Gohebiaethsu, Darllenwyd llythyr oddiwrth Fwrdd Undeb Caergybi, gan fod pendetfyniBd tebyg wedi ei wneyd yn y bwrdd diweddaf. Gadawyd v3 mstar i syrthio. Clerc a cfynodd a fuasai y Bwrdd yn caniatau iddo brynu Type-writer atei wasan- ?-th. Yr oedd ganddo un mewu golwg g?ei th £25. ac fe gawsai ?10 am )r hen un, feliy, ?15 a gostiai. Caniatawyd iddo ei chae), diolchodd yntau i'r Bwrdd.

IOYNQOR DOSBARTH -LLANRWST.…

LLANGERNYW.I

I Ma?wo?eth Sydyn Edward.…

I Rhestr c'f Casglyddion fu…

TwylSo geneth o Lanrwst.

IHed beiriant Athro Cymreig.…

Tori i Dafarn yn Mhwllheli.____I

V Oymro leuano a'i Awyr-long,

-Llorg Rhyfel Anfertho!.

Penodi Barnwyr Newyddion.

-Wyth o ddynion i ddal dynes.

Y Canghellydd Adref.

TREFN OEDFAON Y SUL

[No title]